De 5 belangrijkste financiële maatregelen voor ondernemers

De 5 belangrijkste financiële maatregelen voor ondernemers

Geschreven door Ted Rommelse op 7 april 2020

De overheid heeft een hele reeks van negen noodmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen. Sommige regelingen worden nog verfijnd en nader uitgewerkt en andere zijn al in gang gezet. Lees de vijf belangrijkste financiële maatregelen in dit blogartikel.

1. NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Er hoeft niet specifiek te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

De aanvraag voor de NOW wordt ingediend via het UWV. Daarbij wil het UWV onder andere de meest recente aangifte loonheffing zien.

De regeling wordt opengesteld vanaf 6 april 2020 en de aanvraagperiode loopt vooralsnog tot en met 31 mei 2020. De regeling voorziet erin dat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming wordt geboden van maximaal 90% van de loonsom, naar rato van de omzetdaling.

Heeft u een omzetverlies van 100%, bijvoorbeeld omdat u als horeca-ondernemer uw restaurant moest sluiten en heeft geen omzet uit bezorgen, dan is de tegemoetkoming 90%.

Heeft u een omzetverlies van 50%, bijvoorbeeld omdat u als ondernemer minder mensen tegelijk aan het werk kunt houden teneinde ze allemaal 1,5 meter afstand te bieden, dan is de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom. Als ondernemer dient u de salarisbetaling ongewijzigd voort te zetten. Meer info op https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now

2. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het Covid-19 virus in te dammen. (Denk aan horeca-locaties die op 15 maart zonder voorafgaande aankondiging tot onbepaalde tijd de deuren dienden te sluiten).

Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige gift / tegemoetkoming van € 4.000,00 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen 3 maanden. Bij verstrekken van de juiste gegevens keurt RVO de aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO probeert binnen 1 week af te ronden en tot uitbetaling te komen.

3. Belastingen: belastinguitstel en lagere rente

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen kunnen in aanmerking komen voor uitsel van belastingen. Dit kan gaan om inkomstenbelasting voor de DGA, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Verzuimboetes worden niet opgelegd en invorderingsrente gaat tijdelijk van 4% naar 0%.

Ook veel lagere overheden bieden belastinguitstel, zo zijn er gemeenten die voor rioolrecht, OZB belasting en reclamebelasting uitstel bieden.

Meer informatie treft u op belastingdienst.nl/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

4. BMKB (Borgstelling MKB-Kredieten)

De BMKB is een regeling waarbij de overheid voor een deel garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier niet voldoende zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kan je als ondernemer meer lenen. De regeling staat open voor ondernemingen met maximaal 250 medewerkers (fte), een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Het borgstellingskrediet bedraagt 75% van de lening die de bank verstrekt. De overheid staat garant voor 90% van dit borgstellingskrediet. Het gaat om kredieten tot een maximum van € 1,5 miljoen. De looptijd van het BMKB is 8 kwartalen. Op ondernemersplein.kvk.nl/bmkb Is meer informatie over deze regeling te vinden.

5. GO financieringen (Garantie Ondernemersfinancieringregeling)

MKB ondernemingen en grote bedrijven die met moeite bankleningen en garanties kunnen krijgen, kunnen bij de bank melden dat ze in aanmerking willen komen voor een Go kredietfaciliteit. Het kabinet verruimt hiervoor het garantieplafond van de Go van € 400 miljoen naar € 1.500 miljoen. De overheid garandeert met een goedgekeurde Go financiering 50% op bankleningen en bankgaranties. Er is een maximum van € 150 miljoen per onderneming.

Waar de BMKB regeling is voor kleinere ondernemers, is de Go financieringsmogelijkheid voor grotere ondernemingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie