Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
4791 EZ, Klundert

Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert

€ 78.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze bedrijfshal met kantoorruimte gelegen in Klundert, tegen het Industrieterrein Moerdijk. De bedrijfshal bevindt zich centraal gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, nabij de snelwegen A17, A16 en A 59. Het complex bestaat uit...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1371 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 78.000 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1977
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Vlietweg 3
Plaats Klundert
Provincie Noord_brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1246 m²
Oppervlakte in units vanaf 1246 m²
Kantoor oppervlakte 125 m²
Energie
Energielabel E
Energielabel index 1.46
Energielabel einddatum 2025-04-29
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze bedrijfshal met kantoorruimte gelegen in Klundert, tegen het Industrieterrein Moerdijk. De bedrijfshal bevindt zich centraal gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, nabij de snelwegen A17, A16 en A 59.

Het complex bestaat uit een buitenterrein, een bedrijfshal met één loadingdock en twee overheaddeuren, alsmede een kantoorruimte.

Het haven- en industrieterrein Moerdijk (totaal bruto 2.600 ha) ligt aan het Hollands Diep. Het heeft een strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en biedt maar liefst vier vervoersmodaliteiten: water (zee en binnenwater), weg (A16/A17), spoor en buisleiding. Deze combinatie maakt het haven- en industrieterrein Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is ingedeeld in een zestal deelparken: Industrial Park, Distriboulevard & Tradepark, Seaport, Ecopark, Servicepoint en Logistiek Park.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie B, nummers 1772, 1615, 1769 (gedeeltelijk)

Indeling
Ca. 1.130 m² zelfstandige bedrijfsruimte voorzien van twee overheaddeuren.

Ca. 116 m² onzelfstandige bedrijfsruimte voorzien van één loadingdock.

Ca. 125 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, bestaande uit twee kantoorvertrekken, een keuken en sanitaire voorzieningen;

Optioneel te huur: Ca. 1.350 m² verhard en omheind buitenterrein voorzien van stelconplaten.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Krachtstroomaansluiting;
- Overheaddeur (afmetingen ca. 3,80 B x 4,00 H) met inloopdeur;
- Hoogte onder het spant ca. 4,30 m1 in de expeditieruimte;
- Doorgang naar grote deel hal;
- Twee overheaddeuren (ca. 3,10 B x 3,00 H)
- Één loadingdock voorzien van dockshelter en dockleveler;
- Twee elektrisch bedienbare overheaddeur ( 6,10 B x 5,95 H)
- Het grootste compartiment van de bedrijfsruimte is voorzien van lichtstraten en transparante gevel elementen (hier worden nieuwe, dichte platen voor gezet);
- Vloerbelasting is onbekend;
- Brandslanghaspels;
- Verwarming middels heaters (NB deze zijn thans losgekoppeld en niet werkend);
- Separate inloopdeur.

Kantoorruimte:
- Entree met doorgang naar kantine;
- Pantry uitgerust met boiler, onder- en bovenkasten;
- Entreebalie met loket;
- Herentoilet met urinoir;
- Damestoilet voorzien van wasbakje;
- Pantry op de eerste verdieping;
- Kantoorruimte deels voorzien van vloerbedekking, deels linoleum*;
- Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;
- Warmwatervoorziening deels middels CV combiketel en deels middels close in boiler;
- Alarminstallatie voorzien van bewegingsmelders*;
- Systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoorruimte op de verdieping. De begane grond is voorzien van opbouwverlichting;
- Kozijnen voorzien van dubbele beglazing;

Buitenterrein:
- Verhard buitenterrein deels middels klinkerbestrating en deels middels stelcon platen;
- 2 elektrisch bedienbare schuifpoorten;
- Het gehele buitenterrein is omheind;
- Terreinverlichting;
- Ruime parkeergelegenheid.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Bedrijfsruimte met kantoorruimte: € 78.000,00 per jaar.
Buitenterrein: € 18,50 per m² per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel E. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Sinds op opstellen van het energielabel heeft eigenaar diverse verduurzamingsmaatregelen genomen. Zo zijn de oude gasgevel kachels vervangen voor een CV installatie en is het dak van de kantoorruimte extra geïsoleerd". Eigenaar is voornemens om een nieuw energielabel op te laten stellen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Schans" te Klundert, vastgesteld bij Raadsbesluit van 13 november 2008.

De omschrijving van de bestemming van dit perceel volgens dit bestemmingsplan is:
"Bedrijfsdoeleinden’.

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden door industriële en ambachtelijke bedrijven voorkomende in de categorie 1 t/m 3;

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum maart 2022.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert
Vlietweg 3, 4791 EZ, Klundert

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie