Camphuijzenstraat 5 , 3314 ZB, Dordrecht

  • G
€ 1.375.000 k.k.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Aan de Camphuijzenstraat 5 – 27 te Dordrecht, wordt te koop aangeboden een twaalftal (12) verhuurde, zelfstandige wooneenheden en overige aanhorigheden in de wijk Oud-Krispijn. De wooneenheden zijn gebouwd op een perceel grond in vol eigendom en zijn...

Toon meer

Kenmerken

Downloads

Algemeen
Aan de Camphuijzenstraat 5 – 27 te Dordrecht, wordt te koop aangeboden een twaalftal (12) verhuurde, zelfstandige wooneenheden en overige aanhorigheden in de wijk Oud-Krispijn. De wooneenheden zijn gebouwd op een perceel grond in vol eigendom en zijn verdeeld in zes (6) benedenwoningen en zes (6) bovenwoningen met eigen entree, overloop/hal, woon-/eetkamer, twee (2) slaapkamers, badkamer, toilet en deels buitenruimte.

Alle woningen zijn ver onder marktconforme huurprijs verhuurd, waardoor er waardegroei mogelijk is. De meeste huurders wonen al geruime tijd in de woningen. Historisch gezien bleken er vier bestaande huurovereenkomsten te zijn. Alle huurders hebben nieuwe huurovereenkomsten ter ondertekening aangeboden gekregen. De helft van de huurders heeft reeds de nieuwe huurovereenkomst ondertekend geretourneerd. Een overzicht hiervan is beschikbaar via een online dataroom.

Fundering gesteldheid; het gehele blok woningen is rond 1999/2000 voorzien van een nieuwe fundering.

De woningen beschikken allemaal over een energielabel, variërend van een energielabel D tot een energielabel G. De woningen zijn niet kadastraal gesplitst en vormen één geheel met één kadastrale aanduiding.

Oud-Krispijn is een stadswijk van Dordrecht ten zuiden van het stadscentrum. Het is een veelzijdige, gezellige wijk met een eigen karakter, een groene wijk, gelegen aan het Weizigtpark met een gezellige stadsboerderij voor de kinderen. Een wijk gesitueerd op fietsafstand van de historische binnenstad van Dordrecht, in de nabijheid van scholen en openbare voorzieningen. Uitvalswegen N3, A15 en A16 zijn vlot te bereiken.

Voor een overzicht van de volledige verhuursituatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk huursituatie in onderhavig verkoopmemorandum.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie K, Nummer 8287, Groot 921 m².

Indeling
Het object omvat:
6 Benedenwoningen, met (van oorsprong) een woonkamer met aangrenzende eetkamer (welke bij een aantal woningen thans in gebruik is als derde slaapkamer), een keuken, twee slaapkamers, een badkamer, enkel toilet en gang, allen circa 65,00 m². Tuinen zijn aanwezig, waarbij het gebruik ervan door huurders onderling is geregeld.

6 Bovenwoningen met ‘’bergzolder’’, met (van oorsprong) een woonkamer met aangrenzende eetkamer (welke bij een aantal woningen thans in gebruik is als derde slaapkamer), een keuken, twee slaapkamers, een badkamer, enkel toilet en gang, allen circa 95,00 m², waarvan circa 18 m² wordt aangemerkt als overige inpandige ruimte (de zolder). Iedere woning beschikt over een balkon.

De bovengenoemde metrages zijn opgemeten aan de hand van de plattegrondtekeningen die wij hebben opgevraagd uit het gemeente archief. Bovengenoemde metrages zijn zo nauwkeurig mogelijk opgemeten aan de hand van de plattegrondtekeningen, doch mogen niet worden aangemerkt als GBO (Gebruiksoppervlak) conform de NEN2580.

Voorzieningen
Begin 2023 heeft er een inventarisatie van de woningen plaatsgevonden met betrekking tot klein onderhoud. De uit te voeren werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Huursituatie
Uit de aangeleverde documentatie en aangeleverde huurlijst, is op te maken dat alle wooneenheden zijn verhuurd. De totale huuropbrengst (per 1 juli 2023) bedraagt € 54.082,80 per jaar. Deze is als volgt opgebouwd:

Adres: Huur per maand:
Camphuijzenstraat 5 € 325,98
Camphuijzenstraat 7 € 320,50
Camphuijzenstraat 9 € 360,85
Camphuijzenstraat 11 € 407,37
Camphuijzenstraat 13 € 736,56
Camphuijzenstraat 15 € 320,63
Camphuijzenstraat 17 € 320,63
Camphuijzenstraat 19 € 320,63
Camphuijzenstraat 21 € 320,63
Camphuijzenstraat 23 € 429,27
Camphuijzenstraat 25 € 323,22
Camphuijzenstraat 27 € 320,63
TOTAAL € 4.506,90

Er zijn op dit moment geen huurachterstanden van toepassing.

Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens is door de overheid in 2023 vastgesteld op € 808,06. Alle appartementen zijn reeds verhuurd en liggen onder deze grens en de meeste appartementen zelfs fors onder deze grens.

Huurverhoging
Op dit moment worden alle woningen verhuurd op basis van een huurprijs die een flink stuk lager ligt dan de huidige liberalisatiegrens, waardoor er ook rekening gehouden dient te worden met de indexatie van de huurprijs.

Vanaf 1 juli 2023 mag een verhuurder de huur verhogen met:

- Maximaal 3% als de (kale) huur € 300,00 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
- Maximaal € 25,00 als de (kale) huur lager is dan € 300,00 per maand. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen en daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning;

Deze huurverhoging is niet afhankelijk van inkomen. De huurverhoging is van toepassing bij een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow en dergelijke).

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2023

Koopsom
€ 1.375.000,00 kosten koper (geen BTW van toepassing).

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs Onroerend Goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.
Een concept van de koopovereenkomst is beschikbaar in de online dataroom.

Zekerheidsstelling
Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 dagen na het verlopen van de ontbindende voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat zoals omschreven onder het hoofdstuk “voorzieningen / staat van oplevering”, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de koop, verkoop en (juridische en feitelijke) levering van de onroerende zaak voetstoots is en zal geschieden, hetgeen inhoudt dat verkoper op geen enkele wijze instaat voor de feitelijke staat (waaronder mede begrepen de financiële, commerciële, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle overige aspecten van de onroerende zaak en koper de onroerende zaak aanvaardt in de feitelijke staat (waaronder mede begrepen de financiële, commerciële, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle overige aspecten van de onroerende zaak zoals de onroerende zaak per heden verkeert. Koper doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht jegens verkoper in verband met de feitelijke staat van de onroerende zaak (waaronder aldus begrepen de bodem/grond).

Energielabel
Aanwezig en beschikbaar in de online dataroom.

Datum van oplevering
Per direct

Projectnotaris
VAD Notarissen te Rotterdam

(Notaris: Matthijs Engelman, e-mail: engelman.matthijs@vadnot.nl telefoon: 010-2425462, adres: Lichtenauerlaan 102, 3062 ME Rotterdam).

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bodemgesteldheid
Via het kadastrale uittreksel, waaruit onder andere de eigendomsinformatie blijkt, is een publiekrechtelijke beperking opgenomen in het kader van de Wet bodembescherming. Dit is ingeschreven in het Kadaster in stuk Hyp4 nummer 80014 deel 35 op 16 december 2020.

Dit betreft het volgende:
De locatie Camphuijzenstraat was, eind 1800 begin 1900, onderdeel van een ingerichte stortplaats. Deze bevond zich globaal tussen de Brouwersdijk, de Bosboom Toussaintstraat, de Tesselschadestraat en de Van Baerlestraat.

Tijdens het vervangen van de funderingen, alsmede de uitvoering van rioolwerkzaamheden van het gehele woningblok in kwestie, heeft sanering van de verwijderde gronden plaatsgevonden. In de dataroom treft u daar stukken van aan.

Asbest
Verkoper heeft een asbestinventarisatie uit laten voeren. Hieruit is gebleken dat er bij een drietal woningen asbesthoudend materiaal is aangetroffen. Het betreft hier een tweetal daken van asbestcement golfplaten van de schuur, een asbesthoudend vloerzeil in de keuken en een asbestcement schouwbeplating bij de schoorsteen.

Deze inventarisatierapporten zijn te raadplegen middels de online dataroom.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden en disclaimer
Meer informatie m.b.t. de verkoopvoorwaarden en disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 1.375.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1930
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Camphuijzenstraat 5
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk

Belegging

Soort belegging woonruimte
Aantal huurders 12

Energie

Energielabel G
Energielabel einddatum 2030-01-10

Onderhoud

Onderhoud binnen Redelijk
Onderhoud buiten Redelijk

Bedrijfstakken in

Ontdek het object

Camphuijzenstraat 5, 3314 ZB, Dordrecht

Locatie

Camphuijzenstraat 5, 3314 ZB, Dordrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.