Object
Object
Object
Object
Object
Object

Merwedestraat 48 - 2-4, Dordrecht 3313 CS Dordrecht

3313 CS Dordrecht huurprijs € 57 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Op het terrein dat in de gemeente Dordrecht en omstreken bekend is als de locatie waar vroeger de “LIPS” fabriek was gevestigd, is eigenaar DHG aangevangen met de herontwikkeling van het gehele terrein.

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Merwedestraat in Dordrecht, die één van de hoofdontsluitingswegen betreft naar het centrum van Dordrecht vanuit de oostkant van de stad. Aan de...

Brochure

Download de brochure van Merwedestraat 48 - 2-4, Dordrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het terrein dat in de gemeente Dordrecht en omstreken bekend is als de locatie waar vroeger de “LIPS” fabriek was gevestigd, is eigenaar DHG aangevangen met de herontwikkeling van het gehele terrein.

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Merwedestraat in Dordrecht, die één van de hoofdontsluitingswegen betreft naar het centrum van Dordrecht vanuit de oostkant van de stad. Aan de Merwedestraat is een keur aan bedrijven gevestigd van transportbedrijven tot scheepsbouwbedrijven en van fast fitters tot een cluster van een tweetal grootschalige supermarkten i.c.m. een grote kringloopwinkel.

Deelgebied 1 is als eerste in ontwikkeling gebracht en de eerste gebruiker is er ondertussen gevestigd. Huurder Hef en Hijs Nederland B.V. heeft inmiddels zijn intrek genomen in hun nieuwe pand (fase 1 A).

Aangrenzend aan het pand van huurder Hef en Hijs Nederland is fase 1 B ontwikkeld. Fase 1 B bestaat uit een tweetal te verhuren eenheden, waarvan het gedeelte dat aan de waterkant is gelegen reeds is verhuurd aan huurder Alura Hekwerk B.V. Wat er resteert voor verhuur betreft een bedrijfsruimte van ca. 1.585 m² i.c.m. een kantoorruimte ter grootte van ca. 63 m². Voor dit object is een separate omschrijving beschikbaar.

Nu fase 1 afgerond is wordt nu ook fase 2 ontwikkeld en zal medio januari 2019 gereed zijn. Binnen fase 2 worden er bedrijfsruimten gerealiseerd vanaf ca. 683 m² tot maximaal ca. 6.000 m² in één bouweenheid. De omvang van het gewenste kantoor kan binnen dit deelgebied in onderling overleg worden bepaald, evenals de verdere specificaties waar het gebouw over dient te beschikken, zoals bijvoorbeeld een bovenloopkraan.

We treden graag met u in gesprek om te bezien welke mogelijkheden het voormalige “Lips” terrein voor u kan bieden. Uiteraard willen we benadrukken dat we middels deze verhuurbrochure een goede weergave hebben proberen te geven van de mogelijkheden, doch alternatieve indelingsvarianten zijn uiteraard bespreekbaar! Schroom dus niet om contact met ons op te nemen om u wensen kenbaar te maken. We maken graag vrijblijvend een afspraak met u, om de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek te toe te lichten.

Een opsomming van de unieke eigenschappen van het project:
• De bedrijfsruimte is voorzien in een gunstige vrije hoogte van ca. 9 m. ( 8,85 m binnenwerks);
• Er zijn diverse indelingsvarianten mogelijk;
• De te realiseren bedrijfsruimte is aan meerdere zijden te ontsluiten;
• Er kunnen naar wens overheaddeuren worden aangebracht;
• Iedere hal is voorzien van een kraanbaan voorbereiding in één compartiment met een hijsvermogen van 10 ton;
• De bedrijfsruimte is voorzien in een gunstige vloerbelasting van ca.2.500 kg. per m²;
• Er is krachtstroom aanwezig;
• De kantoorruimte is voorzien in een hoogwaardig standaard opleverniveau;
• Er is de mogelijkheid om naar wens verhard buitenterrein te realiseren;
• Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

Indeling en oppervlaktes
Hal 1
Ca. 1.715 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 75 m² kantoorruimte
21 parkeerplaatsen op het buitenterrein, gelegen voor de bedrijfsruimte.

