Onze aangepaste werkwijze in verband met het Coronavirus

Onze aangepaste werkwijze in verband met het Coronavirus

Wij zijn er voor u. Juist nu.

Wij worden veel gebeld met vragen over de mogelijke gevolgen van het Coronavirus. Gaat mijn woningverkoop nog wel door? Zijn er gevolgen voor de rente bij het afsluiten van mijn hypotheek? Is het wellicht verstandiger om nu alvast te taxeren? Wij kunnen ons goed voorstellen dat u die vragen ook heeft. Daarom staan we bij Ooms Makelaars altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en mogelijke zorgen weg te nemen.

Onze maatregelen

 • Onze kantoren blijven open.
 • Bezoeken aan ons kantoor vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Bezichtigingen worden individueel gepland.
 • Twijfelt u aan uw gezondheid? Blijf thuis en voorkom besmetting van anderen.
 • We volgen te allen tijde de instructies van het RIVM.
Aangepaste werkwijze

Aangepaste werkwijze wonen

Onze makelaars gaan nog steeds op pad. We organiseren individuele bezichtigingen, we komen graag langs voor gratis waardebepalingen en helpen je graag als aankoopmakelaar met je zoektocht. Wil je bezichtigen maar kun je niet langskomen. Geef niets! Dan (video)bellen we toch?

Veelgestelde vragen wonen

Ja hoor. De situatie op de woningmarkt is weliswaar wat veranderd, maar de omstandigheden zijn nog steeds goed. De hypotheekrente is laag. De behoefte om een nieuwe woning te kopen is onveranderd hoog en het aanbod is beperkt. Wij zien een toename van het website bezoek. Zoekers oriënteren zich dus nog meer online. Na de bekendmaking van de eerste maatregelingen op 12 maart jongstleden zagen we wel een beperkte terugval in de aanvragen. Maar inmiddels is dat weer genormaliseerd.

Serieuze huizenzoekers blijven kijken en kopen. Er wordt nog volop gekocht. Met name de oriënterende huizenzoekers haken af. Zowel vanwege het Coronavirus, als de mogelijke economische gevolgen. De potentiële kopers met serieuze verhuisplannen zijn nog volop actief in de markt. Daarom zien we nu nog geen invloed op de verkoopresultaten.

Het is nog steeds aantrekkelijk om een huis te kopen, omdat de rente historisch laag is. Daarnaast zal het aanbod niet snel toenemen, waardoor de vraag nog steeds groter blijft dan het aanbod. Het hangt natuurlijk af van de economische ontwikkelingen, maar voorlopig verwachten wij geen (sterke) prijsdaling.

Ja, dat kan zeker. Echter hanteren wij wel een aantal regels om jouw gezondheid en die van onze aanwezige makelaar(s) zoveel mogelijk te garanderen:

 • Kom met maximaal 2 mensen kijken. Gelieve kinderen, vrienden, vaders en moeders, enz. niet mee te nemen.
 • We schudden geen handen en houden tijdens de bezichtiging minimaal 1,5 meter afstand.
 • Probeer zo min mogelijk zaken in de woning aan te raken. Onze makelaar zal alle deuren voor jou open doen.
 • Twijfel je over je gezondheid? Maak dan een video afspraak met ons. Via Facetime kunnen we videobellen en je zo de hele woning laten zien.
 • Indien wij tijdens de bezichtiging merken dat je niet fit bent, zullen wij de bezichtiging voortijdig afbreken. Graag je begrip hiervoor.

Dit hangt nauw samen met jouw persoonlijke omstandigheden. Als je een baan hebt en/of een gewilde woning hebt om te verkopen, dan is er geen reden om het niet te doen. Daarnaast kunt je nog steeds onder uitstekende hypotheekcondities geld lenen.

Als vanzelfsprekend doen wij nog steeds ons uiterste best om je woning te verkopen. Persoonlijk, telefonisch en via videobellen. Daarnaast is ons marketing team intensief actief via online marketing- en communicatiekanalen, om jouw potentiële koper ook te bereiken tijdens deze bijzondere thuiswerk periode.

De meeste notariskantoren zijn gewoon open, uiteraard wel met inachtneming van de RIVM voorschriften. Daarnaast weten we dat diverse notarissen ook werken met audio- en videoverbindingen. Het is een taak van de notaris om vast te leggen dat de (ver)kopers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de leveringsakte. In het geval van een eventuele lockdown situatie is een fysiek bezoek aan de notaris waarschijnlijk niet mogelijk. We raden daarom aan om contact op te nemen met uw notaris en eventuele volmachten zo veel als mogelijk voor te bereiden.

Kopers hebben het recht om de woning voorafgaand aan de overdracht te inspecteren. Deze inspectie wordt ingepland met een medewerker van Ooms Makelaars en koper(s) en verkoper(s). De makelaar inspecteert met maximaal één koper (of gevolmachtigde in het geval van ziekte) de woning. Verkoper wacht buiten en indien nodig vindt buiten nog nader overleg plaats. De makelaar maakt foto’s van de meterstanden en vult deze in op een inspectierapport. Het inspectierapport wordt digitaal aan beide partijen verstrekt. De makelaar en koper maken vervolgens afspraken over de wijze waarop de sleutels na de overdracht in het bezit komen van de koper(s).

Bij een lockdown is het bepalend welke maatschappelijke taken nog wel door zullen gaan. Wanneer ook banken geen geldtransacties meer uit kunnen voeren en notarissen toch dienen te sluiten, dan zal de uitvoering van de koopovereenkomst opgeschort worden. Er zullen dan onderlinge aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Uiteraard zullen wij u hierin adviseren en ondersteunen. Let op: voor verkopers is het van belang om de opstalverzekering door te laten lopen totdat de levering wel daadwerkelijk door kan gaan.

Ja, dat is zeker nog mogelijk. Om alle kenmerken van de woning op te nemen, om zodoende een goed advies te kunnen geven over de vraagprijs, de waarde van de woning en de beste verkoopstrategie komen wij bij voorkeur bij u langs. Wilt u liever een advies op afstand? Ook dat is mogelijk. Wij zullen u dan vragen zoveel mogelijk foto’s te maken van uw woning en op afstand uw woning beoordelen. Middels FaceTime / videocall zullen wij u vervolgens onze verkoopwijze en verkoopstrategie uitleggen. Zolang het mogelijk is komen wij dus nog steeds graag bij u langs. Wel zullen we hierbij de maatregelen van het RIVM in acht nemen. Ooms Makelaars heeft omtrent het coronavirus een duidelijk beleid. Hiervan zal ook niet worden afgeweken. In ieder geval betekent dit dat de verkoopvoorbereidingen van uw woning gewoon van start kunnen gaan.

Ja, daar zijn mogelijkheden voor. Vanuit onze branchevereniging (NVM) zijn er diverse artikelen beschikbaar gesteld. Onze makelaars vertellen u er graag meer over.

Alle vestigingen in de gehele regio zijn open en bereikbaar. Alle communicatielijnen staan open. Een groot deel van de Ooms medewerkers werkt weliswaar vanuit huis, maar ook zijn er medewerkers aanwezig op de vestigingen. Wel vragen we u om enkel op afspraak bij één van de vestigingen langs te komen. Bij een bezoek aan een Ooms vestiging worden eveneens de RIVM maatregelen in acht genomen. Bellen of mailen kan natuurlijk net zo gemakkelijk. Wij reageren net zo snel als gewoonlijk.

Een woning reserveren is momenteel niet mogelijk. Het is immers nog steeds mogelijk om de woning te bezichtigen. Indien dit fysiek lastig voor u is, dan bieden we vanuit Ooms daar altijd een oplossing voor. We beschikken over verschillende digitale mogelijkheden om u ook virtueel de woning te laten bezichtigen. Denkt u bijvoorbeeld aan een videobezichtiging met behulp van Whatsapp, Facebook Live of via een specifiek opgenomen filmpje.

Ja, daar zijn mogelijkheden voor. Dat kan meegenomen worden in de financieringsopzet. Bijvoorbeeld door een extra potje te reserveren in de hypotheek om daarmee de dubbele hypotheeklasten op te vangen voor een periode tot bijvoorbeeld 1 jaar. Het is verstandig om hier met een financieel adviseur van Ooms Financieel Adviseurs over te spreken.

Aangepaste werkwijze

Aangepaste werkwijze bedrijfsonroerendgoed

Onze makelaars gaan nog steeds op pad. We organiseren individuele bezichtigingen, we komen graag langs voor uw vastgoedvraagstuk en helpen u graag als aankoopmakelaar met uw zoektocht. Wilt u bezichtigen, maar bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Geef niets! Dan (video)bellen we graag met u.

Veelgestelde vragen bedrijfsonroerendgoed

We zien een zeer wisselend beeld en een duidelijk verschil tussen het type onderneming. Zo zijn er een aantal bedrijfstakken die zichtbaar veel last hebben van deze “crisis” (denk bijvoorbeeld aan de horeca en de events), terwijl anderen ondernemers er financieel baat bij hebben.

In de eerste week dat Nederland massaal vanuit huis moest werken, hadden veel ondernemers even tijd nodig om hun bedrijfsprocessen daar op in te richten, maar in de week erna waren er al weer diverse nieuwe zoekers in de markt.

Als gevolg van dalende winkelverkopen in sommige sectoren is er een piek in vraag naar bedrijfsruimte, er is ook tijdens de crisis een gelijkblijvende vraag naar kantoorruimte en er is een sterk verminderde vraag naar winkelruimte.

Ondernemingen die moeten en willen verhuizen, nemen deze stap nog steeds. Ondernemers geven massaal aan dat het Covid-19 virus van tijdelijke aard is en dat de onderliggende economie in Nederland sterk is en vanaf juni weer op kan veren naar het niveau van voor de crisis. Verder wordt er door de schaarste in onze regio en de lang aanhoudende hoogte van de vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen.

Ja, dat kan zeker. Echter hanteren wij wel een aantal regels om uw gezondheid en die van onze aanwezige makelaar(s) zoveel mogelijk te garanderen:

 • Kom met maximaal 2 mensen kijken.
 • We schudden geen handen en houden tijdens de bezichtiging minimaal 1,5 meter afstand.
 • Probeer zo min mogelijk zaken in het object aan te raken. Onze makelaar zal alle deuren voor u open doen.
 • Twijfelt u over uw gezondheid? Maak dan een video afspraak met ons. Via Facetime kunnen we videobellen en u zo het hele object laten zien.
 • Indien wij tijdens de bezichtiging merken dat u niet fit bent, zullen wij de bezichtiging voortijdig afbreken. Graag uw begrip hiervoor.

Let er op dat de huidige gebruiker van het gebouw, de verhuurder / verkoper of de makelaar van verhuurder / verkoper ook een eigens set regels kan hebben ten aanzien van bezichtigingen. Bij het bezoek aan een bedrijf in een cruciale sector kán het zijn dat men uw temperatuur meet zoals op sommige luchthavens.

  Onze bedrijfsmakelaars blijven alle actief in het werkveld en nu is juist een goed moment om het voorbereidende werk voor een verkoop of verhuur te doen. Onze adviseurs bezoeken uw gebouw waarbij de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. Ze houden 1,5 meter afstand, wassen hun handen bij binnenkomst en raken zo min mogelijk oppervlakken aan. Ze bespreken met u de uitgangspunten van uw casus en werken hun advies inzake verkoop of verhuur uit waarna er geen belemmeringen zijn om te starten.

  De markt had een korte periode nodig om te “wennen” aan werken vanuit huis. In de week vanaf 16 maart merkten we dat veel ondernemers nog zochten naar de nieuwe realiteit en bezig waren om het thuiswerken voor hun mensen in te regelen, inmiddels gaat de telefoon al weer net zo vaak als voorheen. Ook veel van de horeca ondernemers en winkeliers die we spreken zijn gematigd positief. Het vangnet met overheidsmaatregelen maakt dat er nieuwe zoekers blijven komen.

  Veel van de ondernemers die wij spreken zijn nog altijd positief over de middellange en lange termijn verwachtingen. Er lijkt consensus dat de crisis vooral te maken heeft met gezondheid, maar dat de onderliggende reële economie sterk is. Dit kán uiteraard veranderen als bedrijfssluitingen te lang aanhouden, maar besluiten over huisvesting voor uw onderneming dienen altijd te worden gebaseerd op lange termijn, immers huurcontracten hebben vaak een looptijd van 5 jaar, financieringen zelfs langer.

  Als u overweegt te verhuizen, bel een van onze adviseurs voor een kennismaking om uw specifieke situatie door te nemen. Het huidige tijdsbeeld biedt bedreigingen, maar daar uit ontstaan ineens nieuwe kansen.

  De markt blijkt na een aantal weken bijzonder solidair, waarbij door het plotseling wegvallen van omzet (bij horeca ineens naar € 0,00) overheid, banken en diverse verhuurders een helpende hand bieden aan huurder.

  Betalingsuitstel, huurkorting of zelfs kwijtschelding van (een deel van) de huur is mede afhankelijk van de situatie, maar let op, er is geen wettelijke grondslag waarop een huurder huurverlaging of korting kan afdwingen. Goede afspraken worden in overleg gemaakt.

  Indien een huurder aanspraak wil maken op huurkorting op basis van overmacht, gebrek of onvoorziene omstandigheid dan zal de rechter daar uitspraak over moeten doen. Wel is het aannemelijk dat er een beroep wordt gedaan op een bijzondere omstandigheid.

  De overheid heeft een hele reeks van negen noodmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen. Sommige regelingen worden nog verfijnd en nader uitgewerkt en andere zijn al in gang gezet. Lees de vijf belangrijkste financiële maatregelen in ons blogartikel: 'De vijf belangrijkste financiële maatregelen voor ondernemers'

  Aangepaste werkwijze

  Aangepaste werkwijze financieel adviseurs

  Onze adviseurs staan zoals altijd voor je klaar. Wil je oversluiten of een nieuwe hypotheek aanvragen? We maken graag een afspraak met je op ons kantoor. Wil je een gesprek inplannen, maar kun je niet langskomen. Geef niets! Dan (video)bellen we toch? We gebruiken hiervoor een heel handig programma.

  Veelgestelde vragen financieel adviseurs

  Ja, dit kan nog. Wij helpen je ook in deze tijd graag met het realiseren van jouw woondroom. Jouw gezondheid en die van onze medewerkers staan daarbij voorop. Voor een afspraak hoef je de deur niet uit. Dit kan eenvoudig en veilig via een videogesprek of telefonisch.

  Onze financiële adviseurs volgen de ontwikkelingen nauwlettend op de financiële markten. Omdat het einde nog niet in zicht is van het Corona virus verwachten we een heel lichte stijging van de rente. Dat komt omdat de banken kijken naar de risico’s. Echter neemt bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank nu al maatregelen om de rente weer te stabiliseren.

  De uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Voor de gezondheid, maar ook financieel. Bijvoorbeeld omdat je minder inkomsten hebt als gevolg van wegvallen van werk. Dit kan ook gevolgen hebben voor het betalen van je vaste lasten zoals de hypotheek. Neem contact op met je financiële adviseur bij Ooms en we kijken samen naar een oplossing.

