Lindtsedijk 14 , 3336 LE, Zwijndrecht

  koopprijs op aanvraag
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Bouwgrond Oostelijk Plandeel Op het Oostelijk Plandeel van PIER14 bestaat er de unieke mogelijkheid om een kavel bouwgrond te kopen met toegang tot het water, waarop u zelfstandig een ontwikkeling kunt realiseren of in samenwerking met projectontwikkelaar FRED...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 30000 m²

  Downloads

  Bouwgrond Oostelijk Plandeel
  Op het Oostelijk Plandeel van PIER14 bestaat er de unieke mogelijkheid om een kavel bouwgrond te kopen met toegang tot het water, waarop u zelfstandig een ontwikkeling kunt realiseren of in samenwerking met projectontwikkelaar FRED Developers. In zijn totaliteit is voor verkoop beschikbaar ca. 30.000 m² bouwgrond. Dit is inclusief ruim 7.400 m² kade waaraan grenzend de kavels zijn gelegen. De kavels zijn te koop vanaf ca. 3.000 m². De wijze van verkaveling is nog bespreekbaar.

  De directe ligging naast de Uilenkade maakt de kavels uniek en geschikt zijn voor nautische / maritieme bedrijven die toegang nodig hebben tot het water.

  Het Oostelijk Plandeel grenst aan de Uilenhaven. Een plek die is doordrenkt van geschiedenis en betekenis voor de regio. Gelegen aan de oevers van De Oude Maas. De totale lengte van de onlangs geheel gerenoveerde kade bedraagt ca. 200 meter. De diepte van de haven is ca. 5 meter diep en is geschikt voor de aanleg van binnenvaartschepen. Het water in de haven is eigendom van de gemeente. Er kan een strook water met een breedte van ca. 23 meter (gerekend vanaf de kade) worden ondergehuurd. In geval van deelverkoop zullen er passende afspraken worden gemaakt over het gebruik en de bereikbaarheid van de kade.

  Op de kade zal door de projectnotaris een erfdienstbaarheid of recht van overpad gevestigd worden t.b.v. nood- of hulpverleners, Rijkswaterstaat en eventueel ondergrondse kabels en leidingen, alsmede de bereikbaarheid van de aanpalende kavels.

  Verderop in onze projectinformatie treft u een plattegrond van alle kavels, met daarbij vermeld de belangrijkste specificaties van het kavel zoals omvang, bebouwingsmogelijkheden etc.

  Locatie PIER14
  PIER14, het voormalige Schokbeton terrein, is gelegen aan de zuidzijde van Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart.

  Met zicht op de drukste waterweg van Europa, de Oude Maas wordt PIER14 ontwikkeld. De ultieme vestigingslocatie voor nautisch maritieme bedrijven. Dit bedrijventerrein in Zwijndrecht wordt volledig getransformeerd tot ambitieuze nautische hub.

  ‘Stijlgroep Landschap en Stedelijke Ruimte’ buigt zich over het stedenbouwkundig ontwerp en de landschapsarchitectuur van PIER14. Het resultaat is een toekomstbestendig, inspirerend en modern bedrijventerrein. Het uiteindelijke totaalplan voorziet hiernaast in functionaliteit en kwaliteit. Voor bedrijven die zich hier vestigen biedt het ook beleving.

  De unieke combinatie van de fysieke en economische locatie aan het water, de hoogwaardige uitstraling en het uitstekende voorzieningenniveau van dit duurzame, nautische cluster zorgen voor een ideale vestigings- en uitvalbasis voor werkgever en werknemer.

  Overzicht Kavels
  Kavel 08: ca. 6.200 m² bouwgrond;
  Kavel 09: ca. 4.250 m² bouwgrond;
  Kavel 10: ca. 3.497 m² bouwgrond + ca. 2.380 m² kade (onder optie);
  Kavel 11: ca. 9.770 m² bouwgrond;
  Kavel 12: ca. 4.915 m² kade;
  Kavel 13: ca. 4.260 m² bouwgrond.

  Parkeren
  Binnen PIER14 geldt er een hoge parkeernorm. Zo kan er probleemloos op eigen terrein worden geparkeerd. De parkeernorm is afhankelijk van het type gebruik. Hierdoor kunnen werknemers en bezoekers altijd gemakkelijk hun auto kwijt.

  Parkeren zal door koper conform de parkeereisen van de gemeente op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Voor PIER14 gelden de volgende normen:
  • Kantoor: 1,4 pp per 100m2 BVO.
  • Opslag: 0,7 pp per 100m2 BVO.
  • Werkplaats: 1,9 pp per 100m2 BVO.

  Uilenhaven
  De Uilenhaven is te huur (onderhuur) voor € 5,91 m² excl. BTW (prijspeil sept ’23). De gemeente is verantwoordelijk voor de diepgang van de haven.

  Bereikbaarheid
  Een kracht van PIER14 is de veelzijdige bereikbaarheid. Zowel via het water als het land is PIER14 goed bereikbaar.

  Binnen 3 (auto) minuten is men op de A16, het is 7 minuten fietsen naar het treinstation en de bus is slechts een kwartier lopen. En dat niet alleen. Het terrein krijgt ook een waterbushalte. De waterbus vaart tussen Rotterdam en Dordrecht en is een duurzame vorm van openbaar vervoer.

  Bestemmingsplan / gebruik
  Gemeente Zwijndrecht heeft dit terrein aangewezen om de economie verder te versterken met de ‘Thuishaven van de binnenvaart’ als basisprincipe. Op de locatie mogen zich in aanvulling op bovenstaande publiekrechtelijke bestemming dan ook alleen nautisch / maritiem gerelateerde bedrijven vestigen.

