Object
Verhuurd

Zernikestraat 67, Dordrecht 3316 BZ Dordrecht

3316 BZ Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Het betreft de volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstallen, bestaande uit een bedrijfs- / opslagruimte met deels ingebouwde en deels aangebouwde kantoren in twee lagen en parkeren op het voorterrein.
Het gehele complex verkeerd in een uitstekende staat van onderhoud en kan zo betrokken worden door een nieuwe huurder.

De locatie is gebouwd in...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het betreft de volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstallen, bestaande uit een bedrijfs- / opslagruimte met deels ingebouwde en deels aangebouwde kantoren in twee lagen en parkeren op het voorterrein.
Het gehele complex verkeerd in een uitstekende staat van onderhoud en kan zo betrokken worden door een nieuwe huurder.

De locatie is gebouwd in 1998 (bron: Basis Administratie Gebouwen www.bagviewer.nl) ten behoeve van een onderneming in podium- en standbouw en leent zich zowel voor opslag-, voor productie- als voor alternatieve doeleinden.
Het complex beschikt over een gunstige verhouding kantoor- bedrijfsruimte en de bedrijfsruimte onderscheid zich van andere bedrijfsruimten door de gunstige vloerbelasting van ca. 2.500 kg. per m², de optimale toegankelijkheid door de aanwezigheid van de 2 overheaddeuren in de voorgevel en de hoge mate van lichtinval in de bedrijfsruimte door de 4 aanwezige lichtkoepels. De kantoorruimte onderscheid zich van concurrerend aanbod doordat die volledig gestoffeerd is en volledig is voorzien van LED verlichting.

Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijkssnelweg A-16. Via de Zernikestraat, Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noordzuid route ook een snelle aansluiting naar rijkssnelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.
Aan de Zernikestraat bevinden zich op dit moment diverse gerenommeerde bedrijven zoals Hidrostal pompen, Duvalco kleppen en afsluiters, Grafisch bedrijf Ardon, Metalltec en Milano Classic Cars.
De Zernikestraat is een doorlopende straat met slechts 9 bedrijven in de straat. Door de onderlinge plaatsing van de diverse bedrijfscomplexen is het openbaar gebied royaal van opzet, waardoor er veel ruimte is voor manoeuvreren met vrachtverkeer en voor parkeren van personenauto’s.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 826, groot 17 are 42 centiare.

Indeling
Ca. 1.071 m² Bedrijfs- / opslagruimte bestaande één grote open ruimte die nagenoeg vierkant is van vorm, voorzien van een tweetal overheaddeuren in de voorgevel. Een van de deuren is gesitueerd links van de kantoorruimte en de andere overheaddeur is gesitueerd rechts van de kantoorruimte.
Ca. 107 m² Kantoor- secundaire ruimte op de begane grond, bestaande uit een hoofdentree in het midden van het complex met een enkele toegangsdeur, een kantoorvertrek rechts van de entreehal, een kantoorvertrek / kantineruimte links van de entreehal, en ingebouwd in de bedrijfsruimte een dames- en herentoilet gecombineerd met een was- en kleedruimte;
Ca. 135 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, met een overloop, een royale vide, een tweetal kantoorvertrekken, een dubbele toiletgroep, een archiefruimte en een technische ruimte;
10 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voorzijde (eventueel kunnen er nog een vijftal extra parkeerplaatsen worden gehuurd).

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
• Wandafwerking deels voorzien van spuitwerk en deels voorzien van stuukwerk;
• Deels hardhouten kozijnen met isolerende beglazing en draai-kiepramen en deels aluminium kozijnen;
• Geheel voorzien van systeemplafonds met ingebouwde LED lichtbakken;
• Verwarming middels cv installatie gekoppeld aan radiatoren;
• Dames- en herentoilet begane grond;
• Dames- en herentoilet op de eerste verdieping;
• Pantry op de begane grond voorzien van 5 onderkasten, een koelkast, een handwasbak en een combimagnetron;
• Was- en kleedruimte op de begane grond v.v. handwasbak;
• Aansluitingen voor gas, water en elektra;

Bedrijfsruimte:
• Hoofddraagconstructie van staalkolommen met een gunstige vrij overspanning van ca. 15 m;
• Unit scheidende wand naar Zernikestraat 53 van gasbeton elementen;
• Monolithisch afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;
• Twee elektrisch bedienbare overheaddeuren, één in de voorgevel links en één in de voorgevel rechts. De overheaddeur rechts van het kantoor is ca. 4,8 x 4,8 m. De overheaddeur links van het kantoor is ca. 3 x 3,3 m. Naast beide overheaddeuren is een loopdeur gesitueerd;
• Verlichting door middel van TL-lijnen;
• Daglichttoetreding door middel van vier lichtkoepels en door middel van een kozijnstrook naast de linker overheaddeur;
• Vrije hoogte ca. 5,70 meter onder de hoofddraagconstructie;
• Verwarming middels een direct gestookte gasheater;
• Brandblusmiddelen;
• Krachtstroomaansluitpunten;

Buitenterrein:
• Verharding middels klinkerbestrating;
• Het zijterrein is afgescheiden middels een stalen hekwerk;
• Groenvoorziening op het voorterrein voor de kantoorruimte;

Huurprijs
€ 6.995,-- per maand excl. BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht. Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil”, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.
Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water,
parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De voor “Waarde-Archeologie” aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
Op basis van de bouwregels en specifieke gebruiksregels valt op te maken dat:
- gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
- in afwijking van het eerste lid ligt de bouwgrens langs het deel van het perceel dat is gelegen langs de openbare weg op een denkbeeldige lijn van 11 meter uit de langs de weg gelegen perceelsgrens;
- het maximum bebouwingspercentage is 80%;
- de maximum bouwhoogte is 9 meter;
- het complex bevindt zich binnen een zone waar bedrijven zijn toegestaan tot en met milieucat. 3.2

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 24 april 2019.

Energielabel
Energielabel wordt bij verhuur bij de huurovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1998
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zernikestraat 67
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1071 m²
Kantoor oppervlakte 242 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.