Voltastraat 47 , 3335 KK, Zwijndrecht

  € 6.400 p.m.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) komt op het bedrijventerrein ‘Bakestein’ in Zwijndrecht 9 energiezuinige, duurzame en zeer hoogwaardig afgewerkte bedrijfs-/kantoorunits. De units beschikken over een bedrijfshal met een kantoorruimte...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 1713 m²

  Downloads

  Algemeen
  Langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) komt op het bedrijventerrein ‘Bakestein’ in Zwijndrecht 9 energiezuinige, duurzame en zeer hoogwaardig afgewerkte bedrijfs-/kantoorunits. De units beschikken over een bedrijfshal met een kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen. Aan de voorzijde heeft iedere bedrijfsunit voldoende eigen parkeerplaatsen. De luxe en complete afwerking geeft het geheel een zeer moderne uitstraling. De A16 is één van de belangrijkste snelwegen in Nederland en is de verbinding tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda en Antwerpen. Ook beschikt het bedrijventerrein over een uitstekende openbaar vervoerverbinding.

  De bedrijfsunits worden duurzaam en zeer energiezuinig gebouwd en opgeleverd. De units beschikken over onder andere:
  - 32 tot 48 zonnepanelen per unit;
  - hoge Rc-waarde;
  - geheel gasloos, toepassing van een aircoinstallatie met de mogelijkheid tot verwarmen;
  - mogelijkheden voor het aanbrengen van aansluitingen van oplaadpunten voor elektrische auto’s.

  Bereikbaarheid
  Bedrijventerrein Bakestein is een modern en ruim opgezet bedrijventerrein en is gelegen langs de A16 op de transportas Rotterdam-Antwerpen. Het bedrijventerrein biedt een vrijwel directe aansluiting op rijksweg A16. Rijkswegen A15 en A29 zijn binnen enkele minuten bereikbaar. Op het bedrijventerrein zijn een aantal grote bedrijven gevestigd, waaronder logistieke bedrijven, bouwondernemingen, dakdekkers, productiebedrijven, automobielbedrijven en diverse handelsbedrijven in het MKB-segment. Het hoogwaardige bedrijventerrein heeft een parkmanagementorganisatie.

  Indeling
  Voltastraat 47
  Bedrijfsruimte: ca. 568,7 m²
  Kantoorruimte: ca. 102 m²

  De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

  Voorzieningen
  Algemeen:
  - onderheide fundering en betonvloeren Rc 3,7 m² K/W;
  - opgebouwd uit een betonconstructie welke aan de binnenzijde wit gespoten is;
  - gevels volledig geïsoleerd bestaande uit betonnen plint met daarboven sandwichpanelen Rc 4,7 m² K/W;
  - grote glazen aluminium puien en een luifel;
  - aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren met heldere isolerende beglazing;
  - geïsoleerd betondak (Rc 6,3 m² K/W) met kunststof dakbedekking;
  - eigen meterkast met aansluitingen voor water en elektra tot maximaal 3 x 80 ampère;
  - brandblusmiddelen conform eisen brandweer.

  Kantoren:
  - betonnen verdiepingsvloer met een maximale vloerbelasting 500 kg/m²;
  - systeemplafonds met led verlichting;
  - vloertegels grijs in de pantry en de toiletten;
  - vrije hoogte onder het systeemplafond circa 2,70 meter;
  - stalen steektrap, voorzien van maasrooster, leuningwerk langs trap en bordes;
  - binnenwanden voorzien van metalstudwanden en HPL stompe binnendeuren (eiken look);
  - wanden voorzien van gesausd glasweefsel aan de binnenzijde van het kantoor;
  - wandgoot en wandcontactdozen;
  - airco-installatie met wervelroosters in plafond die koelen en verwarmen;
  - luxe pantry met onder- en bovenkastjes, voorzien van een doorstromer ten behoeve van warm water en aansluitingen voor een koelkast en vaatwasser (excl. koelkast en vaatwasser).

  Bedrijfsruimten:
  - monoliet afgewerkte onderheide betonnen vloer met een maximale vloerbelasting 2.500 kg/m²;
  - luxe betegelde toiletgroep (dames/heren) met urinoir, wandcloset, fonteintje en mechanische ventilatie;
  - vrije hoogte onder de betonconstructie circa 8,50 meter;
  - led verlichting onder het betonnen dak;
  - lichtstrook aan de achterzijde ten behoeve van extra daglicht toetreding;
  - airco-installatie ten behoeve van koelen en verwarmen, uitgaande van een verwarmde loods;
  - 2 elektrisch bedienbare overheaddeur van 4,50 meter breed en 4,50 meter hoog;
  - uitstortgootsteen voorzien van koud en warm water.

  Terrein:
  - de bestrating is voorzien van een klinkerbestrating;
  - de parkeervakken zijn voorzien van varkensruggen;
  - aanrijdbeveiliging naast de overheaddeur.

  Huurprijs
  Voltastraat 47
  € 6.400,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

  Omzetbelasting
  Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

  Bijkomende kosten
  Per maand wordt een voorschot in rekening gebracht van € 3,50 per m² per jaar exclusief BTW voor leveringen en diensten.

  De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

  Betalingswijze
  De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

  Datum van oplevering
  Per direct beschikbaar.

  Wijze van oplevering
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat.

  Energielabel
  Het object heeft een energielabel A++++.

  Bestemming
  Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bedrijventerreinen Zwijndrecht‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 15 december 2023.

  Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein - 2‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3‘ met als nadere functie aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ en gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’.

  a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein;
  b. niet-zelfstandige kantoren, met inachtname van het bepaalde in artikel 6.3.2;
  c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus', tevens voor detailhandel in auto's en motoren;
  d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeer- en verkeersvoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

  Specifieke gebruiksregels

  Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

  a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
  b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
  c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
  d. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen;
  e. ten aanzien van opslag en laden en lossen geldt dat:
  1. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m op onbebouwde gronden niet is toegestaan;
  2. buitenopslag niet zichtbaar vanaf de openbare weg plaats mag vinden;
  3. laden en lossen op eigen terrein plaatsvindt;
  f. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
  g. het gebruiken van gebouwen voor opslagunits is niet toegestaan.

  Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 6.1 sub a:

  a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie hoger dan in lid 6.1, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 6.1genoemd;
  b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 6.1 genoemd.

  De omgevingsvergunning kan worden verleend indien:

  1. er geen onevenredige aantasting van de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid plaatsvindt en dat voorzien wordt in voldoende parkeerruimte en laad- en losruimte, waarbij moet worden voldaan aan lid 36.1;
  2. er geen onevenredige aantasting van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden plaatsvindt.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Gebruik
  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan huurder de verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Meer informatie m.b.t. de Wwft is te vinden in de te downloaden brochure.

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  Meer informatie m.b.t. de disclaimer is te vinden in de te downloaden brochure.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 6.400 p.m.
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Voltastraat 47
  Plaats Zwijndrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Bedrijfsruimte

  Bedrijfshal oppervlakte 1713 m²
  Oppervlakte in units vanaf 570 m²

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bedrijfsruimte

  Voltastraat 47, 3335 KK, Zwijndrecht

  Locatie

  Voltastraat 47, 3335 KK, Zwijndrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.