Object
Verhuurd

Albert Schweitzerplaats 31 -33, Dordrecht 3318 AT Dordrecht

3318 AT Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Het gezondheidspark is een centraal in de stad gelegen stadsdeel, waarbij vooral is ingezet op het versterken van de stedelijke structuur op het gebied van sport en zorg.

In 2008 zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard gerealiseerd. Op de promenade richting de hoofdingang van het ziekenhuis is een plint gevestigd met diverse winkels.

Kadastrale...

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het gezondheidspark is een centraal in de stad gelegen stadsdeel, waarbij vooral is ingezet op het versterken van de stedelijke structuur op het gebied van sport en zorg.

In 2008 zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard gerealiseerd. Op de promenade richting de hoofdingang van het ziekenhuis is een plint gevestigd met diverse winkels.

Kadastrale aanduiding
Dordrecht, sectie N, nummer 4999, groot 84 are en 75 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Albert Schweitzerplaats 31-33 te Dordrecht
Ca. 74,50 m² commerciële ruimte op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat. Indien gewenst kunnen eventuele voorzieningen van vertrekkend huurder worden overgenomen door de nieuwe huurder.

Huurprijs
Albert Schweitzerplaats 31-33 te Dordrecht
€ 1.900,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 januari van het nieuwe jaar.

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 25,00 per m² per jaar voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW,
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Overkampweg" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 februari 1984.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming volgens dit plan is “Bijzondere Doeleinden (a)” met bijbehorende erven.

De voor “bijzondere doeleinden (a)” bestemde gronden zijn bestemd voor bebouwing en erf ten behoeve van een ziekenhuis. Hieronder wordt mede begrepen bebouwing voor de huisvesting en opleiding van verplegend perceel.

- Op de gronden is de bouw van ten hoogste twee dienstwoningen toegestaan met een inhoud van maximaal 500 m3 per woning.
- Maximaal 60% van het bouwvlak mag worden bebouwd.
- De maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter aan de buitengrenzen van het bouwvlak en 16 meter naar het midden van het bouwvlak.
- De hoogte van bouwwerken die geen gebouw zijn, worden beperkt tot maximaal 4 meter.
- Gebouwen mogen alleen worden opgericht indien wordt voldaan aan een parkeernorm van 1,1 parkeerplaats per ziekenhuisbed.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 12 januari 2018.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Albert Schweitzerplaats 31 -33
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging overig
Winkelruimte
Oppervlakte 75 m²
Oppervlakte in units vanaf 75 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.