Wil jij graag samenwonen met een leuke groep mensen in een collectieve woonvorm in Rotterdam?
Wil jij graag samenwonen met een leuke groep mensen in een collectieve woonvorm in Rotterdam?

Wil jij graag samenwonen met een leuke groep mensen in een collectieve woonvorm in Rotterdam?

Geschreven door Ted Rommelse op 30 december 2021

De School met den Bijbel?
Het schoolgebouw aan de Zoutziedersstraat is gerealiseerd in 1924 en was de tweede locatie van de vereeniging “Een school met den Bijbel”. De eerste locatie van de vereniging stond aan de Havenstraat.

Het gebouw is ontworpen door architect Cor Hoogeveen en valt op omdat de schoollokalen niet aan de straatzijde, maar aan de achterzijde liggen. Het gebouw heeft daarmee een opmerkelijk front met lage brede ramen. Bij de opening in 1924 waren er in de hoofdbouw 7 klaslokalen (voor 48 leerlingen), een kamer voor het schoolhoofd en een gymlokaal dat gerealiseerd is in de achtertuin en met een tussen lid dat vanaf de hoofdbouw bereikt kan worden. In 1926 is het gebouw vergroot met een aanbouw op de hoek met de Grote Visserijstraat en verhoogd met een tweede verdieping.

Verkocht wordt de volle eigendom van een perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen, kadastraal bekend als gemeente Delfshaven, sectie H, nummer 5191, groot 11 are en éénenvijftig centiare (1.185 m²). Het gebouw is aangemerkt als een gemeentelijk monument in de zin van de Monumentenwet 1988 en is gesitueerd in Bospolder-Tussendijken. Het huidige gebouw omvat circa 1.421 m² gebruiksoppervlak wonen volgens een meetrapportage conform NEN2580.

Tijdspad
- de verkoopprocedure start vóór 31 december 2021 en wordt namens de gemeente commercieel begeleid door Ooms Makelaars;
- de procedure staat uitsluitend open voor wooncoöperaties;
- belangstellenden kunnen zich bij de makelaar aanmelden voor deelname aan de procedure en krijgen na aanmelding toegang tot een digitale dataroom waar alle voor de procedure relevante documenten zijn opgenomen. In deze dataroom zijn gegevens te vinden als verkavelingsstudie, plattegronden, bouwhistorisch onderzoek, juridische stukken enzovoorts;
- de makelaar zal een richtprijs vermelden onder het mom “bieden vanaf”;
- gedurende een periode van 4 maanden zal het complex openbaar online worden vermeld voor bestaande en nieuw op te richten wooncoöperaties;
- gedurende deze periode kunnen belangstellenden een haalbaarheidstudie uitvoeren en kan het complex op afspraak worden bezichtigd;
- uiterlijk op 29 april 2022 dient een bieding worden uitgebracht;
- een geldige bieding dient te worden uitgebracht door minimaal 4 biedende (bestuurs)leden van de coöperatie of van de coöperatie in oprichting;
- een coöperatieve woonvorm dient zich te houden aan het Actieplan Middenhuur. Dit houdt onder andere in dat het object bestemd is voor middeldure huurwoningen van gemiddeld minimaal 60 m² gebruikersoppervlakte per woning (middenhuur) en zodanig gebruikt moet worden;
- na het sluiten van de biedingstermijn zal de gemeente Rotterdam zich beraden op gunning;
- uitgangspunt is dat gegund wordt aan de wooncoöperatie met het hoogste bod. De gemeente houdt zich het recht voor om aan geen van de partijen te gunnen;
- de gemeente zal een reserveringsovereenkomst aanbieden aan de coöperatie met de beste bieding;
- vervolgens dient door de Coöperatie een businesscase met een bedrijfsplan te worden ingediend welke door de gemeente goedgekeurd dient te worden op de vooraf bekend gemaakte punten;
- vanaf het moment van het gunningsbesluit heeft de wooncoöperatie of wooncoöperatie in oprichting een periode van vier kalendermaanden om de financiering van de aankoop en de renovatie / transformatie rond te krijgen;
- de natuurlijke personen die de wooncoöperatie vertegenwoordigen en het bestuur van de coöperatie zullen worden getoetst in het kader van de Wet Bevordering van IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB).

Wat is een wooncoöperatie?
Een wooncoöperatie is een organisatievorm van wonen, waarbij de zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur is in principe die van een vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de leden. Een collectief van bewoners voert vergaand zelfbeheer over hun woongebouw. Hiertoe richten ze een organisatie op, de (coöperatieve) vereniging, waarin zelfbestuur, zelfbeschikking en wonen als maatschappelijke taak zonder commerciële doelstelling centraal staan.

Collectiviteit heeft een prominente plek in het ontwerp en gebruik van een gebouw. Naast zelfstandige woonruimte beschikken wooncoöperaties bijvoorbeeld ook over gemeenschappelijke ruimtes, zoals een gemeenschappelijke woonkamer, of gedeelde voorzieningen.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie