Object
Verhuurd

Jade 104, Dordrecht 3316 LJ Dordrecht

3316 LJ Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Unieke kans voor startende of doorstartende bedrijven om zich representatief en milieuverantwoord te presenteren in dit energie-0-bedrijvencentrum. Het centrum is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil III aan de westzijde van Dordrecht, tegenover de Makro en direct naast de A16. Het bedrijventerrein is direct ontsloten op de Randweg N3 die de A16 (Rotterdam/Antwerpen) en...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Unieke kans voor startende of doorstartende bedrijven om zich representatief en milieuverantwoord te presenteren in dit energie-0-bedrijvencentrum. Het centrum is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil III aan de westzijde van Dordrecht, tegenover de Makro en direct naast de A16. Het bedrijventerrein is direct ontsloten op de Randweg N3 die de A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) met elkaar verbindt. Ook is via de Rijksstraatweg een uitstekende verbinding met de overige bedrijventerreinen en het achterland van Dordrecht.

Het representatieve complex omvat op de hoeken vier units met veel glasoppervlak en de mogelijkheid voor een showroom. De tussenunits hebben bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte op de verdieping. Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Per unit zijn 4 parkeerplaatsen beschikbaar.

Energie-0-bedrijvencentrum
De units zijn uitgerust met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie- en waterbesparing. Naast extra isolatie van vloer, gevel en dak (Rc 3½ a 4 m²K/W), extra isolerend zonwerend glas (U 1,1 W/m²K) en buitenzonwering, wordt verwarmd met warmtepompen. De ventilatie-installatie is voorzien van een warmte terugwin-unit, die de warmte uit de afvoerlucht haalt en daarmee de aanvoerlucht opwarmt. In de zomer werkt de installatie omgekeerd en wordt de aanvoerlucht ‘voorgekoeld’ door de afvoerlucht. Kortom, simpele en betrouwbare installaties, die geen aardgas meer nodig hebben. Voor de aandrijving wordt alleen nog gebruik gemaakt van ‘groene stroom’, opgewekt uit wind- en zonne-energie, zodat volstrekt geen fossiele brandstof (= aardgas of elektriciteit van kolen/gas/kernenergiecentrales) verbruikt wordt en dus ook geen uitstoot van schadelijke stoffen (CO² etc) meer plaatsvindt.

Deelnemen in een energie-0-bedrijvencentrum is goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee en goed voor uw imago. Daarbij beschikt het gebouw over een energielabel A!

Pluspunten van het energie-0-bedrijvencentrum op een rij
- energielabel A;
- uitstekend bereikbare locatie,
- ruime parkeergelegenheid,
- representatieve uitstraling,
- luxe en onderhoudsarme afwerking,
- extreem energiezuinig (dus lage ‘stook’kosten),
- praktisch en efficiënt indeelbaar,
- voorzien van alle comfort (verwarming, ventilatie en zonwering),
- milieubewuste voorzieningen,
- lage servicekosten (door onderhoudsarme installaties en materialen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 926 gedeeltelijk

Beschikbare units
Jade 100
Ca. 60 m² bedrijfs-/ showroomruimte op de begane grond;
Ca. 60 m² kantoorruimte op de verdieping;
4 parkeerplaatsen.

Jade 104
Ca. 60 m² bedrijfs-/ kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 60 m² kantoorruimte op de verdieping;
4 parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen worden nader aangewezen door verhuurder.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in een casco plus staat.

De navolgende voorzieningen zijn beschikbaar ter overname:
- airconditioning;
- systeemplafonds;
- verlichting;
- vloerbedekking;
- scheidingswanden.

Huurder is derhalve verantwoordelijk voor eventuele onderhoud en vervanging van deze voorziening.

Huurprijs
Jade 100: € 950,-- per maand, exclusief BTW. en servicekosten.
Jade 104: € 950,-- per maand, exclusief BTW. en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 10,-- per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden aan alle in het gebouw aanwezige installaties,
- onderhoud van de buitenzonwering,
- onderhoud en inspectie van het dak,
- onderhoud van de overheaddeuren,
- onderhoud van het buitenterrein,
- verzekering van alle glasruiten in het gehuurde, dienende tot lichtdoorlating,
- schoonhouden van het buitenterrein,
- een bijdrage voor het via de Gemeente Dordrecht geïnitieerde parkmanagement,
- 5% administratiekosten (exclusief B.T.W.) over bovenstaande leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
1 mei 2019. Eerdere oplevering is in overleg met de huidige huurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Bedrijf” met dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie – 3’.

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen.

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de website www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 23 oktober 2017.

Bijzonderheden I
Bij een enkele unit is een pui geplaatst waardoor de begane grond als kantoorruimte gebruikt kan worden. Indien gewenst kan de bedrijfsdeur weer in gebruik worden genomen om de ruimte op de begane grond als bedrijfsruimte in gebruik te nemen.

Bijzonderheden II
Verhuurder behoudt zich het recht voor om op het dak extra voorzieningen aan te brengen die passen in het energie-0-concept, zoals PV-panelen. Huurder dient te accepteren dat verhuurder te allen tijde toegang heeft tot het dak.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Jade 104
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 60 m²
Oppervlakte in units vanaf 60 m²
Kantoor oppervlakte 60 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.03
Energielabel einddatum 2026-01-21
Onderhoud
Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten goed tot uitstekend

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.