Object
Verkocht

Voorstraat 108, Dordrecht 3311 ER Dordrecht

3311 ER Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit eigenzinnige en klassieke pand aan de Voorstraat 108 in Dordrecht. Het pand is naar schatting gebouwd in ca. 1880, maar is in 1995 onder leiding van architectenbureau Scheen Mooren volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Tijdens deze renovatie is het pand onder andere voorzien van spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbel glas. Toch zijn de originele...

Locatie

Wijkstatistieken

 • Icon guy
  Inwoners Bleijenhoek
  1.105 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Bleijenhoek
  1.155 vrouwen
 • Icon car
  Auto's
  0,6 per huishouden
 • Icon house
  Gemiddelde vraagprijs
  € 142.000,-
 • Icon guy
  Inwoners Dordrecht
  58.684 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Dordrecht
  60.047 vrouwen
Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur
 • Basisonderwijs
  0.3 km
 • Voortgezet onderwijs
  1.4 km
 • Gemiddelde afstand tot grote supermarkt
  0.8 km
 • Gemiddelde afstand tot huisarts
  0.4 km
 • Gemiddelde afstand tot kinderdagverblijf
  0.2 km

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit eigenzinnige en klassieke pand aan de Voorstraat 108 in Dordrecht. Het pand is naar schatting gebouwd in ca. 1880, maar is in 1995 onder leiding van architectenbureau Scheen Mooren volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Tijdens deze renovatie is het pand onder andere voorzien van spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbel glas. Toch zijn de originele details zo veel mogelijk behouden en in ere hersteld, wat maakt dat het pand een hoge attentiewaarde heeft.

In het originele ontwerp werd al rekening gehouden met voldoende inval van daglicht. Door de combinatie van grote ruiten en hoge etages komt er een grote hoeveelheid daglicht binnen, wat maakt dat het pand ondanks de compacte voorgevel zeer ruimtelijk aanvoelt.

Vanuit de woonkamer heeft men een bijzonder uitzicht over de Voorstraat en via de Turfsteiger over het binnenwater aan de Taankade. Vanuit de eetkamer en het zonovergoten dakterras aan de achterzijde kijkt men uit over de tuin gelegen aan de Heer Heymansuysstraat.

Het pand ligt op loopafstand van aantrekkelijke horecagelegenheden, het kernwinkelgebied van Dordrecht, een basisschool en kinderspeeltuin, alsmede het opstappunt voor de waterbus.

Gemeente Dordrecht
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie G, nummer 2969, groot 90 centiare.

Indeling
Begane grond
Ca. 61,1 m² Commerciële-/ atelierruimte op de begane grond. De ruimte is ontsloten via de ingang aan de Voorstraatzijde en is onder andere voorzien van de originele granito vloer. De ruimte is deels onderkelderd en gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming en aan de achterzijde voorzien van een glazen pui met grote deuren die toegang verlenen tot de achtertuin. Het bovengelegen woonhuis is separaat ontsloten via de entree aan de Heer Heymansuysstraat.

Ca. 21,0 m² Omheind en verhard buitenterrein c.q. tuin aan de achterzijde van het complex, voorzien van afsluitbare toegangspoort. Thans wordt deze ruimte door de bewoners gebruikt als parkeervoorziening op eigen terrein.

Tussenverdieping
Ca. 15,3 m² Technische ruimte op de tussenverdieping, voorzien van een overloop, was- en bergruimte. In deze ruimte bevindt zich tevens de HR-verwarmingsketel die de woning en atelierruimte voorziet in de warm water behoefte.

Eerste verdieping
Ca. 51,9 m² Woonruimte op de eerste verdieping, thans voorzien van een ruime woonkamer aan de Voorstraatzijde, open keuken in de kern van de verdieping, een eetkamer aan de Heer Heymansuysstraatzijde en aansluitend een dakterras (3,5 x 3).

Tweede verdieping
Ca. 42,1 m² Woonruimte op de tweede verdieping, thans voorzien van een slaapkamer aan de Voorstraatzijde, een slaapkamer aan de Heer Heymansuysstraatzijde en een badkamer in de kern van de verdieping.

Voormelde oppervlakten, met uitzondering van de buitenruimte, zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Koopsom
€ 350.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 7 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van het object: “Gemengd - 2” met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie’’ en ‘’Waarde - Beschermd stadsgezicht’’ en ‘’Waterstaat – Waterkering’’.

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd:
a. wonen
b. detailhandel
c. dienstverlening
d. horeca-1
e. bedrijf
f. maatschappelijk
g. kantoor
h. atelier
i. cultuur en ontspanning
j. parkeren
k. openbare verbinding
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen
Een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de in de bestemmingsomschrijving onder b,c, e t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving.
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.
b. 'Horeca - 1' als bedoeld in lid 7.1 onder d is niet toegestaan.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het
Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht.
f. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen
toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in
de Kloostertuin.

Bouwregels algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. toegestaan zijn hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;
b. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is bebouwing toegestaan, met dien verstande dat ten behoeve van een openbare verbindings- en/of ontsluitingsroute een niet bebouwde ruimte aanwezig is met een minimum bouwhoogte van 2,20 m boven een voetpad en 4,20 m boven een rijweg.
Bouwregels hoofdgebouw
a. Bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. De maximale bouwhoogte is vastgesteld op 13m

Lasten en beperkingen
Onder lasten en beperkingen wordt verstaan alle lasten en beperkingen voortkomend uit publiekrechtelijke bepalingen, vigerende bestemmingsplannen, aantekeningen op de kadastrale legger, alsmede de kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, erfdienstbaarheden voortkomend uit alle voorgaande akten. Koper verklaart bekend te zijn met de voorgaande akten ten aanzien van het complex. De laatst bekende akte betreft een akte van verdeling, verleden voor (kandidaat) notaris mr. Otto Casper Beerentsen te Rotterdam op één en dertig december tweeduizend veertien. In de akte wordt ten aanzien van met betrekking tot het registergoed bestaande bijzondere lasten en beperkingen verwezen naar hetgeen voorkomt in de laatst bekende akte van levering de dato negen en twintig oktober tweeduizend tien (deel 59026 nummer 200), waarin onder meer navolgende bepalingen zijn opgenomen:

Bestemming
a. Het verkochte is bestemd voor casu quo moet worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming die is bepaald in het vigerende bestemmingsplan.
b. De koper en de eventuele opvolgende eigenaren of beperkt gerechtigden van de grond zullen deze niet gebruiken voor of ten behoeve van (een) andere dan onder a. omschreven bestemming.
Desgevraagd kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht van deze verplichting ontheffing verlenen, aan welke ontheffing zij (onder andere financiële) voorwaarden kunnen verbinden

Vestiging recht van opstal ten behoeve van riolering
Ten behoeve van het aangrenzende perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie G nummer 2972 en ten laste van het bij bovengenoemde akte geleverde perceel een overeenkomst zijn aangegaan tot het vestigen van een zakelijk recht van opstal. Grondeigenaar en opstalhouder verklaarde zulks te aanvaarden en aan te nemen: het zakelijk recht van opstal, inhoudende het recht om kabels, leidingen en riolering te hebben in, op of boven het lijdend erf, te houden, te controleren, te onderhouden en te vernieuwen.

Monumentenstatus
Op de kadastrale legger is vermeld dat het complex staat geregistreerd als zijnde beschermd monument conform gemeentewet / gemeentelijke beperkingen administratie.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Soort appartement bovenwoning
Permanente bewoning ja
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 108
Plaats Dordrecht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 170 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 21 m²
Inhoud 646 m³
Indeling
Aantal woonlagen 3
Aantal verdiepingen 4
Aantal kamers 6 (2 slaapkamers)
Aantal woonlagen 4 woonlagen
Buitenruimte
Tuin achtertuinzonneterras
Hoofdtuin achtertuin
Hoofdtuin diepte 6.54 meter
Hoofdtuin breedte 3.21 meter
Hoofdtuin achterom ja
Parkeergelegenheid
Garage geen garage
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Overig
Huidig gebruik Woonruimte
Huidige bestemming Woonruimte

Ook succesvol uw woning verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.