Verzekeraar eist zorgvuldigheid van verzekerden

Verzekeringsmaatschappijen verwachten van hun verzekerden dat zij voldoende maatregelen treffen om schade te voorkomen. Doet een verzekerde dat niet, dan kan dat reden zijn om bij een schade deze niet te vergoeden. Zouden verzekeringsmaatschappijen deze voorwaarde niet stellen dan worden de premies van de verzekeringen onbetaalbaar.

We schreven eerder al een artikel over je eigen verantwoordelijkheid bij schade:Hoe zit het met de verzekering bij achterstallig onderhoud? Dit artikel lees je hier. We zijn nog wat dieper in het onderwerp gedoken. Ook in deze voorbeelden wordt schade namelijk niet vergoed.

Eindelijk is het zover: wintersportvakantie! Het is best een eind rijden naar de bestemming. Je besluit in de vroege ochtend te vertrekken. De avond daarvoor laad je al de bagage in de auto zodat je in de ochtend direct kunt vertrekken. Helaas. Wanneer je de volgende ochtend wilt vertrekken is het raam van je auto ingeslagen en is de bagage gestolen. De vraag is dan of de reisverzekering deze schade zal vergoeden.

De kans is groot dat de verzekeraar deze schade niet vergoedt met als argument dat de verzekerde niet de maatregelen heeft getroffen die in redelijkheid van de verzekerde gevraagd hadden kunnen worden om het risico op diefstal te voorkomen. In de rechtspraak is meermaals al uitgesproken dat een dergelijke handelwijze van een verzekerde niet zorgvuldig is. Diefstal uit de auto die ‘s avonds op staat geparkeerd staat, is een reëel risico dat relatief eenvoudig te voorkomen is door pas in te pakken op de ochtend van vertrek.

Raam open laten staan
Een ander voorbeeld. Veel inboedelverzekeringen eisen bij diefstal dat zichtbaar is dat de inbreker deuren of ramen heeft beschadigd om binnen te komen (braaksporen). Laat je een raam openstaan bij afwezigheid, dan kan ook hier de verzekeringsmaatschappij weigeren om schade te vergoeden omdat jij als verzekerde onvoldoende maatregelen hebt getroffen om een diefstal te voorkomen.

Advies: Blijf zorgvuldig in het proberen schade te voorkomen
Als verzekerde heb je dus de plicht maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Daarbij gaat het om te nemen maatregelen die in redelijkheid van een verzekerde gevraagd kunnen worden. Dat begrip “redelijkheid” kan in de praktijk discussies geven. Daar waar wij in schadedossiers vinden dat de verzekeraar te ver gaat in wat hij redelijk vindt gaan wij namens onze klanten de discussie aan. Maar ook wij hebben in die gesprekken wel te maken met het uitgangspunt dat van verzekerden vereist wordt dat zij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om schade te voorkomen.

Check de polisvoorwaarden van je verzekering
Wil je weten in welke gevallen je kunt rekenen op dekking door je verzekering? Controleer dan je polisvoorwaarden, zodat je weet waar je aan toe bent. Heb je vragen? Je kunt ons altijd vrijblijvend benaderen.

Verzekeraar eist zorgvuldigheid van verzekerden
Wendy Denk
Neem contact op met Wendy

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Waarom het slim is om nu al over een mogelijke scheiding te praten!

Waarom het slim is om nu al over een mogelijke scheiding te praten!

Het kan een ongemakkelijk onderwerp zijn om aan te snijden, maar het is belangrijk om stil te staan bij de financiële gevolgen van een mogelijke relatiebeëindiging. Het bespreken van...
Schade met een fietsendrager of aanhangwagen

Schade met een fietsendrager of aanhangwagen

Het kan gebeuren dat je betrokken raakt bij een schadegeval waarbij een fietsendrager of aanhangwagen een rol speelt. Dit kan allerlei vragen oproepen, zoals welke verzekering de schade dekt en...
Bekijk overzicht