Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Pascalstraat 15, Zwijndrecht 3335 LS Zwijndrecht

3335 LS Zwijndrecht koopprijs € 1.199.500 k.k. / prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit uiterst hoogwaardig afgewerkte bedrijfscomplex, bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond, ingebouwde kantoorruimte op de eerste- en tweede verdieping en parkeerplaatsen rondom het gebouw. Het complex is gelegen op een perceel eigen grond ter grootte van 1.643 m² en is medio 2008 voor het eerst in gebruik genomen bij de huidige gebruiker.

Het...

Brochure

Download de brochure van Pascalstraat 15, Zwijndrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit uiterst hoogwaardig afgewerkte bedrijfscomplex, bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond, ingebouwde kantoorruimte op de eerste- en tweede verdieping en parkeerplaatsen rondom het gebouw. Het complex is gelegen op een perceel eigen grond ter grootte van 1.643 m² en is medio 2008 voor het eerst in gebruik genomen bij de huidige gebruiker.

Het complex onderscheidt zich van andere bedrijfscomplexen door het mooie architectonische ontwerp, de turn key staat van afwerking van het complex en de aanwezigheid van een bovenloopkraan (hijsvermogen 5 ton) en een zwenkkraan (hijsvermogen 1,6 ton) in de bedrijfsruimte.

De kantoorruimte beschikt over een entree met intercominstallatie op de begane grond. Middels een trapopgang en een lift is de kantoorruimte op de eerste- en tweede verdieping te bereiken. Vanuit de kantoorruimte op de eerste verdieping is de bedrijfsruimte toegankelijk. De kantoorruimte op de tweede verdieping beschikt over een grote open kantoortuin, een grote vergaderruimte, een afgescheiden kantoorvertrek, een kantineruimte en sanitaire ruimte. De vergaderruimte en de kantineruimte grenzen beide aan een uniek royaal dakterras met een omvang van ca. 227 m².

De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden. De bedrijfsruimte beschikt over een gunstige vrije hoogte van ca. 8,02 m tot de onderkant van het dak en een zware vloerbelasting van ca. 2.500 kg per m². Door de aanwezigheid van de bovenloopkraan en de zwenkkraan is de bedrijfsruimte ook uitermate geschikt is voor constructie- en assemblage werkzaamheden van zwaardere materialen.

Bakestein betreft een droog bedrijventerrein met een directe aansluiting op de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda), daardoor is het terrein optimaal bereikbaar voor zowel personenauto’s als voor vrachtvervoer.

Het terrein heeft een hoogwaardig karakter, vooral geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven in de productie- en/of handelssfeer die behoefte hebben aan een goede bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling. Op het terrein mogen bedrijven zich vestigen binnen milieucategorie 1 t/m 3.2, waarbij zelfstandige kantoren en detailhandel niet zijn toegestaan. Op het terrein bevinden zich bedrijven in verschillende branches, zoals de logistiek, bouw en metaalproductie en automobielhandel. Bij de inrichting van Bakestein is uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau, hetgeen geborgd wordt door de Parkmanagement organisatie.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie E, nummer 4439, groot 16 are en 43 centiare (1.643 m²)

Indeling
Ca. 30 m² Kantoor-/ secundaire ruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een entreehal met trapopgang, lift en was-/ kleedruimte die bereikbaar is vanuit de bedrijfsruimte;
Ca. 381 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit een grote open kantoortuin, een afgescheiden kantoorvertrek, een grote vergaderruimte, een kantineruimte, serverruimte, reproruimte en een dames- en herentoilet. Vanuit de grote vergaderruimte is het royale dakterras toegankelijk (omvang dakterras ca. 227 m²)
Ca. 62 m² Kantoor-/ secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop met toegang tot de trapopgang en de lift, een archiefruimte en een kantoorruimte.
Ca. 491 m² Bedrijfs-/ opslagruimte gelegen op de begane grond, bereikbaar middels een elektrisch bedienbare overheaddeur in de achtergevel. De bedrijfsruimte is grotendeels voorzien van een gunstige vrije hoogte van ca. 8,02 m tot onderkant dak. De bedrijfsruimte is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 5 ton en een zwenkkraan 1,6 ton;
14 Parkeerplaatsen rondom het gebouw.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Een overzicht van de aanwezige voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 1.199.500,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘’Bakestein’’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 2013.

Op grond van artikel 5 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het perceel: "Bedrijf-3"
De voor ‘Bedrijf-3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
- b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeer- en verkeersvoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
- a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
- b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
- c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
- d. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen;
- e. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 2.000 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
- f. ten aanzien van parkeren geldt dat:
1. 1,6 parkeerplaats per 100 m² bruto vloeroppervlak wordt gerealiseerd;
2. parkeren plaatsvindt op eigen terrein, zo veel mogelijk uit het zicht van openbare wegen;
3. de parkeerplaatsen niet gerealiseerd worden voor de aanduiding 'gevellijn';
- g. ten aanzien van opslag en laden en lossen geldt dat:
1. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
2. buitenopslag niet zichtbaar vanaf de openbare weg plaatsvindt;
3. laden en lossen op eigen terrein plaatsvindt;
- h. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- i. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

De voornaamste bouwvoorschriften zijn:
- gebouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak. Het bouwvlak omhelst het grootste deel van het perceel.
- het maximale bebouwingspercentage van het perceel bedraagt 50% van het bouwvlak;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 16 meter en de minimale bouwhoogte bedraagt 10 meter;
- de omvang van het bouwperceel bedraagt ten minste 1.500 m²
- de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrenzen bedraagt 6 m;
Het complex is gesitueerd in een gebied waar de nadere aanduiding “gebiedsaanduiding geluidzone – industrie Kijfhoek” van toepassing is. Voor gebieden met deze aanduiding geld, dat in het kader van de Wet geluidhinder de geluidsbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Het complex is tevens gesitueerd in een gebied waar de nadere aanduiding “Waarde-Archeologie -5” van toepassing is. De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor gebieden waarvoor een lage verwachting geldt, vanwege het middeleeuwse klei-op-veenlandschap van de Zwijndrechtse Waard en de aanwezigheid in de ondergrond van diepere oudere stroomgordels.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de volledige bestemmingsplanvoorschriften.
De bovenstaande gegevens, be¬tref¬fende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemgesteldheid
In de akte van levering is ten tijde van de gronduitgifte d.d. december 2007 het navolgende woordelijk opgenomen omtrent de bodemgesteldheid:

Bodemonderzoek
Artikel 6
a. In het verkochte heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport van MH Nederland van veertien oktober negentienhonderd negenennegentig met projectnummer B00.086.V1
b. Het risico dat er na het moment van aflevering van het verkochte sprake is van nieuwe of andere verontreiniging, anders dan vastgelegd in het in sub a van dit artikel genoemde bodemonderzoeksrapport, is geheel voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart gemeente voor aanspraken van derden ter zake.

Lasten en beperkingen
Meer informatie met betrekking tot lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A.

Bijzonderheden
Verhuur van het complex is bespreekbaar op voorwaarde dat er een belegger het complex wil aankopen. Huurprijs op aanvraag.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 1.199.500 k.k. / prijs op aanvraag
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Aangeboden sinds 1 jaar, 1 maanden, 3 wekens, 6 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Pascalstraat 15
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1643 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 491 m²
Kantoor oppervlakte 473 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.01
Energielabel einddatum 2028-03-14
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.