Vastgoedvisie helaas te vaak een woonvisie. Ondernemers roer je!

Geschreven door Ted Rommelse op 9 juli 2021

Vlak voordat ik dit nieuwe businessblog schreef voor Dynamis, heb ik mijn 25-jarig werkjubileum bij Ooms Makelaars mogen vieren.

In de snelle en dynamische vastgoedmarkt met alsmaar nieuwe kansen aan de horizon, kijken we niet zo vaak terug op onze successen uit het verleden. Met klanten hanteren we zelfs heel vaak de spreuk: “Wie kijkt naar het verleden, die staat met zijn rug naar de toekomst”.

Toch ontkom je er niet aan dat je na zo’n periode terugkijkt op wat je meemaakte.

Wat dan opvalt, is dat het vak van makelaar al bijna zo lang als ik mij kan heugen voornamelijk wordt geassocieerd met de particuliere markt. Als iemand op een feestje vraagt wat je doet en je zegt ‘makelaar’, dan komt er een brij over je heen met hoe goed of hoe slecht de woningmarkt op dit moment is. Dat is ook logisch, want wonen is emotie en iedereen woont in een huis, ongeacht of je huurt of eigenaar bent, of je nu zelfstandig woont of nog bij ouders.

Als ik vervolgens toelicht dat ik bedrijfsmakelaar ben, krijgt het gesprek al snel een heel andere toon. Soms heeft iemand een gevoel bij commercieel vastgoed, maar vaker niet dan wel.

Ergens is dat jammer, want iedereen die een baan heeft (betaald of onbetaald), heeft in zekere zin ook bij zijn of haar werkgever een dak boven het hoofd en ook op het moment dat je naar school gaat, gaat sporten of uitgaat, zijn daar gebouwen voor nodig.

De gebouwde omgeving is cruciaal voor het goed functioneren van steden.

Als makelaar in commercieel vastgoed zijn de meeste transacties terug te brengen tot drie hoofdcategorieën, te weten:

  • kantoren en maatschappelijk vastgoed;
  • lichte industrie en logistiek vastgoed;
  • winkels en horeca;

De laatste twee jaar merk ik dat er meer mensen zijn die een mening hebben over commercieel vastgoed dan voorheen. Die mening is alleen vaak wat kortzichtig en lijkt zelfs ingegeven door hun mening over de woningmarkt. “Industrie, dat is maar vies en lawaaiig”. “Kantoren, dat werk kan ook vanuit huis, zeker na Covid-19” en “winkels, ach ja winkels, bestel jij niet op internet dan?“

Helaas hoor ik dit soort kreten ook vaak doorklinken in ‘soundbites’ van lokale politici of zelfs van lokale bestuurders die gemakkelijk scoren bij hun achterban als ze beweren dat zij de redder zijn die de woningvoorraad fors laten groeien.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 worden er boude standpunten ingenomen. Iedere kandidaat-politicus werpt zich op als hoeder van de woonconsument. “Woningen? Bouwen, Bouwen, Bouwen!” Van 5.000 stuks in een kleine kern tot 1.000.000 in heel het land.

Inmiddels tekent zich een duidelijke trend af. Iedere gemeente komt met een vastgoedvisie of actualiseert de vastgoedvisie, maar die leest in werkelijkheid als een woonvisie. Er is nauwelijks aandacht voor ondernemingen. Sterker nog, bedrijfsterreinen en watergebonden bedrijvigheid wordt maar al te graag opgeofferd voor woningbouw.

Als ondernemers niet oppassen, wordt er zomaar een streep gezet door hun vestigingslocatie en als er niet wordt bijgestuurd, ontstaan er over vijf tot tien jaar vele monofunctionele woongebieden waar geen voorzieningen zijn en nauwelijks werkgelegenheid is overgebleven.

Net als op landelijk niveau vergen de complexe maatschappelijke vraagstukken van de komende periode ook lokaal een brede blik met een duidelijke regierol. Een dergelijke rol is bij uitstek weggelegd voor de overheid, want die wordt geacht om het algemeen belang boven het belang van een individu te stellen.

Aangezien bedrijven niet kunnen stemmen en daardoor ook niet belangrijk zijn in campagnetijd, is het cruciaal dat ondernemers zich verenigen en luider hun belang kenbaar maken. Sluit je aan bij een ondernemersvereniging, vorm met de winkeliers een BIZ, stel je zelf verkiesbaar, maar laat je in ieder geval horen.

Eens in de zoveel tijd staat het Malieveld in Den Haag vol, maar nooit door ondernemers. Toch is het tijd voor ACTIE!

Vastgoedvisie helaas te vaak een woonvisie. Ondernemers roer je!
Ted Rommelse
Neem contact op met Ted