Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Nieuw 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht

Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht

€ 825.000 k.k. / € 77.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur en verkoop is een vrijstaand bedrijfscomplex dat is gesitueerd op bedrijventerrein Antioniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht. Het bedrijfscomplex bestaat uit een tweetal bouwlagen. Op de begane grond bevindt zich een ruime centrale...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 883 m²
Meer kenmerken

Media

Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 825.000 k.k. / € 77.500 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1982
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Veersedijk 99
Plaats Hendrik-ido-ambacht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 10
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 343 m²
Kantoor oppervlakte 540 m²
Energie
Energielabel B
Energielabel einddatum 2032-10-04
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur en verkoop is een vrijstaand bedrijfscomplex dat is gesitueerd op bedrijventerrein Antioniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het bedrijfscomplex bestaat uit een tweetal bouwlagen. Op de begane grond bevindt zich een ruime centrale ontvangstruimte, een open kantoortuin en diverse separate kantoorvertrekken. Vanaf de kantoorruimte is tevens de naastgelegen bedrijfshal toegankelijk.

Op de eerste verdieping zijn diverse kantoorvertrekken gesitueerd alsmede een grote presentatieruimte v.v. keuken. Daarnaast is vanaf de eerste verdieping ook de entresolvloer in de bedrijfsruimte toegankelijk die bij uitstek geschikt is voor het opslaan van klein materiaal of archief.

Vanwege de ligging nabij de rijksweg A15 (Rotterdam – Nijmegen), is het bedrijventerrein goed bereikbaar met de auto. Daarnaast heeft de A15 een verbinding met rijksweg A16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg N3. Naast een uitstekende bereikbaarheid per auto is het complex ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In de nabijgelegen omgeving zijn diverse busverbindingen. Tevens bevindt zich op ca. 10 minuten loopafstand een halte van de waterbus met een verbinding naar Dordrecht en Rotterdam.

Het complex beschikt over 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast kan er op de openbare weg gratis geparkeerd worden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sectie F, Nummer 866, Groot 1.258 m².

Indeling
Ca. 236 m2 Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond;

Ca. 180 m2 Opslagruimte op de eerste verdieping (entresol);

Ca. 296 m2 Kantoor- / secundaire ruimte op de begane grond;

Ca. 237 m2 Kantoor- / secundaire ruimte op de eerste verdieping;

10 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Algemeen
• Inbraakalarmsysteem*;
• Toiletgroep (dames- en herentoilet) per verdieping;
• Tweetal elektrische laadpalen* op het voorgelegen buitenterrein;
• Brandslanghaspels en brandblussers*;

Bedrijfsruimte
• Entresolvloer t.b.v. opslagruimte (toegankelijk vanaf bedrijfsruimte begane grond en kantoorruimte op de verdieping);
• Bedrijfshal voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur;
• Verlichting middels opbouw tl-verlichting;
• Betonvloer.
• Vrije hoogte: 5,70 m

Kantoorruimte
• Hoofdentree met een centrale entree voorzien van een balie;
• Verwarming middels radiatoren;
• Systeemplafond v.v. LED-verlichting / LED spots;
• Kabelgoten v.v. data- en elektra aansluitpunten*;
• Airconditioning (diverse units)*;
• Presentatieruimte op de verdieping, voorzien van keuken met onder andere bar, vaatwasser en koelkast*;
• Enkele vaste Inbouwkasten in een aantal kantoorruimten;
• Vloerbedekking middels tapijt op de begane grond en verdieping*;
• Raamdecoratie (lamellen)*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 77.500,00 per jaar, exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 825.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Het complex beschikt over een energielabel B. Een afschrift van het energielabel zal als bijlage worden opgenomen bij de huur- / koopovereenkomst.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Milieugegevens
Meer informatie m.b.t. de milieugegevens treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Tevens dienen de UBO’s (bij verkoop) en de tekenbevoegd bestuurders te worden geïdentificeerd. Dit kan via iDIN of u kunt hiervoor langs komen op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht
Veersedijk 99, 3341 LL, Hendrik-ido-ambacht

Bedrijfstakken in Hendrik-Ido-Ambacht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie