Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Geschreven door Leonie de Wit op 10 juni 2021

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum.

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat jouw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven na jouw overlijden.

Het is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering op een of twee levens af te sluiten.

Een uitvaartverzekering is een voorbeeld van een levenslange overlijdensrisicoverzekering. Deze komt te allen tijde tot uitkering in geval van overlijden van de verzekerde. Met deze verzekering verzeker je de kosten van jouw uitvaart.

De tijdelijke overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Deze verzekering keert alleen uit bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering. Deze verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met de hypotheek.

Er zijn drie vormen overlijdensrisicoverzekeringen:

  • Gelijkblijvend; hierbij is het verzekerde bedrag gelijk gedurende de gehele looptijd van de verzekering
  • Annuïtair dalend; hierbij daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een vastgesteld percentage (de annuïteit).
  • Lineair dalend; hierbij daalt het verzekerde bedrag met een vast gelijk bedrag per jaar

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunnen meerdere personen betrokken zijn:

  • Verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft afgesloten
  • Verzekerde: de persoon wiens overlijden verzekerd is
  • Premiebetaler: degene die de premie betaalt
  • Begunstigde: degene die de uitkering ontvangt bij het overlijden van de verzekerde

Wanneer de overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de bank die de hypotheek heeft verstrekt, noemen we dit verpanding. De bank krijgt dan de rechten uit de overlijdensrisicoverzekering. Zonder toestemming van de bank, kan er niets gewijzigd worden aan de verzekering. De bank wijst zichzelf aan als de begunstigde voor de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering, waarmee de hypotheek (voor een deel) kan worden afgelost wanneer de verzekerde overlijdt.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie