ChatGPT en de vastgoedmakelaar

Geschreven door Jeroen van der Meer op 27 februari 2023

Artificiële intelligentie maakt grote sprongen voorwaarts en je hebt er ongetwijfeld van gehoord of over gelezen: ChatGPT (Generative Pre-training Transformer). Een soort machine learning-model dat wordt gebruikt om tekst te genereren. Zo genereert het teksten en antwoorden op vragen. Welke rol gaat ChatGPT spelen in de bedrijfsmakelaardij?

Een vraag die we onszelf steeds vaker stellen en laten we gelijk de proef op de som nemen. We vragen ChatGPT op wat voor manier de chatbots bijdragen aan het werk van een vastgoedmakelaar. Onderstaand antwoord wordt door ChatGPT gegeven.

ChatGPT kan op verschillende manieren een handig hulpmiddel zijn voor vastgoedmakelaars:

  • Het beantwoorden van veelgestelde vragen van klanten: een makelaar kan ChatGPT gebruiken om antwoorden te geven op veelgestelde vragen over het koop- of verkoopproces, onroerend goed, hypotheektarieven en meer. Dit kan de makelaar tijd besparen en de klantervaring verbeteren door snelle en nauwkeurige informatie te verstrekken.
  • Leadgeneratie en kwalificatie: ChatGPT kan worden geïntegreerd in de website van een makelaar of in social media kanalen, om in contact te komen met potentiële klanten en informatie te verzamelen over hun behoeften en interesses.
  • Virtuele assistent: ChatGPT kan een makelaar helpen door routinetaken te automatiseren, zoals het plannen van afspraken, het verzenden van herinneringen en het verstrekken van informatie over onroerend goed. Hierdoor kan de makelaar tijd vrijmaken om zich te concentreren op belangrijkere taken, zoals het onderhandelen over deals en het opbouwen van relaties met klanten.
  • Marktanalyse en vastgoedaanbevelingen: ChatGPT kan worden ingezet om marktanalyses te maken en vastgoedaanbevelingen te doen op basis van het budget van een klant, locatievoorkeuren en andere criteria.

Door ChatGPT te gebruiken kunnen makelaars hun klanten efficiënter en effectiever van dienst zijn, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Vooral door bepaalde taken te automatiseren of te vergemakkelijken.

Wat zijn de valkuilen van het gebruiken van ChatGPT?

Ook deze vraag leggen we bij de chatbot neer.

  • Nauwkeurigheid: hoewel ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid tekstgegevens, kunnen er nog steeds onnauwkeurigheden of fouten in de antwoorden voorkomen. Het is belangrijk om de door ChatGPT verstrekte informatie te verifiëren voordat deze wordt gebruikt bij het nemen van cruciale beslissingen.
  • ChatGPT is getraind op tekstgegevens van het internet, die vooroordelen en stereotypen kunnen bevatten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze vooroordelen en er rekening mee te houden bij het interpreteren van de antwoorden.
  • Juridische implicaties: Onroerend goed is een sterk gereguleerd gebied en er kunnen juridische gevolgen zijn voor het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie. Makelaars moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en voorzichtig zijn bij het vertrouwen op informatie die wordt verstrekt door ChatGPT.
  • Gebrek aan menselijke connectie: hoewel ChatGPT snelle en gemakkelijke antwoorden kan bieden, kan het de persoonlijke connectie en empathie die gepaard gaan met menselijke interactie niet vervangen. Makelaars moeten mogelijk overwegen of het gebruik van ChatGPT een negatieve invloed zal hebben op hun relaties met klanten en andere belanghebbenden.

Het is belangrijk om te onthouden dat AI een hulpmiddel is en dat het menselijk inzicht en expertise op het gebied van de vastgoedmarkt niet kan vervangen. Het is daarom aan te raden om AI te gebruiken in combinatie met traditionele methoden om het beste resultaat te behalen.

Mijn conclusie:

De antwoorden die gegeven wordt door ChatGPT zijn juist. En ik geloof dan ook dat ChatGPT complementair kan zijn bij het schrijven teksten, het genereren van data, het geven van mogelijke antwoorden op veelgestelde vragen en wellicht ook in de toekomst bij het opstellen van huurovereenkomsten en koopovereenkomsten. De gegeneerde tekst zal je in deze fase vooral moeten zien als een eerste conceptversie, die gebruikers zelf verder moeten verrijken. Uit recent onderzoek is gebleken dat slimme AI op dit moment nogal eens foute conclusies kan trekken. Dit terwijl uitkomsten die gepresenteerd worden slecht te onderscheiden zijn van wat door mensen gemaakt is. Anders dan bij zoekmachines is het ook niet te achterhalen op welke bronnen de uitkomsten gebaseerd zijn. Het Financieel dagblad formuleerde het dan ook mooi in het artikel op 11 februari ‘Kunstmatige intelligentie maakt Tech titanen plotseling kwetsbaar’: Mensen moeten vooral zelf blijven nadenken.

Niet alle informatie op het internet is juist en de vastgoedmarkt is onderhevig aan constante verandering. Daarbij mist de chatbot zoiets als interpretatie. Het ene bedrijfspand is de andere niet. Hoe is het met het onderhoud gesteld, zijn er maatregelen getroffen op basis van duurzaamheid etc.? Ik geloof zeker dat het iets kan toevoegen, maar altijd in combinatie met de expertise van een vastgoedadviseur. Daarbij geldt voor nieuwe technologie dat we vaak eerst tegen de beperkingen aanlopen, voordat we er daadwerkelijk voordeel van hebben. De enige manier om dat te ondervinden is door ermee aan de slag te gaan. Microsoft is ondertussen hard bezig ChatGPT te integreren in onze dagelijks gebruikte software applicaties. Makkelijker is het gebruik straks niet te maken. Niet ter vervanging van, maar ter aanvulling. Om, zoals ChatGPT het zelf mooi formuleert, bepaalde zaken te automatiseren en efficiënter te werk te kunnen gaan om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

ChatGPT en de vastgoedmakelaar
Jeroen van der Meer
Neem contact op met Jeroen