Hal 2
Ca. 2.035 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 80 m² kantoorruimte
21 parkeerplaatsen op het buitenterrein, gelegen voor de bedrijfsruimte

Hal 3
Ca. 2.035 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 80 m² kantoorruimte
21 parkeerplaatsen op het buitenterrein, gelegen voor de bedrijfsruimte

Alle voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van ter beschikking gestelde plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte
- Vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 2.500 kg. per m² (hoger in overleg);
- Verwarming middels heathers;
- Aansluitingen op gas, water en elektra;
- Elektrisch bedienbare overheaddeuren;
- Brandblusmiddelen;
- Lichtstraat;
- Bovenloopkraan (optioneel);
- Kraanbaan voorbereiding van 10 ton;
- Vrije hoogte ca. 8,85 m.

Kantoorruimte
- Vloerbelasting kantoorruimte 400 kg. per m²;
- Verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Wanden worden glad afgewerkt gespoten opgeleverd;
- Kabelgoten met elektra aansluitpunten;
- Verwarming middels CV voorzien van radiatoren;
- Dames- en herentoilet;
- Pantry;
- Aansluitingen op gas, water en elektra.

Bovengenoemd voorzieningenniveau betreft een indicatie van het standaard afwerkingsniveau. Het afwerkingsniveau kan uiteraard is samenspraak met de eindgebruiker worden afgestemd.

Huurprijs
Huurprijs bedrijfsruimte: € 57,50 per m² per jaar.
Huurprijs kantoorruimte: € 120,00 per m² per jaar.
Huurprijs parkeerplaats: € 350,00 per plaats, per jaar.

Totale huurprijs Hal 1: € 114.962,50
Totale huurprijs Hal 2: € 133.962,50
Totale huurprijs Hal 3: € 133.962,50

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW. en servicekosten.
De definitieve huurprijs is afhankelijk van het uiteindelijke opleveringsniveau.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Het voorschot op de leveringen en diensten bedraagt € 1,25 per m² per jaar exclusief BTW. De kosten zullen door middel van een jaarlijkse afrekening van de daadwerkelijke kosten achteraf worden verrekend. In het voorschot zitten de navolgende leveringen en diensten:
- onderhoudscontract van de mechanische ventialtie;
- onderhoudscontract van de noodverlichting;
- Onderhoud en keuring van brandslanghaspels;
- Onderhoud en keuring van heaters;
- Dak schoonmaak;
- Onderhoud en keuring van overheaddeuren;
- 5% administratiekosten over de overige leveringen en diensten;
- 10% administratiekosten over de periodieke doorbelastingen (indien van toepassing).

Gas, water en elektra
Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van gas, water en elektriciteit inclusief vastrecht en de diensten daaromtrent alsmede voor het (wettelijk verplichte) periodieke onderhoud. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de opzegging en beëindiging van de leveringscontracten bij einde van de huurovereenkomst.

Onderhoudscontracten
Huurder zal zelf zorg dragen voor glasbewassing, het groenonderhoud en eventuele overige onderhoudswerkzaamheden.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het gehele complex in het vigerende bestemmingsplan: "Staart", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie:
“Bedrijf met grotendeels de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2”

Naast de hierboven genoemde enkelbestemming, beschikt het grootste deel van het terrein over de gebiedsaanduiding:
“Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.1 / 4.2”

Een kleiner deel van de locatie, zijnde een strook van ca. 30 m breed die is gelegen langs de Merwedestraat en daarmee het dichtst bij de woonbebouwing, beschikt over de gebiedsaanduiding:
“Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 3.2”

Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 57 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Merwedestraat 48 - 2-4
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging meubelboulevardin woonwijklandelijk gebiedoverig
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 6025 m²
Oppervlakte in units vanaf 1793 m²
Kantoor oppervlakte 50 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.