Object
Verkocht

Driemanssteeweg (Charloisse Poort II), Rotterdam 3084 CB Rotterdam

3084 CB Rotterdam

Omschrijving

Algemeen
Het betreft een terrein van circa 1.455 m² eigen grond gelegen aan de Driemanssteeweg te Rotterdam op het bedrijvenpark Rotterdam Charlois.

Op dit bedrijvenpark zijn met name groothandel, zakelijke dienstverlening en automobielbedrijven gevestigd.

Bereikbaarheid
De locatie is vanaf rijksweg A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen) zeer goed bereikbaar via de op- en afrit Rhoon/Charlois...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het betreft een terrein van circa 1.455 m² eigen grond gelegen aan de Driemanssteeweg te Rotterdam op het bedrijvenpark Rotterdam Charlois.

Op dit bedrijvenpark zijn met name groothandel, zakelijke dienstverlening en automobielbedrijven gevestigd.

Bereikbaarheid
De locatie is vanaf rijksweg A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen) zeer goed bereikbaar via de op- en afrit Rhoon/Charlois en vervolgens via de Driemanssteeweg. Door de aansluiting van de Driemanssteeweg op de Zuiderparkweg zijn er uitstekende verbindingen met Rotterdam Zuidplein/Centrum en de nieuwbouwwijken van Barendrecht en Rhoon/Poortugaal.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Charlois, Sectie C, nummer 3423. De oppervlakte bedraagt 14 are en 55 centiare.

Koopsom
De koopsom bedraagt € 390.000,- (zegge driehonderd-en-negentigduizend euro) kosten koper, te verhogen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van de koper.

Wijze van oplevering
Het bouwperceel zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt. Koper aanvaardt de erfdienstbaarheden/kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen die van toepassing zijn.

Datum van overdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats binnen 30 werkbare dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Zekerheidstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de zijn verplichtingen uit hoofde van de op te stellen koopovereenkomst, zal koper jegens verkoper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom voldoen bij de betrokken notaris.

Bodem
Voor het bouwperceel is een milieukundig rapport opgesteld.

Nutsvoorzieningen
De kosten voor het aanbrengen van de nutsvoorzieningen zijn voor rekening van de koper.

Woonrijpmaken ontsluitingsweg (Vereniging ontsluitingsweg Charloisse Poort II)
Na gereedkoming van alle aan de ontsluitingsweg te realiseren bebouwing (zie verkavelingstekening, zowel gele/oranje vlak en de locatie Bouwcenter) zal deze woonrijp worden gemaakt op kosten van verkoper.

Architectuur tot en met bouwaanvraag
Koper verstrekt aan HD Projectrealisatie B.V. minimaal een architectenopdracht waarin zij voor koper op basis van een wensenpakket (Programma van Eisen) de werkzaamheden verricht voor de fase Structuurontwerp (schetsontwerp) tot en met de fase Definitief Ontwerp (inclusief het verzorgen van de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) voor het door koper te realiseren vastgoed.

Overige bepalingen
Voor het overige zijn de gebruikelijk bepalingen die bij koop en verkoop van (soortgelijke) onroerende zaken gelden toepassingen.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Driemanssteeweg (Charloisse Poort II) ong
Plaats Rotterdam
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1455 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1455 m²

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.