Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Nieuw 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht

Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht

€ 1.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen Deze kantoorruimte bevindt zich op de tweede verdieping van een bedrijfsverzamelobject en is gelegen aan de hoofdweg van het bedrijventerrein. De voorzijde van de kantoorruimte biedt zicht op de Noord, wat een gevoel van vrijheid geeft. De tweede verdieping...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 132 m²
Meer kenmerken

Media

Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 1.500 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1998
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Noordeinde 26
Plaats Hendrik-ido-ambacht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 132 m²
Oppervlakte in units vanaf 132 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 1
Energie
Energielabel B
Energielabel einddatum 2032-11-02
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Deze kantoorruimte bevindt zich op de tweede verdieping van een bedrijfsverzamelobject en is gelegen aan de hoofdweg van het bedrijventerrein. De voorzijde van de kantoorruimte biedt zicht op de Noord, wat een gevoel van vrijheid geeft.

De tweede verdieping is te bereiken middels een centrale entree en trappenhuis. De lichte kantoorruimte is verdeeld in een open ruimte met werkplekken en pantry, ruime overleg-/ spreekkamer v.v. sierhaard en een separaat kantoor/ archiefruimte. Tevens is er één parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar.

Vanwege de ligging nabij de rijksweg A15, is het bedrijventerrein goed bereikbaar met de auto. Daarnaast heeft de A15 een verbinding met rijksweg A16 en de provinciale weg N3. Aan de kade, aan de overzijde van dit object, bevindt zich ook een halte van de waterbus met verbindingen tussen Dordrecht en Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
- appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsunits op de tweede verdieping en verder toebehoren aan de Nieuwe Bosweg (unit 21) te Hendrik-Ido-Ambacht, kadastraal bekend gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie F, complexaanduiding 1090-A, appartementsindex 54, uitmakende het twee en dertig/duizendste (32/1.000ste) aandeel in de gemeenschap, inmiddels plaatselijk bekend als Noordeinde 26 te Hendrik-Ido-Ambacht.

- appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats aan de Nieuwe Bosweg (P111) te Hendrik-Ido-Ambacht, kadastraal bekend gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie F, complexaanduiding 1090-A, appartementsindex 111, uitmakende het twee en drie/duizendste (3/1.000ste) aandeel in de gemeenschap;

Indeling
Ca. 132 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit een open kantoorruimte, vergaderruimte, archief-/ werkkamer en enkel toilet;

1 Parkeerplaats.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Vloerbekleding*;
• Raambekleding*;
• Aanwezig meubilair*;
• Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen*;
• Elektra- en data* aansluitpunten;
• Airconditioning*;
• Sierhaard* in de vergaderruimte;
• Rookmelders;
• Pantry v.v. combi-oven*, koelkast* en boiler t.b.v. warm water;
• Alarmsysteem*;
• Wijnbar-/kast;
• Vluchtroute aanduiding;
• Enkel toilet v.v. voorportaal met handwasbak;
• CV-ketel (Remeha);
• Radiatoren t.b.v. verwarming;
• Algemene entree met trappenhuis;
• Brievenbussen nabij entree;
• Brandblusvoorzieningen;
• Dubbele beglazing;
• Te openen ramen;
• Algemene meterkast op de begane grond, v.v. gas, water en elektra, waarbij het elektraverbruik wordt weergegeven op een eigen meter voor de tweede verdieping;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.500,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Een wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden servicekosten in rekening gebracht, welke nog afgestemd zullen worden met Verhuurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het object beschikt over energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
De laatst bekende akte betreft een akte van levering verleden voor notaris W.L. Louwers te Rotterdam op 11 december 2016.

In deze akte van levering zijn een aantal zaken opgenomen met betrekking tot:

• Erfdienstbaarheden van weg;
• Erfdienstbaarheid ten behoeve van nutsvoorzieningen;
• De bodemgesteldheid ten tijde van uitgifte van de grond;

Daarnaast is het niet toegestaan om reclame uitingen aan de buitenzijde van het object te plaatsen.

Op de kadastrale legger is een Publiekrechtelijke beperking opgenomen, te weten ‘’Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking inzake de Wet Bodembescherming’’ vanuit de Provincie Zuid-Holland, ingeschreven in het kadaster onder Hyp4 57188/00072 op 14 september 2009.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Bedrijventerrein Antoniapolder plus‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 8 juli 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie‘ en tevens de functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 5.2’.

De voor ‘Bedrijventerrein‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

• Ter plaatse van de aanduiding ‘’bedrijf tot en met categorie 5.2’’, bedrijven uit ten hoogste categorie 5.2 van de ‘’Staat bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen’’;
• Bedrijfsgebonden kantoren;

In artikel 4.5 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat kleinschalige kantoren ten behoeve van zakelijke dienstverlening met een lokaal verzorgend karakter tot een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 500 m² per vestiging en een totale bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogte 2.500 m² is toegestaan, uitsluitend voor de gronden gelegen ten westen van (het verlengde van) de Nieuwe Bosweg.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 19 augustus 2022 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde/uiteindelijk belanghebbende(n) (met zowel de pasfoto als BSN afgeschermd).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht
Noordeinde 26, 3341 LW, Hendrik-ido-ambacht

Bedrijfstakken in Hendrik-Ido-Ambacht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie