WOZ-geschillen

Gemeenten stellen de WOZ-waarde vast voor bedrijfspanden aan de hand van taxatiemodellen. Deze modellen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd en analyseren onder andere: huurprijzen, stichtingskosten, grondprijzen en omzetgegevens. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand wordt eens in het jaar vastgesteld. Het taxatieverslag van de WOZ-waarde kan worden opgevraagd bij de gemeente, die vaak wordt meegestuurd.

Het kan de moeite lonen om een taxateur uw WOZ-beschikking te laten analyseren. De WOZ-waarde wordt immers gebruikt om de hoogte voor onroerendzaakbelastingen te bepalen, maar werkt ook door in de waterschapsheffingen en rijksbelastingen. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen het WOZ-taxatierapport van de gemeente.

Bezwaar maken tegen WOZ-taxatierapport

In het geval van een WOZ-geschil is een taxatie door een onafhankelijke taxateur een oplossing. Bedrijfseigenaren kunnen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, door middel van een WOZ-contrataxatie. Een bezwaarschrift kan worden ondersteund met een taxatierapport.

Over Ooms Taxaties B.V.

Ooms Taxaties is een onafhankelijke taxateur voor commercieel vastgoed. Hierbij verklaren wij dat elke taxatie door deskundige en onafhankelijke taxateurs wordt verricht en lid zijn van NVM, geregistreerd bij het NRVT en/of lid van de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Ooms Taxateurs is specialist in de Rotterdams regio en beschikt over een groot netwerk van taxateurs voor landelijke vastgoedportefeuilles. Wij werken voor een brede doelgroep zoals: financiële instellingen, accountants, gemeentelijke overheden, gebouweigenaren, beleggers en investeren.

Ondervindt u een WOZ-geschillen? Wilt u meer advies over WOZ-taxatierapportages?

Neem vrijblijvend contact op via:
E-mail: taxaties@ooms.com
Telefoonnummer Rotterdam: 010 - 424 88 88

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie