Object
Verhuurd

Jacob van Campenplein 47, Rotterdam 3067 LA Rotterdam

3067 LA Rotterdam

Omschrijving

Algemeen
Winkelruimte gelegen in het wijkwinkelcentrum van de deelgemeente Alexander. Aan het Jacob van Campenplein zijn o.a. gevestigd: Coop supermarkt, Spare Rib Express, kapsalon Hair-in, Zonnestudio Colors en een fietsenwinkel.

De winkelruimte is goed bereikbaar met zowel het eigen- als openbaar vervoer (bushalte op loopafstand). Nabij op- en afrit van rijksweg A16 met aansluiting op de...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Winkelruimte gelegen in het wijkwinkelcentrum van de deelgemeente Alexander. Aan het Jacob van Campenplein zijn o.a. gevestigd: Coop supermarkt, Spare Rib Express, kapsalon Hair-in, Zonnestudio Colors en een fietsenwinkel.

De winkelruimte is goed bereikbaar met zowel het eigen- als openbaar vervoer (bushalte op loopafstand). Nabij op- en afrit van rijksweg A16 met aansluiting op de A20. Parkeren (gratis) in directe omgeving.

Kadastrale aanduiding
Het object is kadastraal bekend als Gemeente Kralingen, sectie K, Nummer 449 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 70 m² winkelruimte op de begane grond alsmede ca. 40 m² gelegen op het entresol.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een voorschot ad € 50,00 per maand exclusief BTW ten behoeve van precariorechten, glasverzekering en administratiekosten.

Een voorschot ad €135,00, exclusief BTW ten behoeve van stookkosten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
De ruimte wordt vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) opgeleverd in huidige staat.

Bestemmingsplan
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan ‘Het Lage Land / Oud Prinsenland’, van de Gemeente Rotterdam (onherroepelijk d.d. 26 juni 2009).

Artikel 8 Gemengde bebouwing II
De gronden, aangewezen voor ‘gemengde bebouwing II’, zijn bestemd voor:
a) bouwwerken waarin zijn toegestaan:
- woningen op de verdiepingen,
- winkels op de begane grond,
- dienstverlening met baliefunctie op de begane grond,
- maatschappelijke voorzieningen op de begane grond,
- horeca op de begane grond.

Met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, tuinen, erven, ontsluitingswegen en paden, met dien verstande dat voor de in dit tweede lid bedoelde gronden geldt, dat ten hoogste 1 supermarkt en 6 horecavestigingen zijn toegestaan waarbij de totale b.v.o. van de horecavestigingen ten hoogste 50 m2 mag bedragen en dat de b.v.o. van maatschappelijke voorzieningen ten hoogste 1000 m2 mag bedragen;

b) de bestemming ‘archeologisch waardevol gebied’, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn
aangewezen;
c) In aanvulling op het bepaalde onder a van dit artikellid is ter plaatse op de plankaart aangegeven aanduiding
“seksinrichting toegestaan”, uitsluitend op de begane grond tevens een seksinrichting toegestaan.

Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Horeca is niet toegestaan.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1961
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Jacob van Campenplein 47
Plaats Rotterdam
Land NL
Winkelruimte
Oppervlakte 117 m²

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.