Brederodelaan 3 , 3353 GG, Papendrecht

  • B
€ 38.000 p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze ruime winkelruimte gelegen in het winkelcentrum “De Meent”. De Meent is een modern vormgegeven winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het centrum van Papendrecht (circa...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 253 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze ruime winkelruimte gelegen in het winkelcentrum “De Meent”.

De Meent is een modern vormgegeven winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het centrum van Papendrecht (circa 32.000 inwoners). Het winkelaanbod is zeer divers met een aantal grote retailers zoals, de HEMA, Jumbo, Dirk van den Broek, Zeeman, Kruidvat en de Blokker. Verdere invulling is voornamelijk kleinschalige detailhandel en enkele horecagelegenheden.

De royale winkelruimte bevindt zich op een goede zichtlocatie in het winkelcentrum en is gelegen op de kop aan het einde van de Meentpassage. De winkelruimte is wat hoger gelegen en heeft een brede glazen pui waardoor er ruime etalagemogelijkheden zijn.

Het winkelcentrum is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Het heeft een korte ontsluiting naar de N3, die de A15 en A16 met elkaar verbindt. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ca. 100 meter, waar een bus vertrekt richting het Centraal Station van Dordrecht.

Naast de bereikbaarheid is ook de parkeergelegenheid uitstekend te noemen. Er bevinden zich op korte afstand 2 openbare parkeergarages, waar de eerste 2 uur gratis geparkeerd kan worden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie B, nummer 5261, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 253 m² Winkelruimte op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via Bag Viewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Gehele pui is voorzien van etalageruiten. De pui is v.v. een enkele toegangsdeur;
• Glad gestuct plafond voorzien van diverse inbouwspots*;
• Meubilair / winkelinrichting zowel in de winkel als aan de wand*;
• Meterkast v.v gas-, water en elektra aansluiting*;
• Elektra aansluitpunten*;
• Elektrisch bedienbare zonwering aan de buiten voorzijde van het pand*;
• Centrale verwarming middels gasgestookte cv-ketel gekoppeld aan convectoren*;
• Enkel toilet aan de achterzijde van de winkel*;
• Pantry v.v. twee onderkastjes*;
• Alarmsysteem*.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 38.000,00 per jaar, exclusief BTW. De huur dient te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met optieperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
De winkelruimte beschikt over een energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “ Reparatie Beheersverordening Papendrecht dat werd vastgesteld op 28 maart 2019.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Centrum”. De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca van categorie 1a, 1b en 2;
d. zelfstandige kantoren;
e. wonen, uitsluitend op de verdiepingen, met aan huis gebonden beroep of bedrijf, met dien verstande dat:
1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan gebonden beroep of bedrijf ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met inbegrip van bijbehorende bouwwerken bedraagt;
2. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' gebruik voor woondoeleinden c.q. gebruik als zelfstandige woning niet is toegestaan;
f. een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
g. tevens branchering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - branchering';
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bergingen.

Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van detailhandel – branchering gelden voor de begane grond en de eerste verdieping de volgende regels:

a. Een supermarkt is niet toegestaan;
b. Maximaal 50% van de vloeroppervlakte mag worden ingevuld door detailhandel in de branches mode en kleding.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website van ruimtelijke plannen op 3 maart 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Tevens dienen alle tekenbevoegd bestuurders zich bij ons te identificeren. Dit kan middels IDIN of middels een persoonlijke afspraak op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 38.000 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1973
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Brederodelaan 3
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum

Winkelruimte

Oppervlakte 253 m²
Oppervlakte in units vanaf 253 m²
Oppervlakte verkoop vloer 253 m²

Energie

Energielabel B
Energielabel einddatum 2026-11-29

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de winkelruimte

Brederodelaan 3, 3353 GG, Papendrecht

Locatie

Brederodelaan 3, 3353 GG, Papendrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.