Kamerlingh Onnesweg 35 , 3316 GK, Dordrecht

  • A
€ 1.250 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een kantoorruimte en opslagruimte op de eerste verdieping aan de Kamerlingh Onnesweg 35 te Dordrecht. De gehele bedrijfsunit op nummer 35 is verhuurd aan Plieger, een groothandel in onder andere sanitair, verwarming en...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 138 m²

Bedrijfstakken in

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een kantoorruimte en opslagruimte op de eerste verdieping aan de Kamerlingh Onnesweg 35 te Dordrecht.

De gehele bedrijfsunit op nummer 35 is verhuurd aan Plieger, een groothandel in onder andere sanitair, verwarming en installatie onderdelen. De eerste verdieping is niet meer in gebruik bij Plieger, zodoende dat deze voor de onderverhuur wordt aangeboden.

De eerste verdieping is bereikbaar middels een eigen opgang met een ruime ontvangstruimte op de begane grond. De eerste verdieping is tevens voorzien van een eigen toilet en een eigen pantry.

De Kamerlingh Onnesweg geldt als hoofd ontsluitingsroute voor het bedrijventerrein. Het terrein is uitstekend bereikbaar vanaf Rijksweg A16 (Rotterdam/ Antwerpen) en de N3, die de A16 verbindt met de A15 (Rotterdam/ Nijmegen).

Parkeergelegenheid is aanwezig op de openbare weg. Bij het gehuurde worden standaard twee parkeerplaatsen mee verhuurd.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 4784, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 96 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een open kantoorvertrek, pantry en enkel toilet;

Ca. 24 m² opslag-/ archiefruimte op de eerste verdieping, grenzend aan het kantoorvertrek;

Ca. 18 m² ontvangstruimte op de begane grond, voorzien van ruimte entree/ ontvangsthal met mogelijkheid voor ontvangstbalie en een enkel toilet;

2 gemarkeerde parkeerplaatsen aan de voorzijde van het complex.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Eigen entree op de begane grond;
• Enkel toilet op de begane grond, voorzien van hangend toilet;
• Alarmsysteem, gezamenlijk met Plieger;
• Brievenbus voor gezamenlijk gebruik met Plieger;
• Meterkast op de begane grond in de entreezone (voor het gehele object);
• Enkel toilet op de verdieping voorzien van hangend toilet en wastafel met onderkastje en spiegel;
• Pantry op de verdieping, voorzien van koelkast, close in boiler, vaatwasser, 4 boven- en 3 onderkasten;
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV ketel (Remeha);
• Kantoorruimten voorzien van tapijt;
• Systeemplafond voorzien van LED verlichting;
• Luxaflex*;
• Kabelgoten voorzien van elektra en databekabeling*;
• Elektra zuilen in de grond voorzien van elektra en databekabeling*;
• Airconditioning*;
• Nooddeur vanuit kantoorruimte naar de bedrijfsruimte op de begane grond;
• Brandblussers in de grote kantoorruimte en hal op de begane grond en verdieping;
• Brandslanghaspel in de grote kantoorruimte op de verdieping;
• Intercominstallatie*;
• Kantoormeubilair* in overleg;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.250,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 maart 2024, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het betreft een onderhuursituatie. Er kan er een onderhuurovereenkomst worden gesloten voor flexibele huurtermijnen van minimaal 1 jaar, tot uiterlijk 31 januari 2027.

Opzegtermijn
In overleg, afhankelijk van de huurtermijn.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 150,00 per maand voor de volgende leveringen en diensten:

- Onderhoud groenvoorziening en parkeervakken, inclusief verwijderen zwerfvuil en onkruid;
- Jaarlijks onderhoud technische installaties warmte en koeling;
- Jaarlijks onderhoud alarminstallatie;
- Jaarlijks onderhoud brandblusmiddelen;
- Levering van gas, water en elektra.

Alle kosten van bovengenoemde leveringen en diensten, inclusief nutsverbruik en vastrecht, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van de omvang van het gehele gebouw aan Huurder doorbelast. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door Huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen. Deze servicekosten zullen worden verrekend op basis van jaarlijkse nacalculatie. Indien blijkt dat de hoogte van de kosten afwijkt van de overeengekomen servicekosten, kunnen de servicekosten (zowel naar boven als naar beneden) worden bijgesteld.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per 1 september 2023.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / AVG
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel Kamer van Koophandel van opdrachtgever;
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 1.250 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1980
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Kamerlingh Onnesweg 35
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Kantoor

Oppervlakte 138 m²
Oppervlakte in units vanaf 138 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 2

Energie

Energielabel A
Energielabel einddatum 2030-12-24

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Kamerlingh Onnesweg 35, 3316 GK, Dordrecht

Locatie

Kamerlingh Onnesweg 35, 3316 GK, Dordrecht

Results

No results were found
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie