Stadhuisplein 70 , 4203 NS, Gorinchem

  € 99 p/m² p.j.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Het object bestaat uit een tweetal bouwdelen van totaal circa 7.213 m² gelegen aan Stadhuisplein te Gorinchem. Bouwdeel A is volledig beschikbaar en bouwdeel B is reeds verhuurd aan Deli Home. De beschikbare kantoorruimte met een oppervlakte van circa 2.756...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 2756 m²

  Downloads

  Algemeen
  Het object bestaat uit een tweetal bouwdelen van totaal circa 7.213 m² gelegen aan Stadhuisplein te Gorinchem. Bouwdeel A is volledig beschikbaar en bouwdeel B is reeds verhuurd aan Deli Home. De beschikbare kantoorruimte met een oppervlakte van circa 2.756 m² bestaat uit een vijftal bouwlagen. De kantoorruimte is voorzien van een eigen ingang, lift installatie, sanitair op elke verdieping en diverse technische installaties. Tevens is het object voorzien van een eigen fietsenstalling en en eigen afgesloten parkeerterrein.

  Het kantoorgebouw ligt aan het begin van bedrijventerrein/ kantorenpark Schelluinsestraat, direct tegenover het Stadhuis van de gemeente Gorinchem. Het betreffende kantoorobject wordt ook wel tot kantorenpark Stadhuisplein gerekend. Gorinchem is strategisch gelegen op het knooppunt met rijkswegen A15 en A27. Het object is tevens uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer; NS-station Gorinchem is op 5 minuten loopafstand gelegen en de bushalte is in de nabije omgeving.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Gorinchem, sectie A, nummers 7070 en 7071, respectievelijk groot 19 are 87 centiare en 1 are.

  Indeling / beschikbaar voor verhuur
  Gebouw A:
  Unit A - Ca. 67,27 m² kantoorruimte in het souterrain
  Unit C - Ca. 123,22 m² kantoorruimte op de begane grond
  Unit D - Ca. 395,94 m² kantoorruimte op de begane grond
  Unit E - Ca. 165,21 m² kantoorruimte op de eerste verdieping
  Unit F - Ca. 397,37m² kantoorruimte op de eerste verdieping
  Unit G - Ca. 280,30 m² kantoorruimte op de tweede verdieping
  Unit H - Ca. 464,32 m² kantoorruimte op de tweede verdieping
  Unit I - Ca. 280,30 m² kantoorruimte op de derde verdieping
  Unit J - Ca. 464,32 m² kantoorruimte op de derde verdieping
  Unit K - Ca. 109,15 m² kantoorruimte op de vierde verdieping

  50 parkeerplaatsen aan de achterzijde van het object. Vanuit het parkeerterrein heeft men direct toegang tot het object via de personeelsingang.

  Deelverhuur is mogelijk per verdieping (vanaf 109,15 m² v.v.o.).

  Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 rapportage en mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Huurprijs
  Kantoorruimte €99,00 per m² per jaar;
  Archiefruimte €60,00 per m² per jaar;
  Parkeerplaats €600,00 per plaats per jaar.

  Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten.
  Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  5 + 5 jaar.

  Omzetbelasting
  Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

  Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

  Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

  Bijkomende kosten
  Er is een voorschot servicekosten vastgesteld van € 45,- per gehuurde m² kantoorruimte, voor onderstaande leveringen en diensten:
  - Verwarming/verlichting van de algemene ruimten zijnde de centrale entrée, toiletten, gangen, centrale trappenhuizen en personeelsingangen;
  - Gasverbruik inclusief vastrecht van exclusief gehuurde;
  - Waterverbruik inclusief vastrecht van exclusief gehuurde;
  - Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht van exclusief gehuurde;
  - Glasbewassing buitenzijde (minimaal 2x per jaar) en reinigen buitengevels;
  - Gebruikersheffingen en belastingen, zoals verontreinigingsheffingen;
  - Onderhoud en periodieke controle van de verwarming-, koel- en luchtbehandelinginstallatie en liftinstallaties;
  - Onderhoud en periodieke controle van de elektrische installatie, noodverlichtinginstallatie, slagbomen/intercom parkeerplaatsen;
  - Onderhoud en periodieke controle van de brandblusapparatuur, brandmeldcentrale, ontruimingsinstallatie en storingmeldinstallatie;
  - Schoonmaakkosten voor de in het gebouw aanwezige algemene ruimten;
  - Kosten voor de vuilinzameling en afvoer;
  - Onderhoudscontracten voor het tuinonderhoud, groenvoorziening, parkeerterrein en het buitenterrein, inclusief strooien;
  - Sanitaire hygiëne;
  - Plaagdieronderhoud;
  - Onderhoud en periodieke controle van gevelwas-installatie;
  - Klein onderhoud;
  - Administratiekosten van 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

  Indien door huurder aanvullend archiefruimte of opslag zal worden gehuurd, zullen deze servicekosten 25% bedragen van de servicekosten voor de kantoormeters.

  De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Op basis van het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld, model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW met standaard algemene bepalingen.

  Bestemmingsplan
  Bij de gemeente Gorinchem valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen en stationsomgeving’. Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘enkelbestemming: Kantoor’.

  De voor enkelbestemming: Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere: kantoren.
  De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite omgevingswet.overheid.nl per toestandsdatum 18 maart 2024.

  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Energielabel
  Het object heeft energielabel B.

  Datum van oplevering
  Nader vast te stellen.

  Disclaimer
  Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 99 p/m² p.j.
  Servicekosten € 45 per vierkante meters per jaar
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie kantoorruimte
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Stadhuisplein 70
  Plaats Gorinchem
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein
  • Kantorenpark

  Kantoor

  Oppervlakte 2756 m²
  Oppervlakte in units vanaf 109 m²
  Verdiepingen
  • 6
  Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • kamerindeling

  Parkeerplaatsen

  Niet-overdekt aantal 158
  Niet-overdekt prijs 250
  Niet-overdekt BTW belast nee

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Goed
  Onderhoud buiten Goed

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Stadhuisplein 70, 4203 NS, Gorinchem
  Stadhuisplein 70, 4203 NS, Gorinchem

  Locatie

  Stadhuisplein 70, 4203 NS, Gorinchem

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.