Keurmerken en NVM U.A. Erecode

RICS Certificering

Ooms heeft een aantal door RICS gereguleerde medewerkers. Dit certificaat garandeert dat Ooms de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast de medewerkers van Ooms zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

VastgoedCert

Meerdere medewerkers van Ooms Makelaars en meerdere medewerkers van Dynamis zijn VastgoedCert-gecertificeerd. VastgoedCert is hèt kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs o.z. Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

Bij VastgoedCert zijn ruim 6.500 gecertificeerde makelaars en taxateurs geregistreerd. Deze makelaars en taxateurs worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in een certificatieschema. Om te kunnen toetreden tot één of meerdere Kamers van VastgoedCert moet een makelaar of taxateur aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze Kamer voldoet.

NVM U.A.

Ooms en alle partners van Dynamis zijn NVM U.A.-lid. NVM U.A. is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen.

De vakgroep NVM U.A. Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars. NVM U.A. Business makelaars onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. NVM U.A. Business geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. NVM U.A. Business wil een autoriteit op het gebied van commercieel vastgoed worden door hoge eisen te stellen aan de deskundigheid van de leden, zeer professionele research & development activiteiten en het bevorderen van de integriteit binnen de branche.

Het lidmaatschap van NVM U.A. geeft Ooms en Dynamis een label van kwaliteit en integriteit.

Deskundigheid

  • Een NVM U.A.-makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
  • Ook medewerkers zijn goed opgeleid en gecertificeerd, zodat u de kwaliteit kunt verwachten waar u recht op heeft.
  • De NVM U.A.-makelaar kent de markt goed.
  • Een NVM U.A.-makelaar adviseert over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
  • Een NVM U.A.-makelaar beschikt over een enorme NVM U.A.-database met informatie. Daardoor kan hij uitstekend advies geven en onderbouwen.

Betrouwbaarheid

  • Een NVM U.A.-makelaar gedraagt zich volgens de NVM U.A.-Erecode. Hij treedt niet op voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
  • Een NVM U.A.-makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.

Zekerheid

  • Een NVM U.A.-makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt.
  • Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM U.A.-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM U.A. en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM U.A. en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
  • U kunt bij veel NVM U.A.-makelaars een NVM U.A. Huisgarantie afsluiten, waardoor u ingedekt bent voor eventuele verborgen gebreken aan uw woning.