Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
3351 AG, Papendrecht

Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht

€ 1.400 p.m.

Omschrijving

Algemeen Het object betreft een bedrijfs-/ atelierruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de eerste verdieping, uitmakende een gedeelte van een complex dat is opgesplitst in appartementsrechten. De beschikbare ruimte is plaatselijk bekend als Kazernestraat...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 147 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 1.400 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1950
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kazernestraat 1
Plaats Papendrecht
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 147 m²
Oppervlakte in units vanaf 147 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
Energie
Energielabel F
Energielabel index 1.75
Energielabel einddatum 2028-06-20
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het object betreft een bedrijfs-/ atelierruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de eerste verdieping, uitmakende een gedeelte van een complex dat is opgesplitst in appartementsrechten. De beschikbare ruimte is plaatselijk bekend als Kazernestraat 1 te Papendrecht.

De ruimte is gesitueerd in een markant gebouw in het hart van de gemeente Papendrecht in de zone tussen het kernwinkelgebied De Meent en de rivier in het voormalige gebouw van de brandweerkazerne. Het object is van origine de oude brandweerkazerne van Papendrecht, wat aan de buitenzijde van het pand nog goed zichtbaar is. Een uniek en herkenbaar object aan de rand van het centrum.

De begane grond betreft een open ruimte met een pantry, enkel toilet en een doucheruimte. De begane grond beschikt over een eigen entree (met voorportaal) aan de voorzijde. De verdieping is verdeeld in twee kantoorvertrekken. Tevens beschikt het object nog over een extra entree aan de achterzijde.

Het gebouw ligt op een mooie plek naast de vermaarde ‘Muziektent’ aan de Eilandstraat en is goed bereikbaar vanaf zowel rijks snelweg A-15 (Rotterdam-Gorinchem-Nijmegen) via het Oosteind als vanaf verbindingsweg N-3 via het Oude Veer. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving van het pand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie D, Complexaanduiding 387, Appartementsindex A-1.

Indeling
Ca. 77 m² Bedrijfs-/atelier ruimte op de begane grond, bestaande uit een open ruimte, keuken met kunststof blok, technische ruimte, voorportaal, toiletruimte en douche.

Ca. 70 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, verdeeld over twee aaneengesloten vertrekken.

Voornoemde oppervlakten zijn gebaseerd op opname ter plaatse en een plattegrondtekening. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• keukenblok met 3 onder- en 3 bovenkasten, kunststof blad, vaatwasser en boiler t.b.v. warm water;
• systeemplafond voorzien van diverse spotlights en verlichtingsarmaturen;
• verwarming via gasgestookte cv-installatie met radiatoren;
• noodverlichting c.q. vluchtroute aanduiding;
• brandblusvoorzieningen;
• splitunit airconditioning op de begane grond*;
• splitunit airconditioning op de eerste verdieping*;
• kabelgoten;
• linoleum vloer, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping;
• alarminstallatie;
• camerabewaking;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 1.400,-- per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 150,00 per maand exclusief BTW voor onder andere de navolgende leveringen en diensten:

- Onderhoud cv installatie;
- Onderhoud brandblusmiddelen;
- Schoonmaakkosten buitenbeglazing en openbaar buitenterrein;
- Onderhoud parkeerplaatsen en groenvoorzieningen;
- Assurantiepremie buiten beglazing;
- Kosten afvalcontainer;
- Kosten watergebruik;
- Administratiekosten (ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten)

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “ Reparatie Beheersverordening Papendrecht dat werd vastgesteld op 28 maart 2019.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘’Bedrijfsdoeleinden’’.

De voor ‘Bedrijfsdoeleinden (B)’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2): bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.1): bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.2): bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water;
met dien verstande dat:
e. detailhandel en zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, met uitzondering van detailhandel als genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
f. bedrijven bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder en die vallen onder bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, niet zijn toegestaan;
g. ter plaatse van de nadere aanwijzing (w) mede een bovenwoning is toegestaan.
Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de voorschriften van het bestemmingsplan.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 2 november 2020.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel F. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 1, 3351 AG, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie