Leerparkpromenade 40 , 3312 KW, Dordrecht

  € 169 p/m² p.j.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het 'Kopgebouw', de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 4347 m²

  Downloads

  Algemeen
  Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het 'Kopgebouw', de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve bedrijven. Er wordt ingezet op de versterking van de regionale kennisinfrastructuur, met onder andere HBO-onderwijs op het gebied van techniek en ICT en innovatieve startups.

  Binnen het gebouw komen diverse kantoorruimten beschikbaar. Met in totaal zes bouwlagen komen vier bouwlagen als innovatie kantoorruimte beschikbaar, twee bouwlagen zijn reeds verhuurd. Het object biedt een grote mate van flexibiliteit, daarnaast wordt er een centraal atrium gecreëerd met een interne verbinding op de vierde verdieping, naar de bestaande Duurzaamheidsfabriek. Het atrium geeft ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Daarnaast zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar.

  Verdieping vier en vijf worden in gebruik genomen voor HBO-onderwijs, de overige verdiepingen zijn beschikbaar voor verhuur aan ondernemingen en startups op het gebied van duurzaamheid, energie, nieuwe maakindustrie en innovatieve en maritieme techniek.

  Het object is goed bereikbaar vanaf de N3. Deze randweg zorgt voor de verbinding tussen de rijksweg A15 en de A16.

  Daarnaast is er een directe busverbinding met het Centraal Station van Dordrecht. In de directe omgeving is voldoende (gratis) parkeermogelijkheid beschikbaar. Daarnaast zijn er ca. 264 fietsplaatsen, waarvan er 10 over een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikken.

  Unieke zichtlocatie
  Het Kopgebouw, daadwerkelijk aan de entree van het Leerpark gelegen, wordt het herkenningspunt voor een innovatieve plek in Dordrecht. Door de markante gevel met gedrapeerd theaterdoek zal het Kopgebouw een herkenningspunt bij de entree van het Leerpark, dat vanuit de trein, auto en op de fiets goed zichtbaar is.

  Leerpark Dordrecht
  Het Leerpark is de campus waar innovatie, techniek en duurzaamheid centraal staan. Het Leerpark stimuleert samenwerkingen en ontmoetingen. Verschillende activiteiten brengen bewoners, ondernemers en studenten dichter bij elkaar.

  Het Gebouw
  Het Kopgebouw draait volledig om kennisontwikkeling en dient als centrale ontmoetingspunt van het bedrijfsleven en studenten op het Leerpark. Het Kopgebouw brengt ondernemende bedrijven, starters en kennisinstellingen samen. Een gebouw met een levendig centrum. De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het stimuleren van ontmoeting tussen de verschillende huurders.

  Huurmogelijkheden
  Binnen het Kopgebouw zijn er verschillende huurmogelijkheden. Kadans Science Partner kijkt samen met u wat de wensen zijn. Er is een grote variatie mogelijk in de indeling, het opleveringsniveau en de uitstraling van de ruimten.

  Verbinding
  Het nieuwe multi-tenant gebouw vervult een verbindende rol voor bedrijven en studenten op het Leerpark. Een centraal atrium stimuleert ontmoetingen en verbindingen. Het atrium biedt ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Ook zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar. Daarnaast bieden wij toegang tot een netwerk van bedrijven en organisaties op campussen door heel Nederland en Europa.

  Duurzaam
  Met het ontwerp van het Kopgebouw wordt ingezet op een hoge duurzaamheidsambitie. Die ambitie is vertaald naar praktische en zinvolle maatregelen, zo wordt het dak voorzien van PV-panelen en wordt er in het gebouw geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor de primaire voorzieningen van het gebouw. Naast waterbesparende maatregelen en LEDverlichting met aanwezigheidsdetectie worden er nog meer duurzame maatregelen genomen om een BREEAM-NL Excellent certificering te behalen.

  ECO-SYSTEEM
  Als huurder in het Kopgebouw wordt u niet alleen onderdeel van een actieve community op het Leerpark, maar krijgt u ook toegang tot de omvangrijke community van Kadans op 23 science parken in Europa.

  Flexibel
  Het Kopgebouw biedt ruimte aan kantoor- en onderwijsactiviteiten. Het gebouw biedt een hoge mate van flexibiliteit. De gang rond het atrium ligt vast, maar verder zijn de verdiepingen vrij in te delen. Op begane grond tot en met de 3e verdieping is kantoorruimte beschikbaar. Op de 4de en 5e verdieping zal de Dordrecht Academy zich vestigen.

  Datum van oplevering
  Het pand is in maart 2023 officieel geopend. Datum van oplevering is per direct.

  Gebruik
  Huurder is ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventuele benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Dordrecht, Sectie N, Nummer 5261.

  Indeling
  Ca. 105 m² verhuurbare kantoorruimte op de begane grond;
  Ca. 1.133 m² verhuurbare kantoorruimte op de eerste verdieping;
  Ca. 1.211 m² verhuurbare kantoorruimte op de tweede verdieping;
  Ca. 1.211 m² verhuurbare kantoorruimte op de derde verdieping.

  Alle verdiepingen zijn beschikbaar in units vanaf 300 m².

  Voor- en bovengenoemde verdeling kan uitsluitend na goedkeuring verhuurder worden aangehouden.

  Voormelde oppervlakten zijn op basis van VVO en vastgesteld aan de hand van plattegrondtekening en een NEN-2580 meetstaat en zijn exclusief een toeslag voor de algemene ruimten in het gebouw.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco+ staat. Aanvullende informatie met betrekking tot de oplevering is op te vragen bij de makelaar, er zijn een prestatiedocument en een demarcatielijst beschikbaar.

  Bestemmingsplan
  Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

  Huurprijs
  € 169,-- per m² per jaar exclusief BTW.

  Parkeren
  Mogelijkheid tot huren van parkeerplaatsen (€ 950,-- per plaats per jaar exclusief BTW) op afgesloten terrein
  toebedeeld.

  Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van de (betaalde) openbare parkeergelegenheid in de direct omgeving.

  Huurtermijn
  Minimaal vijf jaar met een verleningsperioden van vijf jaar.

  Huurbetaling
  Per kwartaal vooraf te voldoen.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurcontract
  De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de Raad van Onroerende Zaken Model op 30 januari 2015 is vastgesteld en op 17 februari 2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

  Zekerheidsstelling
  Bankgarantie ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

  Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

  Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

  Bijkomende kosten
  Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een voorschot van € 55,00 per m² per jaar worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

  Energielabel
  Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

  Locatie
  Meer informatie m.b.t. de locatie treft u in de te downloaden brochure.

  Reclame
  Het aanbrengen van gevelreclame wordt niet toegestaan, reclame uitingen in overleg en na uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 169 p/m² p.j.
  Servicekosten € 55 per vierkante meters per jaar
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie kantoorruimte
  Bouwjaar 2023
  Bouwvorm Nieuwbouw

  Locatie

  Adres Leerparkpromenade 40
  Plaats Dordrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Kantorenpark
  • In woonwijk

  Kantoor

  Oppervlakte 4347 m²
  Oppervlakte in units vanaf 250 m²

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Uitstekend
  Onderhoud buiten Uitstekend

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
  Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

  Locatie

  Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.