  De gewone annuleringsverzekering biedt in principe geen dekking. Veel verzekeraars hebben zelfs de afgelopen dagen speciale verklaringen uitgebracht dat het coronavirus niet onder de dekking valt.

  Je hoeft je geen zorgen te maken over aanpassingen in de overlijdensriscoverzekering. Er zijn geen voorwaarden waarop verzekeraars op basis van overlijden aan het coronavirus uitsluiten. Ze keren dus gewoon uit. De gezondheidsverklaringen blijven ook hetzelfde. Er worden geen andere of extra vragen gesteld over griep, koorts of last van longen of luchtwegen.

  Ja als de werknemer niet in staat is om zijn of haar werkzaamheden te doen.

  Je bent altijd verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus.

  Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

  Aangepaste werkwijze

  Aangepaste werkwijze taxaties

  Onze erkende taxateurs taxeren nog steeds uw commercieel vastgoed of uw woning. Ook de verplichte interne opname voeren wij uit. Als u voor ons de deuren open doet, dan zorgen wij voor de rest. Uiteraard houden wij tijdens de interne opname van bedrijfspanden de benodigde afstand tot aanwezige medewerkers. Wel verzoeken wij u om de gemaakte afspraak af te zeggen als er zieken in het huishouden of het bedrijf zijn. We maken dan een afspraak om de inpandige inspectie op een later moment te doen.

  Veelgestelde vragen taxaties

  Dat hangt ervan af. Bij een financieringstaxatie moet contact worden opgenomen met de desbetreffende bank. Zij hebben richtlijnen over of het object inpandig geïnspecteerd dient te worden. Wij voeren dit contact met de bank voor u. Naast de standaard documenten die u aanlevert vragen onze collega’s indien het pand niet intern opgenomen kan worden ook om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt van de binnenzijde van het pand.

  NWWI heeft ons inmiddels laten weten dat een woningtaxatierapport zonder interne inspectie niet gevalideerd kan worden. Een taxatie ten behoeve van financiering kan dan ook niet zonder interne inspectie worden uitgevoerd. Voor andere doeleinden, zoals boedelscheiding, kan in overleg met opdrachtgever besloten worden een taxatie uit te brengen zonder interne inspectie vooropgesteld dat de taxateur dit in het rapport kan verantwoorden. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als de taxateur het pand recent al intern heeft opgenomen of bijvoorbeeld bij een net opgeleverde nieuwbouwwoning.

  Ja zeker. Door de moderne bedrijfsvoering bij Ooms Makelaars zijn wij in staat om na de inspectie vanuit huis uw rapport te schrijven en indien alle stukken aanwezig zijn binnen de gestelde termijn aan te leveren.

  In het geval van een hertaxatie of markttechnische update van een BV is een interne inspectie, bij min of meer gelijke omstandigheden ten opzichte van de initiële taxatie, niet verplicht maar soms noodzakelijk als de omstandigheden wel gewijzigd zijn.

  Als u een taxatie nodig heeft voor bijvoorbeeld financiering is het misschien verstandig om de taxatie nu toch te laten uitvoeren. Op dit moment is er (nog) geen negatieve invloed op de woningmarkt.

  Als u een taxatie nodig heeft voor bijvoorbeeld financiering is het misschien verstandig om de taxatie nu toch te laten uitvoeren. Op dit moment is er (nog) geen negatieve invloed op de vastgoedmarkt.

  De vraag naar winkelruimte is drastisch gedaald. Het is misschien verstandig om de taxatie uit te stellen tot een later moment wanneer de markt weer is aangetrokken. Heeft u echter een taxatie nodig dan adviseren wij om deze zo snel mogelijk te laten uitvoeren

  Vragen over uw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

  Bekijk hier onze contactgegevens per vestiging

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Voor welke cookies geef je akkoord?

  Meer informatie