Graanweg 15 , 4782 PP, Moerdijk

  • A+
€ 69 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfs-/opslagruimte dat onderdeel is van een logistiek bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Port of Moerdijk. De beschikbare ruimte betreft een comparitment van loods 2 en is voorzien van 1 overheaddeur op maaiveld...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 919 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfs-/opslagruimte dat onderdeel is van een logistiek bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Port of Moerdijk. De beschikbare ruimte betreft een comparitment van loods 2 en is voorzien van 1 overheaddeur op maaiveld niveau. De ruimte is gelegen aan de achterzijde van het complex. Daarnaast is er een groot verhard buitenterrein beschikbaar voor verhuur dat thans deels verhard is, bij concrete belangstelling is de verhuurder bereid om het onverharde deel eveneens te verharden.

De logistieke bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex dat bestaat uit een vijftal geschakelde loodsen, die intern met elkaar verbonden zijn. Het gehele complex beschikt over 9 loading docks en 11 overheaddeuren op maaiveldniveau. Een van de loodsen is geschikt voor koelopslag (loods 3) en kan koelen tot 8 graden Celsius. In de hoofdbouw van het kantoor is een sanitaire ruimte gesitueerd, waar gezamenlijk gebruik van kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor de pantry / kantine die in de hoofdbouw gesitueerd is.

De Port of Moerdijk is een zeer interessante shortsea-haven met een groeiend aantal verbindingen. Er zijn vier vervoersmodaliteiten: water, spoor, weg en buis, wat grote flexibiliteit biedt aan bedrijven die via Moerdijk verladen. Moerdijk is als kernhaven aangewezen in het Trans Europees Netwerk transport (TENt) en ligt direct in de Europese goederencorridor Amsterdam-Marseille.

De haven van Moerdijk bezit een unieke combinatie van drie eigenschappen: een strategische ligging ten opzichte van de mainports van Antwerpen en Rotterdam, uitstekende verbindingen via zee, binnenwater en land én: volop ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt unieke kansen voor logistieke bedrijven die waarde toevoegen aan producten.

Het complex ligt op een steenworp afstand van de container terminal van CCT Moerdijk. CCT Moerdijk is met ruim 1.600 meter kade en een diepgang van 9 meter een ideale hub voor shortsea- en binnenvaartdiensten.

CCT beschikt over een eigen railterminal met drie sporen van 750 meter en één spoor van 900 meter dat doorloopt tot op de kade. Op deze manier is tevens directe overslag mogelijk tussen trein en binnenvaartschip en tussen trein en shortsea-schip. Op de railterminal kunnen zowel containers, breakbulk als stukgoed verladen worden. Treinen hebben vanaf de railterminal van CCT direct toegang tot het nationale en Europese spoorwegnet. Moerdijk is bijvoorbeeld rechtstreeks aangesloten op de Betuweroute, de dedicated goederenspoorlijn dwars door Nederland richting Duitsland. Maar ook naar het zuiden en noorden toe biedt goederentreinvervoer vanuit Moerdijk talloze opties.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie C, nummers 1785, 1994, 2017 en 2018, tezamen groot 27.847 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Het gehele complex bestaat uit:
Ca. 324 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 1.767 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 1 direct grenzend aan het kantoor, welke is voorzien van 2 loading docks en 2 overheaddeuren op maaiveld niveau;
Ca. 1.968 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 2, welke is voorzien van 3 loading docks en 1 deur op maaiveld niveau. Deze loods bestaat uit een viertal intern geschakelde compartimenten;
Ca. 2.221 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 3, welke is voorzien van 2 loading docks en 1 deur op maaiveld niveau.
Ca. 2.325 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 4, voorzien van 1 loading dock en 2 deuren op maaiveld niveau;
Ca. 2.318 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 5, voorzien van 1 loading dock en 5 deuren op maaiveld niveau;
Ca. 8.450 m² Ongebonden grond, waarvan ca. 3.000 m² thans verhard is.

Beschikbaar voor verhuur komt:
Ca. 263 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 656 m² Bedrijfs- / opslagruimte in loods 2, voorzien 1 overheaddeur op maaiveld niveau;
Ca. 8.450 m² Ongebonden grond, waarvan ca. 3.000 m² thans verhard is.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
• 1 overheaddeur op maaiveld niveau;
• vrije hoogte ca. 7,06 m1 (laagste punt);
• vloerbelasting vermoedelijk ca. 4.000 kg/m²;
• tl verlichting in de bedrijfshal;
• krachtstroominstallatie;
• buitenverlichting;

Kantoorruimte
• verwarming in de kantoorruimten via een gasgestookt cv-systeem met radiatoren;
• luchtbehandelingssysteem t.b.v. de kantoorruimten met koeling en verwarming;
• verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoren;
• inbouwpakket, bestaande uit scheidingswanden en vloerbedekking*;
• kabelgoten v.v . data-* en elektra aansluitpunten;
• elektronisch inbraakalarm;
• brand- en ontruimingsinstallatie;
• brandblusmiddelen*;
• rookmelders;
• was- en kleedruimte;
• dames- en herentoilet;
• warmwater voorziening t.b.v. de was- en kleedruimte via een 80 liter boiler;
• warmwater voorziening in de kantine via een close in boiler van 10 liter;
• aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;

Buitenterrein
• een weegbrug opgenomen in het buitenterrein (is thans niet gekeurd)*;
• een slibafscheider opgenomen in het buitenterrein;
• (gedeeltelijke) terreinverharding deels middels asfalt en deels middels klinkerbestrating;
• het terrein is volledig afgesloten middels een stalen gaashekwerk en beschikt over een tweetal in- en uitritten;
• de 2 in- en uitritten zijn v.v. hand bedienbare stalen schuifpoorten;
• ondergrondse brandkraan met een capaciteit van 90 m3 per uur;
• op het buitenterrein is een traforuimte gesitueerd.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Huurprijs bedrijfsruimte: € 69,50 per m2 per jaar
Huurprijs kantoorruimte: € 100,00 per m2 per jaar
Huurprijs buitenterrein: € 25,00 per m2 per jaar
Huurprijs parkeerplaatsen: € 350,00 per plaats per jaar

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van zes maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Meer informatie m.b.t. de bijkomende kosten treft u in de te downloaden brochure.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel A+. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan en lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan & lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- UBO formulier;
- Uittreksel

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 69 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Nevenfuncties
  • Verhard buitenterrein
Bouwjaar 1997
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Graanweg 15
Plaats Moerdijk
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Terrein

Oppervlakte 8450 m²

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 656 m²
Oppervlakte in units vanaf 656 m²
Kantoor oppervlakte 263 m²
Terrein oppervlakte 8450 m²

Energie

Energielabel A+
Energielabel einddatum 2031-05-31

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Graanweg 15, 4782 PP, Moerdijk

Locatie

Graanweg 15, 4782 PP, Moerdijk

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie