Object
Verhuurd

Molenvliet 9 ., Zwijndrecht 3335 LH Zwijndrecht

3335 LH Zwijndrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar is een min of meer rechthoekige bedrijfshal met aangebouwde kantoorruimte in twee lagen aan de voorzijde. Het complex ligt op een zichtbare prominente plek nabij de kruising van de Molenvliet en de Beethovenlaan. Zowel via de Molenvliet – Munnikensteeg als via de Molenvliet – Plantageweg zijn er goede verbindingen naar Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen).

Het...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar is een min of meer rechthoekige bedrijfshal met aangebouwde kantoorruimte in twee lagen aan de voorzijde. Het complex ligt op een zichtbare prominente plek nabij de kruising van de Molenvliet en de Beethovenlaan. Zowel via de Molenvliet – Munnikensteeg als via de Molenvliet – Plantageweg zijn er goede verbindingen naar Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen).

Het kleinschalige bedrijventerrein Molenvliet bevindt zich in het hart van de gemeente Zwijndrecht en kenmerkt zich als een strook lintbebouwing tussen de spoorlijn Rotterdam – Breda – Antwerpen en de woonbebouwing van de wijken Nederhoven en Oudeland. Het bedrijventerrein is ontwikkeld vanaf de jaren ’60, doch door particuliere initiatieven zijn de meeste oude gebouwen gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Zo ook het kantoor van dit complex.

Op het bedrijventerrein zijn diverse gerenommeerde bedrijven uit Zwijndrecht aanwezig waarvan er vele al langjarig aan de Molenvliet aanwezig zijn zoals Verkerk Elektrotechniek, Hoogvliet Bouw, Menoor, Motrac, De Maas en een keur aan autobedrijven en aanverwante bedrijven.

Het complex wordt aangeboden in de huidige staat, doch eigenaar is bereid in overleg te studeren op aanpassingen aan de wensen van kandidaat.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie E, nummer 1250, groot 21 are 93 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 365 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met een bruto maat van 25 x 15 meter;

Ca. 100 m² kantoorruimte op de begane grond van het kantoorgebouw aan de voorzijde, bestaande uit een entree in het midden met wachtruimte en kantoorvertrek aan de rechterzijde, twee behandelkamers met kastruimte aan de linkerzijde, toilet, meterkast en pantry in de middenzone;

Ca. 100 m² kantoorruimte op de eerste verdieping van het kantoorgebouw aan de voorzijde, bereikbaar via een houten spiltrap en bestaande uit een overloop met drie aangrenzende kantoorvertrekken;

Ca. 25 m² secundaire ruimte op de begane grond aan de rechterzijde naast de entree tot de bedrijfshal, welke is voorzien van een toilet. Deze ruimte is geschikt voor een werkplaat chef, loodsbaas of als schaftlokaal voor medewerkers in de loods.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- gegalvaniseerd stalen hekwerk als beveiliging van voorterrein en linker zij-terrein;
- buitenverlichting aan de gevel van de bedrijfshal;
- verlaagde systeemplafonds in de kantoren met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- cv-verwarming in de kantoren met gasgestookte wandketel (Nefit Ecomline HR) en radiatoren;
- airco in diverse kantoorvertrekken;
- houten kozijnen met isolerende beglazing;
- toiletruimte in het kantoor voorzien van wit sanitair en betegeling doorgezet tot de plafonds;
- pantry bestaande uit kunststof keukenblokje met twee onder- en twee bovenkastjes, spoelbak en ingebouwde koelkast;
- warmwatervoorziening via 10-liter doorstroomboiler (Daalderop);
- mechanische ventilatie;
- screens op de zonbelaste gevels;
- noodverlichting / vluchtwegaanduiding;
- kabelgoten ten behoeve van databekabeling;
- brandslanghaspels;
- opgebouwde tl-verlichting in de bedrijfsruimte;
- verwarming in de bedrijfshal via diverse direct gestookte luchtverhitters;
- krachtstroomaansluitingen;
- overheaddeur in de voorgevel van de loods met een dagmaat van circa 2,60 x 3,85 meter (b x h).

Huurprijs
€ 3.500,00 per maand, exclusief BTW.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan:
"Molenvliet – Ter Steeghe”, vastgesteld bij Raadsbesluit van 15 mei 2012.

Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” (artikel 14) en functie-aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 2’.

De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteit ‘bedrijventerrein’;
b. wegens de functie-aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – 2”, ter plaatse van die aanduiding tevens een bedrijf uit ten hoogste milieucategorie 3.1, doch voor zover het gaat om bedrijven met de SBI-code 351. (scheepsbouw- en reparatiebedrijven)

De voor “Waarde-Archeologie” aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

Op basis van de bouwregels en specifieke gebruiksregels valt op te maken dat:
- gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 11 meter;
- het maximale bebouwingspercentage bedraagt 75%;
- detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen;

Het complex bevindt zich volgens artikel 1.36 van het vigerende bestemmingsplan binnen een geluidzone zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder, waarbij de geluidbelasting buiten het gezoneerde industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. De lichte bestemmingscategorie kán en beperking zijn bij de verhuur.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 29 juni 2016.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Molenvliet 9 .
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 365 m²
Kantoor oppervlakte 200 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.