Aankondiging verkoop Keileweg 26-28 (kunst & complex)

Geschreven door Ted Rommelse op 20 mei 2020

Vanaf heden starten Fakton Consultancy en Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting namens de gemeente Rotterdam met de verkoop van een grotendeels verhuurde ontwikkellocatie aan de Keileweg 26-28 te Rotterdam.

Het monumentale object, op dit moment ook wel bekend als “Kunst & Complex” is oorspronkelijk gebouwd vanaf 1916 als fabriekscomplex, eerst voor de Hollandsche Maatschappij voor Gecondenseerde Melk en later gebruikt bij de Hollandsche Kleefmachinefabriek.

U vindt het complex op een prominente locatie aan de kop van de Keilehaven aan de belangrijkste verbindings-as in het nieuwe M4HRotterdam.

De gemeente is op zoek naar een slagvaardige partij die het gebouw van de gemeente koopt en met de herontwikkeling een kick-start geeft aan een gebied waar de komende jaren veel staat te gebeuren. We dagen ontwikkelaars, vastgoedgebruikers, beleggers, bouwers en/of exploitanten uit om met een creatieve invulling te komen voor deze bijzondere locatie die aansluit bij de ambities van gemeente en andere stakeholders.

Verkoop geschiedt via een openbare verkoopprocedure met voorselectie. Deelname staat open voor alle geïnteresseerde partijen mits zij voldoen aan een aantal minimumeisen.

Download de procesbrief, inschrijfformulier en de Algemene Voorwaarden Vestiging Erfpacht met voorselectie en dialoog 13.05.2020.

Neemt u een pioniersrol in de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavengebied? Meld u dan voor vrijdag 5 juni 2020, 12:00 ’s middags aan voor deze opgave door uw ingevulde inschrijfformulier te sturen naar kolster@schaap.eu. Wij hopen op uw deelname en kijken uit naar uw visie op deze bijzondere locatie.

M4H Rotterdam
Gemeente en Havenbedrijf willen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Het havengebied transformeert naar een levendige wijk, waar wonen, leven, werken en innoveren samen komen. Een energiek gebied met impact op zowel stad als haven.

Inzicht in kansen
Op 27 juni 2019 is het Ruimtelijk Raamwerk M4H door de gemeenteraad Rotterdam vastgesteld. Voor de gemeente en het Havenbedrijf vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen.

Rotterdam Makers District
Samen met RDM Rotterdam – de oude Rotterdamse Droogdokmaatschappij en tegenwoordig een florerende innovatiehub – vormt M4H het Rotterdam Makers District. Hier vestigen ondernemers en kennisinstellingen die werken aan uitvindingen voor de nieuwe economie. Startende bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren maken hier kennis met techniek. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door nieuwe, soms spontane samenwerkingen en worden op locatie getest en toegepast. Dat maakt het district tot een proeftuin voor de circulaire economie.

Community van makers
De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatieecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling? Kijk op www.m4hrotterdam.nl

Lees hier verder over de Visie en Strategie voor het Rotterdam Makers District, of kijk op: www.rotterdammakersdistrict.com

Twitter: https://twitter.com/m4hrotterdam
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/M4HRotterdam
Instagram: https://www.instagram.com/m4hrotterdam/?hl=nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rotterdam-makersdistrict

Aankondiging verkoop Keileweg 26-28 (kunst & complex)
Aankondiging verkoop Keileweg 26-28 (kunst & complex)
Ted Rommelse
Neem contact op met Ted

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Aangehuurd l ca. 18.000 m² buitenterrein te Raamdonksveer

Aangehuurd l ca. 18.000 m² buitenterrein te Raamdonksveer

Een internationale logistieke organisatie heeft ca. 18.000 m² aan verhard buitenterrein gehuurd in Raamdonksveer. Het terrein in Raamdonksveer zal worden gebruikt voor de opslag van...
Start ontwikkeling Delftseblok Rotterdam

Start ontwikkeling Delftseblok Rotterdam

Het voorstel Delftseblok is door de gemeente Rotterdam uitgekozen als winnaar van de openbare marktselectieprocedure Delftsestraat-West. Vier panden uit de Rotterdamse wederopbouwperiode worden...
Bekijk overzicht