Nanengat 7 , 3356 AA, Papendrecht

  • C
€ 83.000 p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze kantoorruimte met bedrijfsruimte en parkeerplaatsen op eigen terrein. Het pand is gelegen op bedrijventerrein ‘’Oosteind’’ te Papendrecht. Bedrijventerrein ‘’Oosteind’’ te Papendrecht is het meest omvangrijke en...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 926 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze kantoorruimte met bedrijfsruimte en parkeerplaatsen op eigen terrein. Het pand is gelegen op bedrijventerrein ‘’Oosteind’’ te Papendrecht.

Bedrijventerrein ‘’Oosteind’’ te Papendrecht is het meest omvangrijke en belangrijkste bedrijventerrein van de gemeente Papendrecht. Het terrein is ca. 70 hectare groot en huisvest ca. 100 bedrijven, waaronder een aantal grote internationaal georiënteerde bedrijven in de maritieme metaal- en elektro sector en de voedingsmiddelenindustrie. Enkele jaren geleden is het terrein volledig gerevitaliseerd. Nieuwe verharding, groen en een aparte fietsrijstrook zijn enkele zaken die de uitstraling van de openbare ruimte behoorlijk hebben verbeterd.

Het complex is gelegen op een perceel grond dat aan de voorzijde volledig is af te sluiten middels een schuifpoort. De voorzijde van het complex bestaat uit kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen. Vanaf beide bouwlagen is de achtergelegen bedrijfshal toegankelijk. De achtergelegen bedrijfsruimte is op dit moment nog voorzien van ingebouwde kantoorruimte, verdeeld over twee lagen. Deze kantoorruimte is, indien gewenst, redelijk eenvoudig te verwijderen om zo de ruimte volledig aan te kunnen wenden als bedrijfs-/ opslagruimte.

Het bedrijfscomplex is gunstig gesitueerd nabij de op- en afrit van de Randweg N3 welke op zijn beurt de Rijkswegen A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) verbindt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie C, Nummer 2984 en 3522, Gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 316 m² Kantoorruimte op de begane grond;

Ca. 316 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;

Ca. 294 m² Bedrijfsruimte in de achtergelegen loods, op dit moment voorzien van ingebouwde kantoorruimte;

16 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
- Entree middels tourniquetdeuren;
- Alarmsysteem*;
- Meterkast v.v. gas- en elektra aansluiting;
- Kabelgoten v.v. databekabeling*;
- 2 x herentoilet op de begane grond, v.v. handwasbak en spiegel;
- Systeemplafond v.v. spots in de algemene ruimte*;
- Systeemplafond v.v. LED - verlichting in de kantoorvertrekken*;
- Kantineruimte op de verdieping v.v. pantry* v.v. 4 onderkastjes, 5 bovenkastjes, inbouwmagnetron*, vaatwasser* en bar voorzien van onderkastjes;
- Vloerbedekking middels tapijt*;
- Lamellen in de kantoorvertrekken op de verdieping*;
- Airconditioning* in alle kantoorvertrekken;
- Elektrapunt in de vloer in enkele kantoorvertrekken*;
- Brandblusmiddelen*;
- Brandmeldinstallatie;
- Garderobe ruimte op de begane grond en verdieping*;
- Apart dames- en herentoilet op de verdieping, v.v. enkel toilet met voorportaal met handwasbak;
- Stofzuiginstallatie*, waarvan de unit is gesitueerd in een bergruimte op de begane grond;
- CV installatie van Remeha gekoppeld aan radiatoren;
- Boiler van Daalderop gekoppeld aan een uitstortgootsteen in de bergruimte op de begane grond;
- Patchkast in de bergruimte op de begane grond*;

Bedrijfsruimte:
- Elektrisch bedienbare overheaddeur;
- Daglichttoetreding middels een viertal dakramen;
- Tl opbouwverlichting;
- Verharding middels stelconplaten;
- Toegang naar de kantoorruimte op de begane grond;
- Trap voor toegang naar de kantoorruimte op de verdieping;
- Ingebouwde kantoorruimte*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 83.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 22,50 per m² per jaar* voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- Levering van gas, water en elektra, inclusief vastrecht;
- Tuinonderhoud;
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

* Prijspeil maart 2023. Op het moment dat er een huurovereenkomst wordt gesloten zal het voorschot voor de levering van gas, water en elektra opnieuw worden bepaald, aan de hand van de dan geldende tarieven.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte hebben een energielabel C. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie met betrekking tot het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Tevens dient de tekenbevoegd bestuurder zich te identificeren. Dit kan digitaal middels iDIN of persoonlijk op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 83.000 p.j.
Servicekosten € 22 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1981
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Nanengat 7
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 16

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 294 m²
Oppervlakte in units vanaf 294 m²
Kantoor oppervlakte 632 m²

Energie

Energielabel C
Energielabel einddatum 2033-03-10

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Nanengat 7, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 7, 3356 AA, Papendrecht

Locatie

Nanengat 7, 3356 AA, Papendrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.