Cornelis Lelystraat 9 , 3316 ET, Dordrecht

  • A
€ 149.000 p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16 bieden wij voor verhuur aan: een bedrijfscomplex met inpandige kantoorvertrekken en een omheind buitenterrein. Amstelwijck West is ontwikkeld in de jaren ’90 en is gelegen tussen de...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 1621 m²

Downloads

Algemeen
Op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16 bieden wij voor verhuur aan: een bedrijfscomplex met inpandige kantoorvertrekken en een omheind buitenterrein. Amstelwijck West is ontwikkeld in de jaren ’90 en is gelegen tussen de Rijksstraatweg en de snelweg. Het terrein wordt gekenmerkt door de strategische ligging en door de grote diversiteit van bedrijven.

Dit goed onderhouden bedrijfscomplex beschikt over maar liefst 8 overhead deuren waarvan één elektrisch aan de noordzijde van het gebouw. De 2 geschakelde hallen zijn gekoppeld door middel van een speedgate.

Het terrein is verhard middels een klinker bestrating en is omheind middels een stalen hekwerk voorzien van een elektrische schuifpoort. Het buitenterrein is uitermate geschikt om te worden aangewend voor buitenopslag. Het complex is op verzoek van de verhuurder niet beschikbaar voor bedrijven die werkzaam zijn in de transport- of vervoerssector.

Achter het complex is een omheind terrein gelegen van circa 2.973 m2 dat wij eveneens te huur aanbieden en met een doorgang verbonden kan worden met het terrein dat behoort bij de Cornelis Lelystraat 9, waardoor er in totaal ruim 4.000 m2 buitenruimte beschikbaar is.

Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met middels een slagboom en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 8853, Groot 4.052 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 1.486 m² bedrijfs- / productieruimte op de begane grond verdeeld over twee hallen en waarvan een deel van ca. 563 m² met een beperkte hoogte.
Ca. 135 m² ingebouwde kantoorachtige ruimte voorzien van diverse ruimtes, toiletruimte met voorportaal, pantry en patchkast.
Ca. 1.065 m² ongebonden en afgesloten buitenterrein voor buitenopslag of parkeren van voertuigen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de voorzieningen zoals deze zijn opgenomen in de verhuurbrochure.

Huurprijs
€ 149.000,-- per jaar. (huurprijs belendende buitenterrein is € 74.325,-- per jaar)
Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 3’ en valt het perceel deels binnen mileuzone categorie 4.1. Daarnaast heeft de locatie gebiedsaanduiding ‘geluidszone - industrie’.

Meer informatie over het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1.De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 149.000 p.j.
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1970
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Cornelis Lelystraat 9
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Terrein

Oppervlakte 1065 m²

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 1486 m²
Kantoor oppervlakte 135 m²
Terrein oppervlakte 1065 m²

Energie

Energielabel A
Energielabel index 0.91
Energielabel einddatum 2029-07-03

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Cornelis Lelystraat 9, 3316 ET, Dordrecht
Cornelis Lelystraat 9, 3316 ET, Dordrecht

Locatie

Cornelis Lelystraat 9, 3316 ET, Dordrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie