Wat doet een Vereniging van Eigenaren nu eigenlijk?

Wat doet een Vereniging van Eigenaren nu eigenlijk?

Geschreven door Julia Huisman op 4 oktober 2021

Je bent van plan om binnenkort een appartement te gaan kopen. Wellicht is het je eerste woning, of wil je juist na een bepaalde leeftijd gelijkvloers gaan wonen. In ieder geval een mooie stap! Je hebt inmiddels vast wel iets gehoord over de VvE. Wat is een VvE nu eigenlijk precies, wat doet het?

Appartementen en VvE’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. De VvE regelt ook jouw rechten en plichten. Deelname aan de Vereniging van Eigenaren is wettelijk verplicht. De reden voor het oprichten van een VvE is dat de verschillende eigenaren van de appartementsrechten samen eigenaar zijn van het gehele gebouw.

Gezamenlijk onderhoud door VvE

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Denk bijvoorbeeld aan de gevel of het dak. Alle eigenaren maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds. In dit fonds sparen de eigenaren voor groot onderhoud en verduurzaming. Daarnaast heeft de VvE een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

Een actieve VvE heeft een bestuur. Dit kan een van de eigenaars van een appartement zijn. Je kunt ook een externe bestuurder inschakelen, bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een actieve VvE houdt minimaal een keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer.

Het oprichten van een VvE

Volgens de wet moet er voor iedere splitsing in appartementsrechten een notariële akte worden opgesteld, dit heet de zogenaamde splitsingsakte. Dit moet tegelijkertijd gebeuren met de oprichting van de VvE. Deze akte dient vervolgens te worden ingeschreven bij de Dienst van het kadaster en de openbare registers. De wet bepaalt bovendien dat iedere splitsingsakte een reglement moet bevatten waarin de statuten van de vereniging vermeld staan. In deze statuten moeten onder andere de naam van de vereniging en de naam van gemeente vernoemd worden.

Slapende VvE

Soms is een VvE slapend. Een slapende VvE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet genoeg

spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan een gebouw. Daarom is sinds 2018 elke VvE verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor groot onderhoud te reserveren. Veel geldverstrekkers willen geen hypotheek verstrekken in geval van een slapende VvE, gezien de beperking op het actieve onderhoud (dat niet wordt uitgevoerd). Bij Ooms makelaars kunnen we echter bij een select aantal geldverstrekkers toch de hypotheek afsluiten.

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, dat is niet mogelijk, Iedereen die eigenaar is van een appartementsrecht wordt automatisch lid van de VvE. Het lidmaatschap is wettelijk verplicht.

VvE Parkeerplaatsen

Vaak zijn bergingen en parkeerplaatsen aparte appartementsrechten die niet bij een bepaalde woning horen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je in een complex woont met een ondergrondse garage. In deze situatie kan er een vereniging worden opgericht met verschillende appartementsrechten; 1 voor de parkeerplaatsen en 1 voor de woningen. In deze hoofdsplitsing is onder andere de fundering, gevel en het dak als gemeenschappelijk opgenomen. Voor ieder appartementsrecht, dus voor de garage en de woningen, wordt een aparte VvE opgericht met een eigen ondersplitsingsakte waarin de kosten worden verdeeld voor het eigen gedeelte.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie