Nieuwbouw brengt de markt nog niet in evenwicht

Nieuwbouw brengt de markt nog niet in evenwicht

Geschreven door Jasper Kuijs op 23 januari 2019

De woningmarkt staat onder druk en de oplossing hiervoor moet vanuit de nieuwbouw komen. Een visie die zowel in Rotterdam als Dordrecht ter handen is genomen. In Rotterdam bestaat het aanbod voor maar liefst een kwart uit nieuwbouw en ook in Dordrecht is met een aandeel van een vijfde een bovengemiddelde hoeveelheid nieuwe woningen beschikbaar. In beide gemeenten is dit echter nog niet afdoende om de terugval van de verkoopcijfers tegen te gaan. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 van Ooms Makelaars (partner in Dynamis).

Rotterdamse nieuwbouw kan aanboddaling nog geen halt toe brengen

In Rotterdam is een afname van het aantal verkopen zichtbaar. Ondanks de vele nieuwbouwontwikkelingen is er namelijk onvoldoende aanbod om in de vraag te kunnen voorzien. In 2018 zijn in totaal in de gemeente 7.800 woningen verkocht, dit zijn er zo’n 450 minder dan in 2017. Ook is de nieuwbouw nog niet in staat om de aanboddaling te doen stoppen. Per 1 januari staan nog slechts 1.400 woningen te koop. Ter vergelijking, vijf jaar geleden waren dit er nog 7.350. Door het onder druk staan van de markt betalen kopers maar liefst € 900 meer per vierkante meter woonruimte dan twee jaar geleden. Gezien de huidige marktomstandigheden is het de verwachting dat de prijzen nog verder gaan toenemen.

Gedurende 2018 is ook in Dordrecht het aantal verkopen gaan afnemen

In Dordrecht is in het totale aantal verkopen van 2018 nog geen terugval zichtbaar, in totaal wisselden net als in het jaar ervoor bijna twee duizend woningen zichtbaar. Gedurende het jaar is het aantal verkopen echter wel gaan afnemen. In het vierde kwartaal van 2018 wisselden maar liefst een kwart minder woningen van eigenaar dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De druk op de Dordtse woningmarkt blijft onverminderd hoog. Het afnemende aantal verkopen lijkt geen vraagterugval te zijn, maar een direct gevolg van het gebrek aan aanbod. Een extra aanjager van de marktdruk is de toegenomen aantrekkingskracht op huishoudens van buiten de gemeentegrenzen. Vooral meer Rotterdamse woningkopers weten de gemeente te vinden. Andersom gebeurd dit zelden, er bestaat namelijk een groot prijsverschil tussen de gemeenten. Gemiddeld genomen betalen kopers in Dordrecht slechts € 2.125 voor een vierkante meter woonruimte, bijna € 800 minder dan in Rotterdam.

Bekijk hier alle regio rapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie