Oosteinde 7 a , 2991 LG, Barendrecht

  • D
€ 4.750 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een gemoderniseerd bedrijfspand aan het Oosteinde, gelegen op het bedrijventerrein 'Dierenstein'. Dit multifunctionele pand beschikt over bedrijfsruimte op de begane grond met een ingebouwde entresolvloer voor extra...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 428 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een gemoderniseerd bedrijfspand aan het Oosteinde, gelegen op het bedrijventerrein 'Dierenstein'. Dit multifunctionele pand beschikt over bedrijfsruimte op de begane grond met een ingebouwde entresolvloer voor extra functionaliteit, kantoorruimte op de verdieping, gemarkeerde parkeerplaatsen op het eigen terrein aan de voorzijde en een verhard achterterrein.

Bereikbaarheid
Bedrijventerrein Dierenstein biedt uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem), A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) en A29 (Rotterdam-Zierikzee). Op ca. 3 autominuten afstand van Hotel Van der Valk Ridderkerk. Barendrecht CS is op korte afstand gelegen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Barendrecht, Sectie D, Nummer 7883, oppervlakte ca. 613 m².

Indeling
Ca. 358 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 70 m² kantoorruimte op de verdieping;
Ca. 80 m² ingebouwde entresolvloer;
Ca. 77 m² verhard achterterrein;
6 gemarkeerde parkeerplaatsen op het voorgelegen eigen terrein.

De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte

- Net afgewerkte betonvloer;
- Kunststof lichtstraat;
- Elektrische bedienbare overheaddeur;
- Ingebouwde entresolvloer;
- Verwarming middels direct gestookte gasheater*;
- Brandblusmiddelen*;
- Verlichting door middel van LED verlichting;
- Houten oploop naar kantoorruimte;
- Houten oploop naar entresolvloer.

Kantoorruimte:

- Verwarming door middel van radiatoren;
- Vloerbekleding*;
- Pantry v.v. koelkast*, combimagnetron*, kookplaat* en afzuigkap*;
- Volledig betegelde enkeltoilet;
- Systeemplafond met LED verlichtingsarmaturen*;
- Kabelgoten v.v. elektra- en datapunten;
- Brandblusmiddelen*.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 4.750,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Nader te bepalen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- uittreksel KVK;
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 4.750 p.m.
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1983
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Oosteinde 7 a
Plaats Barendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Terrein

Oppervlakte 77 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 6

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 358 m²
Kantoor oppervlakte 70 m²
Terrein oppervlakte 77 m²

Energie

Energielabel D
Energielabel einddatum 2026-06-10

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Oosteinde 7 a, 2991 LG, Barendrecht
Oosteinde 7 a, 2991 LG, Barendrecht
Oosteinde 7 a, 2991 LG, Barendrecht

Locatie

Oosteinde 7 a, 2991 LG, Barendrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.