Object
Verhuurd

Calandstraat 44, Dordrecht 3316 EA Dordrecht

3316 EA Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur of verkoop is deze showroomruimte met kantoorruimte op de verdiepingen, welke is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen).

Het complex is bij de laatste gebruiker in gebruik geweest als showroomruimte ten behoeve van een importeur van caravans en kampeervoertuigen.

Het goed onderhouden complex was van...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur of verkoop is deze showroomruimte met kantoorruimte op de verdiepingen, welke is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen).

Het complex is bij de laatste gebruiker in gebruik geweest als showroomruimte ten behoeve van een importeur van caravans en kampeervoertuigen.

Het goed onderhouden complex was van oorsprong vrijstaand met een stuk onbebouwde grond aan de snelwegzijde dat ruimte biedt voor het presenteren van handelswaar of voertuigen langs de snelweg.

Medio 2015 is het complex bouwkundig gesplitst, waarbij ca. 1.200 m² bedrijfshal aan de noordzijde van het complex is verkocht. Daar is nu het hoofdkantoor van de horecaformule “Happy Italy” gevestigd. Happy Italy heeft het complex na aankoop grondig gerevitaliseerd, waarbij er aan de snelwegzijde kantoorruimte is ingebouwd door het aanbrengen van een volledig nieuwe gevel.

Het resterende deel van het complex dat thans nog beschikbaar is, is bij uitstek geschikt is voor partijen die op een zichtbare plek gesitueerd willen zijn met een showroomfunctie in combinatie met kantoorruimte en een ruim buitenterrein.

De eigenaar van het resterende deel van het complex heeft een architect in de hand genomen om een plan uit te werken voor revitalisatie van de gevel. Het doel is om een gevelontwerp te realiseren dat aansluit bij het ontwerp van Happy Italy om zo het gebouw in zijn geheel nog meer tot zijn recht te laten komen en de attentiewaarde te vergroten. Hiervoor zijn reeds een aantal schetsontwerpen opgesteld, welke in de bijlage bij deze omschrijving zijn toegevoegd.

Bij concrete belangstelling van een kandidaat Huurder staat eigenaar ervoor open om de upgrade van de gevel daadwerkelijk te realiseren, waarbij een potentiële huurder mee kan beslissen in het uiteindelijk te kiezen ontwerp en de nadere uitwerking daarvan.

Het object is gesitueerd in het hart van het bedrijventerrein Amstelwijck West tussen twee op- en afritten
van rijksweg A-16.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10239, groot 38 are en 70 centiare.

Indeling
Ca. 1.280 m² Showroomruimte op de begane grond, bestaande uit een veelvormige verkoopruimte met hoofdentree naar het complex, receptie, liftinstallatie, luie trap en vluchttrap. De vrije hoogte tot de draagconstructie boven het verlaagde systeemplafond is hier 4,22 meter.

Ca. 288 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een vrijdragende constructie met dubbele toiletgroep en pantry nabij de opgang, voorts vrij in te delen. (VERHUURD)

Ca. 282 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping, bestaande uit een vrijdragende constructie met dubbele toiletgroep en pantry nabij de opgang, voorts vrij in te delen.

Ca. 900 m² Ongebonden buitenterrein rondom het complex voor buitenopslag of parkeren van voertuigen (overige onbebouwde terreingedeelten zijn toegerekend aan de bereikbaarheid van gebouwen)

Ca. 24 Gemarkeerde parkeerplaatsen aan de voorzijde en zuidzijde.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
- verwarming via indirect gestookte luchtverhitters in de showroomruimte en stralingspanelen met ventilatoren in de werkplaatsruimte;
- warmwatervoorziening via elektrische boilers in de pantry;
- mechanische ventilatie;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet en glasvezelnet;
- krachtstroominstallatie;
- brandmeldinstallatie;
- brandslanghaspels;
- brandblusapparaten;
- systeemplafonds met geïntegreerde tl verlichting in armaturen;
- een liftinstallatie voor personen;
- noodtrappenhuis;
- aluminium kozijnen in de showroom met zonwerende beglazing;
- muziek- / omroepinstallatie;
- noodverlichtingsinstallatie;
- buitenverlichting;
- drie stuks overheaddeuren afmeting 4,20 x 4,00 m. (b x h) waarvan twee in de noordgevel en één in de zuidgevel;
- hoofdentree voorzien van automatische deuren;
- showroomruimte voorzien van twee sets schuifdeuren;
- buitenterrein afgescheiden met een stalen hekwerk voorzien van schuifpoort;

Huurprijs
Huurprijs kantoorruimte: € 90,-- per m² per jaar;
Huurprijs showroom: € 55,-- per m² per jaar;
Huurprijs buitenterrein: € 18,50 per m² per jaar;
Huurprijs parkeerplaatsen: € 300,-- per plaats per jaar;

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot in rekening worden gebracht voor diverse leveringen en diensten die op basis van het Burgerlijk Wetboek voor rekening van huurder dienen te komen, doch door verhuurder collectief worden geregeld voor het hele bedrijfscomplex.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom (inclusief verhuurde kantoorverdieping)
€ 1.950.000,-- kosten koper.

Bij concrete belangstelling in aankoop van het complex is eigenaar bereid om de huuropbrengst en de verdere huuruitgangspunten van de verhuurde kantoorverdieping ter beschikking te stellen.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopakte door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In de huidige staat.

Zoals eerder vermeld staat eigenaar er bij concrete belangstelling van een kandidaat Huurder voor open om de upgrade van de gevel daadwerkelijk te realiseren, waarbij een potentiële huurder mee kan beslissen in het uiteindelijk te kiezen ontwerp en de nadere uitwerking daarvan.

Een en ander is wel afhankelijk van de overeen te komen huurvoorwaarden en onder voorbehoud van de financiële gesteldheid van een huurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijf”, met de nadere functieaanduiding ”Detailhandel”

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. bedrijven;
2. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksvoorschriften.
- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel in caravans. Dat is wel toegestaan;
- maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd;
- de maximale bouwhoogte is 10 meter;
- het meest noordelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
- het middelste deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1;
- het meest zuidelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
- het complex is gesitueerd op een gezoneerd bedrijventerrein;
- risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.
- de nevenbestemming van de locatie is “Waarde Archeologie

Er is wel een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen dat Burgemeester & Wethouders bij omgevingsvergunning af kunnen wijken voor het toestaan van de verkoop van consumentenvuurwerk en detailhandel in auto’s, motoren, boten, caravans, landbouwwerktuigen en tuininrichtingsartikelen.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Calandstraat 44
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 8170 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1280 m²
Kantoor oppervlakte 570 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.