Inzicht krijgen in de marktwaarde van bouwgrond. Hoe gaat de taxateur te werk?

Inzicht krijgen in de marktwaarde van bouwgrond. Hoe gaat de taxateur te werk?

Geschreven door Leonie de Wit op 8 juni 2021

Momenteel zijn er in Groot-Rijnmond veel nieuwbouwwoningen in ontwikkeling of onderhandelen projectontwikkelaars over de aankoop van bouwgrond om woningen te realiseren. Voordat de gemeente of een andere eigenaar de grond verkoopt, dient er een taxatierapport opgesteld te worden. Ooms Taxaties is zeer ervaren in het uitvoeren van dit soort grondwaardetaxaties.

Naast alle taxaties die wij bij Ooms uitvoeren voor verschillende opdrachtgevers van bestaande objecten, taxeren wij tevens voor diverse gemeentes en projectontwikkelaars ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw. Daarbij betreft het voornamelijk nieuwe wooncomplexen of woonwijken. Bij de verkoop van de grond waarop de (her)ontwikkeling gaat plaatsvinden, moet de uiteindelijke marktwaarde worden bepaald.

De taxateur stelt voor de opdrachtgever een taxatierapport op, waarin de marktwaarde van de grond wordt getaxeerd op basis van de residuele grondwaardeberekening. Dat houdt in dat de waarde van het uiteindelijke object wordt geschat, uitgegaan van de meest optimale (toekomstige) invulling van het object. Daarbij wordt verondersteld dat deze invulling planologisch en/of juridisch mogelijk zal zijn.

Residuele grondwaarde: de geschatte waarde van het nog te realiseren object
In de berekening wordt gekeken naar de opbrengsten, zoals verkoop van de woningen, minus alle kosten om tot de verkoop van de woning te komen. Dat zijn kosten als bouw- en woonrijp maken, eventuele kosten voor het herinrichten van de openbare ruimten, de bouwkosten van de woningen en bijkomende kosten. Afhankelijk van het plan kan het verschillen welke kosten er allemaal gemaakt moeten worden om tot de realisatie van het betreffende plan te komen. De kosten die gemaakt moeten worden, stellen onze taxateurs vast op basis van diverse bronnen, zoals bouwkostenboeken of door documentatie die de opdrachtgever zelf aanlevert.

Deze laatste kosten worden altijd door de taxateur getoetst aan onafhankelijke bronnen. Bij het vaststellen van de kosten wordt rekening gehouden met extra kosten, zoals BENG of nul-op-de-meter bouwen. Dit alles met de diepe overtuiging dat een taxatierapport onafhankelijk, transparant, volledig en deskundig moet zijn.

De opbrengsten van het plan bestaan uit de verkoop van de gerealiseerde woningen, waarbij het per plan afhankelijk is hoe deze woningen worden opgeleverd. Indien van toepassing wordt ook rekening gehouden met het feit dat woningen verhuurd worden na realisatie. Deze verschillen zijn van invloed op de waardebepaling.
Voor het vaststellen van de opbrengsten (de woningwaarde) kijkt de taxateur naar woningen die vergelijkbaar zijn qua ligging en locatie, woonoppervlak, perceeloppervlak, afwerkingsniveau, bouwperiode en type woning.

Waarom een residuele grondwaardeberekening?
Deze residuele grondwaardeberekening geeft de opdrachtgever inzicht in de marktwaarde van de grond(en). Daarnaast geeft een dergelijke taxatie de opdrachtgever een goed inzicht in het totale financiële overzicht, waarbij aan de hand van de taxatie beslist kan worden in hoeverre het plan winstgevend is. Wij, als taxateurs van Ooms Taxaties, adviseren altijd een taxatie uit te laten uitvoeren, voordat men verdere stappen onderneemt in het uitvoeren van een nieuwbouwontwikkeling. Met een taxatierapport is men als ontwikkelaar volledig op de hoogte.


Taxatie van bouwgrond nodig?
Heb je vragen over het uitvoeren van een residuele grondwaardeberekening of ben je van plan er een te laten uitvoeren? Neem dan contact op met een van onze taxateurs en we plannen een afspraak in. Bellen kan ook: 010 - 424 88 50. We helpen je graag.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie