NVHP waarschuwt alert te zijn bij meeneemregeling

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) adviseert om goed op te letten bij meeneemregelingen, omdat de voorwaarden van de hypotheekverstrekker per aanbieder kunnen verschillen. Het meenemen van een gunstige hypotheekrente blijkt niet altijd mogelijk en ook de voorwaarden kunnen verschillen.

Als je gaat verhuizen naar een volgende koopwoning, kan het aantrekkelijk zijn om je huidige hypotheek mee te nemen. Zeker wanneer je de afgelopen jaren hebt geprofiteerd van de lage rente. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van de renteafspraken en de voorwaarden van je hypotheek.

Meeneemregeling
Allereerst is het belangrijk om je te beseffen dat je de rente van je lopende hypotheek niet ‘zomaar’ kunt meenemen. Deze hypotheek is natuurlijk gekoppeld aan je oude woning. De geldverstrekker ziet het verhuizen als een nieuwe hypotheekaanvraag. Zij zullen dus opnieuw bekijken of je het hypotheekbedrag op basis van je inkomen en de waarde van je nieuwe woning wel kunt lenen. Is dit het geval? Dan mag je in sommige gevallen de gunstige voorwaarden en/of de gunstige rente van je huidige hypotheek meenemen naar je nieuwe woning.

Naast jouw maximale hypotheek, wordt ook gekeken naar de verhouding tussen de waarde van de woning en het hypotheekbedrag dat je leent. Als je verhuist naar een nieuwe woning wordt deze verhouding opnieuw bepaald. Dit kan gevolgen hebben voor de nieuwe gemiddelde hypotheekrente. Dit is bijvoorbeeld het geval als je nu een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt. Voor een hypotheek met NHG betaal je vaak de laagste rente. Koop je huis met een koopsom van meer dan €405.000? Dan vervalt de NHG en daarmee ook je voordeel van de (extra) lage rente. Maar soms kun je dan nog steeds goedkoper uit zijn door je rente wel mee te verhuizen, maar dan met een opslag. Je bent dan in sommige gevallen nog steeds beter uit qua rente dan een hypotheek met de actuele rente af te sluiten.

Voorwaarden op tijd lezen
De voorwaarden die aanbieders aan de meeneemregeling (ook wel de verhuisregeling genoemd) verbinden kunnen per geldverstrekker verschillen. Nu waarschuwt de NVHP dat wanneer consumenten onvoldoende inzicht hebben in deze voorwaarden, zij er in een te laat stadium achterkomen dat de nieuwe woning niet gefinancierd kan worden op de wijze waarvan zij waren uitgegaan. Een hogere rente bijvoorbeeld, betekent ook hogere maandlasten.

Een miljoen lijkt veel
Er zijn aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat de meeneemregeling geldt tot maximaal een miljoen euro. Als echter de bedragen worden opgeteld van de resterende lening van de oude woning, de hypotheek voor de nieuwe woning én het bedrag dat nodig is de periode te overbruggen tussen het moment van aankoop nieuwe woning en verkoop oude woning, dan kan ook bij reguliere woningen dit maximum al snel overschreden worden. ‘Vooral in de grote steden kan dit spelen’, aldus de NVHP. ‘Blijkt er dan geen recht te zijn om het rentepercentage van de oude hypotheek mee te nemen, dan zal de aankoop van de nieuwe woning mogelijk niet meer te financieren zijn op basis van de huidige rentes.’

Eerst verkopen dan meenemen
Er zijn ook aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat om het recht om de rente van de oude hypotheek mee te nemen, eerst de oude woning moet worden verkocht voordat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Onder meer bij consumenten die besluiten een eigen woning te gaan bouwen kan deze bepaling volgens de NVHP tot gevolg hebben dat de financiering voor de nieuwe woning niet meer haalbaar is.

Geen deling bij scheiding
Er zijn ook verschillen hoe aanbieders omgaan met het recht om de rente mee te nemen bij echtscheiding. Zo ziet de NVHP aanbieders die het aan de ex-partners overlaten hoe zij dit recht tussen beide partners verdelen, terwijl andere aanbieders het meeneemrecht uitsluitend toekennen aan de partner die in de voorheen gemeenschappelijke woning blijft wonen.

Meer informatie
Voordat je een woning koopt is het verstandig om na te vragen welke voorwaarden jouw geldverstrekker hanteert bij een eventuele meeneemregeling. Wij zoeken het graag vrijblijvend voor je uit. Neem contact op met een van onze adviseurs.

NVHP waarschuwt alert te zijn bij meeneemregeling
Jacco Groenewoud
Neem contact op met Jacco

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Waarom het slim is om nu al over een mogelijke scheiding te praten!

Waarom het slim is om nu al over een mogelijke scheiding te praten!

Het kan een ongemakkelijk onderwerp zijn om aan te snijden, maar het is belangrijk om stil te staan bij de financiële gevolgen van een mogelijke relatiebeëindiging. Het bespreken van...
Schade met een fietsendrager of aanhangwagen

Schade met een fietsendrager of aanhangwagen

Het kan gebeuren dat je betrokken raakt bij een schadegeval waarbij een fietsendrager of aanhangwagen een rol speelt. Dit kan allerlei vragen oproepen, zoals welke verzekering de schade dekt en...
Bekijk overzicht