  PIER 14 is gelegen op het industrieterrein "Groote Lindt" dat naadloos aansluit bij de behoeftes en ambities van nautisch gerelateerde ondernemingen (artikel 3 Bedrijf).

  Binnen de bestemming "bedrijf" zijn er op het terrein binnen het project verschillende milieucategorieën toegestaan te weten:
  - Milieucategorie 3.1 (dijkzijde van de locatie);
  - Milieucategorie 3.2 (noordelijke helft van de locatie);
  - Milieucategorie 4.1 (zuidelijke helft van de locatie).

  Een kaart met de milieu categorie zonering treft u in de uitgebreide brochure die u kunt downloaden.

  Voor de volledige uitgangspunten van het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl

  Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

  Key figures
  - Industriële en duurzame werkomgeving;
  - Percelen te koop die variëren in omvang vanaf ca. 3.000 m2 tot ca. 30.000 m2;
  - Kade met een kadelengte te koop van 110 strekkende meter en een haven met een diepgang van circa 5 m
  - 4.000 kg/m2 vloerbelasting op de kade
  - Perceel te koop met unieke ligging aan de Oude Maas;
  - All-electric bedrijventerrein;
  - De percelen hebben uitzicht over de Uilenhaven en/of De Oude Maas;
  - Bruisend cluster van nautische maritieme ondernemers;
  - Uitstekende bereikbaarheid over weg en over water.

  Parkmanagement
  Om ook in de toekomst bereikbaarheid, veiligheid en duurzaam beheer en onderhoud van het totale terrein te garanderen, is er binnen PIER14 sprake van een parkmanagementregeling. Dit wordt ook ingezet bij de eventuele creatie van (gemeenschappelijke) faciliteiten voor eigenaren en gebruikers van het terrein. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een blijvend interessant vestigingsklimaat.

  Alle eigenaren binnen PIER14 zullen gebonden zijn aan de parkmanagementregeling. Op deze manier leveren ze een evenredige (financiële) bijdrage aan de kosten voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het terrein en de gedeelde faciliteiten.

  Milieu
  Bodem:
  De kavels zijn geschikt voor het bestemmingsgebruik.

  Bij sommige kavels dient er bij de bouw een functionele sanering te worden uitgevoerd.

  Bij concrete belangstelling zullen wij een afschrift van het bodemonderzoek ter beschikking stellen.

  Architectuur
  Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt het ontwerp getoetst door de Verkoper en Projectontwikkelaar.

  Duurzaamheid
  Basisuitgangspunt van PIER14 is het ‘all electric’ principe, waardoor het gehele bedrijventerrein volledig gasloos wordt gerealiseerd. Dit draagt niet alleen bij aan een schonere wereld, maar ook aan het verlagen van de bedrijfskosten.

  Oplevering
  In overleg, kan spoedig.

  De kavels worden opgeleverd als bouwrijpe grond, met uitzondering van de kade.

  VERKOOPINFORMATIE
  Koopsom
  Op aanvraag. De koopsom is kosten koper, te vermeerderen met BTW en/of overdrachtsbelasting.

  Fiscaal regime B.T.W.
  De bouwkavels (met uitzondering van de kade) worden aangemerkt als een bouwterrein. Zodoende is de overdracht van rechtswege belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 in het eerste lid, onderdeel a, onder 1 van de Wet op de Omzetbelasting.

  Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
  Aangezien de kavels worden verkocht als bouwrijpe grond, is de verkoop vrijgesteld van 10,4% overdrachtsbelasting.

  De kade is van beton en voorzien van bestrating en is derhalve bebouwd. Zodoende is de overdracht van de kade van rechtswege belast met overdrachtsbelasting.

  In de koopsom zijn de volgende werkzaamheden voor rekening van de Verkoper / zijn de navolgende zaken inbegrepen:
  • Grondkosten;
  • Bouwrijpe grond;
  • Aanleg semiopenbaar gebied inclusief openbare verlichting;
  • Makelaarscourtage;
  • Opstellen van de koopovereenkomst;

  Indien gewenst kunnen de navolgende zaken door verkoper in opdracht van koper worden gecoördineerd:
  • Coördineren van de ontwerp- en bouwteamleden (in overleg);
  • Vergunningsaanvraag en leges (in overleg);
  • Coördineren van de nutsaansluitingen (in overleg);
  • Aansluiting op riolering (in overleg);
  • Aansluitkosten nutsvoorzieningen (in overleg).

  Niet in koopsom inbegrepen:
  • Eventuele financieringskosten ;
  • Notariskosten voor de levering;
  • Omzetbelasting (BTW);
  • Overdrachtsbelasting;
  • Kosten voor abonnement en levering van elektra, water en internet

  Mandeligheid
  De rijwegen, stoepen en (deels) de groenvakken zijn voor gemeenschappelijk gebruik en dus mandelig gebied. Het perceel kan niet worden verkocht zonder het behorende aandeel hierin. De projectnotaris zal dit verder uitwerken in de koopovereenkomst.

  Notaris
  De overdracht zal plaatsvinden via projectnotaris HMK-notarissen te Amsterdam.

  Zekerheidstelling
  Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom, op het rekeningnummer van de notaris.

  Betaling
  Bij notariële overdracht.

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs koopprijs op aanvraag
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Nevenfuncties
  • Bouwgrond
  Bouwvorm Nieuwbouw

  Locatie

  Adres Lindtsedijk 14
  Plaats Zwijndrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Bedrijfsruimte

  Bedrijfshal oppervlakte 30000 m²
  Oppervlakte in units vanaf 3000 m²

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bedrijfsruimte

  Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht
  Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht

  Locatie

  Lindtsedijk 14, 3336 LE, Zwijndrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

  Meer informatie