Start verkoop Watertorenweg 160-200 en Filterhuispad 10-60 te Rotterdam

Geschreven door Ted Rommelse op 15 mei 2023

Bent u de partij die een voorliefde heeft voor een monumentaal vastgoed en heeft u affiniteit met maatschappelijke vraagstukken? Dan zijn wij op zoek naar u!

De gemeente Rotterdam is voornemens om groot deel van de gebouwen op het voormalige Drinkwaterleidingterrein De Esch te verkopen. Het gaat hierbij om de rijk gedecoreerde watertoren, een Rijksmonument uit 1873, om de aanpalende hallen 1,2 en 3, om horeca locatie Hal4 aan de Maas, het proefsnelfiltergebouw De Villa en 11 filterhuisjes.

De verkoop heeft betrekking op ca. 3.528 m² en ca. 4.605 m² BVO in de opstellen. De locatie is gesplitst in 14 nieuwe percelen grond die in erfpacht worden uitgegeven en bij het kadaster bekend zijn als Gemeente Kralingen, Sectie E, nummers 2370 tot en met 2383.De Esch is een gebied waar de komende periode veel staat te veranderen. Het gebied is onderdeel van de A-Z as (Alexander - Zuidplein) waar wordt gestudeerd op een verdere verdichting en verstedelijking met onder andere een derde stadsbrug vanuit De Esch naar Rotterdam Zuid met hoogwaardig OV. De te verkopen gebouwen zijn bestempeld als monument. Met alle ruimtelijke ontwikkelingen direct om de te verkopen locatie heen is het een fantastisch object voor beleggers met een lange focus.

De gemeente is voor de Watertorenweg en omgeving op zoek naar een geschikte partij. Een betrouwbare en slagvaardige partij, of consortium van partijen. Een partij die de continuïteit van het maatschappelijk gebruik in het gebied kan zekerstellen en die de monumentale waarde en de bijzondere cultuurhistorische kenmerken omarmt en versterkt.

De locatie zal ter verkoop worden aangeboden in de huidige feitelijke staat waarin het complex zich bevindt (as is, where is), op basis van de huidige bestemming en onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten en huurachterstanden.

Verkoop geschiedt via een openbare procedure met voorselectie. Deelname staat open voor alle geïnteresseerde partijen, waarbij wij u als belangstellenden in de eerste fase vragen in een motivatiebrief kenbaar te maken waarom u in aanmerking wil komen voor aankoop van deze locatie.

Bij belangstelling kunnen wij u het procesdocument (incl. geheimhoudingsverklaring en de verkoopvoorwaarden doen toekomen. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring wordt toegang verleend tot de digitale dataroom.

Aanmelden voor vrijdag 21 juli a.s., 12:00 uur.

Klik hier voor de brochure.

Start verkoop Watertorenweg 160-200 en Filterhuispad 10-60 te Rotterdam
Ted Rommelse
Neem contact op met Ted

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Aangehuurd l ca. 18.000 m² buitenterrein te Raamdonksveer

Aangehuurd l ca. 18.000 m² buitenterrein te Raamdonksveer

Een internationale logistieke organisatie heeft ca. 18.000 m² aan verhard buitenterrein gehuurd in Raamdonksveer. Het terrein in Raamdonksveer zal worden gebruikt voor de opslag van...
Start ontwikkeling Delftseblok Rotterdam

Start ontwikkeling Delftseblok Rotterdam

Het voorstel Delftseblok is door de gemeente Rotterdam uitgekozen als winnaar van de openbare marktselectieprocedure Delftsestraat-West. Vier panden uit de Rotterdamse wederopbouwperiode worden...
Bekijk overzicht