De transparantie van de woningmarkt

De transparantie van de woningmarkt

Geschreven door Jasper Kuijs op 28 september 2021

Er wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de woningmarkt. Iedereen heeft er een mening over en dat mag. Maar inmiddels maken ook wij ons grote zorgen over de snelle ontwikkelingen.

“Je zal het wel druk hebben in deze goede woningmarkt”, is een veelgehoorde opmerking. Of de woningmarkt goed is, daar verschillen de meningen over. Wanneer snelle verkopen, stijgende prijsniveaus en frustratie de graadmeter zijn, dan kan gezegd worden dat de woningmarkt goed is. Wij bekijken het echter breder en zijn van mening dat de huidige disbalans niet goed is.

Natuurlijk is het fijn dat woningen goed verkopen en verkopers blij zijn met de overwaarde en extra verkoopopbrengsten, maar er is ook een keerzijde. De woningmarkt functioneert momenteel niet goed en is in disbalans. Het aanbod is schaars, koopsommen worden opgedreven en verkopers bepalen het proces en de voorwaarden. In veel nieuwbouwontwikkelingen leiden stijgende bouwkosten en langdurige (gemeentelijke) procedures niet zelden tot bezuinigingen op de kwaliteit.

Wij kijken reikhalzend uit naar een woningmarkt die beter functioneert en meer in balans is. Vraag en aanbod dienen meer in verhouding te komen. Uiteindelijk is dit beter voor de consument, want dan kunnen meer mensen uiteindelijk bediend worden. Marktpartijen en projecten, die service en kwaliteit centraal stellen, kunnen zich dan ook beter en waardig onderscheiden.

Wanneer de snelheid van de marktontwikkelingen en de dynamiek in de markt niet spoedig veranderen, zijn de volgende kwesties blijvend. Is het wonen in de stad straks nog wel enigszins betaalbaar? Zijn er in de toekomst nog wel bereikbare huur – en koopwoningen voor onze kinderen? Een groot maatschappelijk probleem waar op korte termijn niet snel een oplossing voor gevonden lijkt te gaan worden. De roep tot ingrijpen vanuit het Rijk neemt toe en regelgeving vanuit gemeenten is haast onvermijdelijk. Helaas komt deze regelgeving wat aan de late kant en zou het ingrijpen bijna rigoureus moeten zijn om nog voldoende impact te hebben.

En begrijp ons niet verkeerd. We zijn geen felle tegenstander van wat meer regulering, hoewel we nadrukkelijk voorstander zijn van een vrije marktwerking. Helaas resulteert deze vrije marktwerking echter, in sommige steden en gebieden, bij diverse segmenten (betaalbaar en middensegment) én bij meerdere doelgroepen tot ongewenste en onbedoelde gevolgen. In dergelijke omstandigheden wordt al snel gezocht naar de schuldige oftewel het zwarte schaap. Niet zelden worden de beleggers, ontwikkelaars of makelaars hier genoemd. Hebben deze partijen wel invloed op de marktontwikkeling? Tja, in meer of mindere mate kan hier naar gekeken worden. Wij zijn van mening dat hier wel op een genuanceerde wijze naar gekeken moet worden. De bij Dynamis aangesloten makelaarskantoren hebben hun hoge kwaliteit van dienstverlening centraal staan. Zij behartigen de belangen van hun opdrachtgevers te allen tijde, uiteraard binnen de werkafspraken en regelgeving van de NVM. Daar conformeren we ons aan. Dat betekent in sommige gevallen overigens ook dat bepaalde informatie niet gedeeld kan worden, hoe graag een wederpartij dat ook wenst.

Dat geschreven hebbende… hechten we er belang aan om te onderstrepen dat we op de hoogte zijn van bepaalde misstanden binnen de branche. De Dynamis makelaars stellen dit dan ook aan de kaak en werken hier niet aan mee. Zo staan wij bijvoorbeeld voor heldere en concrete spelregels tijdens de inschrijfprocedure van een nieuwbouwproject. Transparantie in het biedingsproces is wat we nastreven maar beschouwen dit als een van de mogelijke tools om tot een transactie te komen. Overigens kan, wat ons betreft, een biedingsproces met gesloten enveloppen nog steeds ingezet worden, als dit het belang van onze opdrachtgever beter dient. Er is niets mis met deze werkwijze, mits dit op voorhand duidelijk vermeld wordt.
Kortom, wij nemen als makelaar onze verantwoordelijkheid in deze prangende situatie, zoals ook de andere marktpartijen dat behoren te doen. Er dient echter op korte termijn iets te veranderen, om deze snelle marktontwikkelingen een halt toe te roepen.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie