Heylen Warehouses rondt tweede transactie met BTS Logistics af

Geschreven door Dennis Dekker op 16 mei 2024

Herentals, 6 mei 2024 - Heylen Warehouses, bekend om zijn kwalitatieve en flexibele magazijnruimtes, is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van zijn tweede belangrijke transactie met BTS Logistics. BTS Logistics huurt circa 24.000 m² extra magazijnruimte op het omvangrijke logistieke en industriële terrein " South Holland Inland Port Puttershoek " (SHIPP) in de gemeente Hoeksche Waard. Dit betekent een substantiële uitbreiding, waardoor de totale operationele ruimte voor deze gewaardeerde speler wordt vergroot tot in totaliteit circa. 48.500 vierkante meter.

BTS Logistics beschikt over een uitstekende staat van dienst in het bieden van oplossingen aan haar klanten voor hun transport- en logistieke behoeften. Hun beslissing om verder uit te breiden weerspiegelt het strategische belang van deze locatie voor hun activiteiten.

"We hadden nog goederen opgeslagen in andere magazijnen bij andere leveranciers en hebben ervoor gekozen om ze in eigen beheer te houden", zegt Michael de Rouw, CEO van BTS Logistics. "Huren in fase 2 stelt ons in staat om onze activiteiten te consolideren en volledige controle te hebben over onze voorraad"

Groei bevorderen door middel van partnerschap en duurzaamheid
Heylen Warehouses biedt niet alleen ruimte, maar stimuleert ook samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van zijn huurders. Bovendien zet Heylen Warehouses in op duurzaamheid. De Puttershoek-campus is zorgvuldig ontworpen als een groene campus, waarbij milieuvriendelijke functies en praktijken zijn geïntegreerd om de impact op het milieu te verminderen. Systemen voor het opvangen van regenwater zorgen bijvoorbeeld voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen, inclusief doeleinden zoals het doorspoelen van toiletten. Bovendien laten de integratie van groene gevels de gebouwen naadloos opgaan in de natuurlijke omgeving, waardoor het milieubewuste ontwerp wordt versterkt. Verder is er duurzaamheid doorgevoerd door het plaatsen van zonnepanelen op de daken en het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen.

BREAAM
Heylen Warehouses is ervan overtuigd dat het behalen van BREEAM-certificeringen niet alleen een trend is, maar een noodzaak. BREEAM-certificeringen bieden een holistische benadering van duurzaamheid in de logistieke sector en leveren niet alleen milieuvoordelen op, maar ook operationele voordelen. Daarom streeft Heylen Warehouses ernaar om minimaal BREEAM Very Good-certificeringen te behalen, zowel voor al hun bestaande als nieuwe ontwikkelingen.

Prioriteit geven aan mobiliteit: de toegankelijkheid voor huurders en de gemeenschap verbeteren
Heylen Warehouses hecht veel belang aan mobiliteit en zorgt voor een veilige en vlotte toegang voor zowel huurders als de lokale gemeenschap. Daarom is er een nieuwe toegangsweg aangelegd die de N217 verbindt met de SHIPP 21 campus en is er een fietstunnel aangelegd om fietsers een veilige route te bieden.

"Als Business Development Manager ben ik verheugd om te zien dat BTS Logistics zich ook inzet voor de leasing van fase 2. Deze uitbreiding betekent niet alleen hun vertrouwen in onze faciliteiten, maar versterkt ook ons vermogen om aan hun veranderende behoeften te voldoen en hun groeitraject effectief te ondersteunen", zegt Jordy Grundel, Business Development Manager bij Heylen Warehouses.

Commerciële begeleiding en adviserende ondersteuning
Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (partner in Dynamis Logistiek) heeft in deze transactie de commerciële begeleiding verzorgd van Heylen Warehouses. De Mik Real Estate Partners heeft huurder geadviseerd.

Over Heylen Warehouses:
Heylen Warehouses ontwikkelt en investeert in hoogwaardige logistieke en licht-industriële vastgoedprojecten. Met een sterke toewijding aan duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid, creëert Heylen Warehouses state-of-the-art bedrijfscampussen die groei en samenwerking tussen diverse industrieën bevorderen. Het bedrijf ontwikkelt en verhuurt sinds 2002 logistieke operationele gebouwen en beheert momenteel meer dan een miljoen vierkante meter magazijnen in België, Nederland, Frankrijk en Spanje. De gehele ontwikkeling en het beheer vindt in eigen beheer plaats door een multidisciplinair en ervaren team.

Voor meer informatie over Heylen Warehouses en haar projecten, ga naar: www.heylenwarehouses.com.

Over BTS Logistics
BTS Logistics, opgericht in 1985, is uitgegroeid tot een full-service logistieke dienstverlener die klanten ondersteunt met oplossingen voor hun transport- en logistieke behoeften.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Dordrecht, een stad in de buurt van Rotterdam en wordt ook beschouwd als de toegangspoort van en naar Europa. De vestiging in Amsterdam is gevestigd op de luchthaven Schiphol, een van de toonaangevende Europese luchthavens.

BTS Logistics B.V. maakt deel uit van de VBE Group of companies, opgericht in 1974 en is via haar verschillende business units toonaangevend in de logistieke sector. De groep bestaat uit 11 bedrijven in 9 landen met 18 eigen kantoren en 300 medewerkers.

Heylen Warehouses completes second transaction with BTS Logistics

Herentals, May 20, 2024 - Heylen Warehouses, renowned for its high-quality and flexible warehouse spaces, is delighted to announce the successful completion of its second significant transaction with BTS Logistics. Under this arrangement, BTS Logistics will lease an additional approx. 24,000 sq.m of warehouse space at the wide-ranging logistics and industrial site "South Holland Inland Port Puttershoek" (SHIPP) in the municipality of Hoeksche Waard. This marks a substantial expansion, elevating the total operational space for this esteemed player to approx. 48.500 sq.m.

BTS Logistic boasts a track record of excellence in providing its customers with solutions to their transportation and logistics needs. Their decision to further expand reflects the strategic importance of this location.

“We still had goods stored in other warehouses with other providers and opted to manage them in-house”, says Michael de Rouw, CEO of BTS Logistics. “Renting in Phase 2 allows us to consolidate our operations and have full control over our inventory.”

Fostering growth through partnership and sustainability
Heylen Warehouses doesn't just provide space; it fosters partnerships aimed at supporting the growth and development of its tenants. Moreover, Heylen Warehouses is dedicated to sustainability. The Puttershoek campus is meticulously designed as a green campus, integrating eco-friendly features and practices to reduce its environmental impact. For instance, rainwater harvesting systems are ensuring efficient resource utilization, including purposes like toilet flushing. Additionally, the incorporation of green facades seamlessly blends the buildings into its natural surroundings, enhancing its eco-conscious design. Furthermore, sustainability has been incorporated by installing solar panels on the roofs and placing charging stations for electric vehicles.

Prioritizing mobility: enhancing accessibility for tenants and community
Heylen Warehouses places great emphasis on mobility and ensuring a safe and convenient access for both tenants and the local community. That is why a new access road has been constructed connecting the N217 to the SHIPP 21 campus, and a bicycle tunnel has been built to provide a safe route for cyclists.

"As Business Development Manager, I'm thrilled to see BTS Logistics committing to leasing Phase 2 as well. This expansion not only signifies their confidence in our facilities but also reinforces our ability to accommodate their evolving needs and support their growth trajectory effectively", says Jordy Grundel, Business Development Manager at Heylen Warehouses.

Commercial guidance and advisory support
In this transaction, Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (partner in Dynamis Logistiek) provided commercial guidance to Heylen Warehouses. De Mik Real Estate Partners provided advisory services to the tenant.

About Heylen Warehouses:
Heylen Warehouses develops and invests in high-quality logistics and light-industrial real estate projects. With a strong commitment to sustainability, innovation, and community engagement, Heylen Warehouses creates state-of-the-art business campuses that foster growth and collaboration among diverse industries. The company has been developing and leasing logistics operational premises since 2002 and currently manages more than one million sq.m of warehouses in Belgium, The Netherlands, France and Spain. The entire development and management takes place in-house by a multidisciplinary and experienced team.

For more information about Heylen Warehouses and its projects, visit: www.heylenwarehouses.com.

About BTS Logistics
Established in 1985, BTS Logistics has grown into a full service logistics provider supporting customers with solutions to their transportation and logistics needs.

The headquarters are based in Dordrecht, a city near Rotterdam and also considered the gateway into and from Europe. The Amsterdam branch office is located at Schiphol airport, one of the leading European airports.

BTS Logistics B.V. is part of the VBE Group of companies, founded in 1974 and a leader in the logistics industry through its various business units. The group consists of 11 companies in 9 countries with 18 own offices and 300 staff.

Heylen Warehouses rondt tweede transactie met BTS Logistics af
Dennis Dekker
Neem contact op met Dennis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is sinds kort de trotse nieuwe eigenaar van de voormalige schoollocatie Borgerstraat 8 te Rotterdam

Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is sinds kort de trotse nieuwe eigenaar van de voormalige schoollocatie Borgerstraat 8 te Rotterdam

De Kasteeltuin is een zelfstandig kinderdagverblijf zonder winstoogmerk in Spangen, tegenover het kasteel van Sparta. De Kasteeltuin is in 2014 opgericht vanuit een uniek initiatief van ouders...
Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is sinds kort de trotse nieuwe eigenaar van de voormalige schoollocatie Borgerstraat 8 te Rotterdam

Kinderdagverzorging De Kasteeltuin is sinds kort de trotse nieuwe eigenaar van de voormalige schoollocatie Borgerstraat 8 te Rotterdam

De Kasteeltuin is een zelfstandig kinderdagverblijf zonder winstoogmerk in Spangen, tegenover het kasteel van Sparta. De Kasteeltuin is in 2014 opgericht vanuit een uniek initiatief van ouders...
Bekijk overzicht