Kwaliteitsstandaarden en Kwalificaties

Ooms Taxaties bezit de kwalificaties om iedere opdrachtgever binnen financiële instellingen, overheid, advocaten, accountants en MKB van een solide taxatie te voorzien. Deze voldoet daarbij aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Afhankelijk de opdracht en opdrachtgever nemen wij de volgende taxatierichtlijnen in acht:

  • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) (Red Book)
  • International Valuation Standards (IVS)
  • International Financial Report Standards (IFRS)
  • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
  • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
  • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
  • European Valuation Standards (EVS) (Blue Book)

Internationale kwaliteitseisen

Door de globalisering van zakelijke dienstverlening zijn transparante internationale vastgoed taxatiestandaarden noodzakelijk. Deze standaarden worden vastgesteld en gecontroleerd door toezichthoudende organisaties, zoals het Royal Insitution of Chartered Surveyors (RICS) en het NRVT. Ooms Taxaties is gecertificeerd door beide organsaties.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een organisatie die standaarden en richtlijnen opstelt, aangesloten personen en bedrijven reguleert en opleidingen verzorgt. Op deze manier worden de hoogste professionele kwalificaties gehandhaafd in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed en infrastructuur. Het initiatief controleert alle leden die taxaties uitvoeren volgens de RICS taxatiestandaarden. Dit zijn standaarden die inmiddels internationaal bekend staan als the Red Book. Deze bieden op hun beurt een gereguleerd kader en geven richtlijnen, die overeenkomen met de International Valuation Standards (IVS) en wereldwijd erkend worden. Als RICS Valuator zijn de Ooms taxateurs toegewijd aan de hoogste standaarden binnen de bedrijfstak.

International Valuation Standards (IVS)

Het RICS is nauw betrokken met de herziening van internationale richtlijnen, waaronder IVS. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever taxeert Ooms Taxaties volgens de norm van International Valuation Standards (IVS). De International Valuation Standards (IVS) zijn internationale richtlijnen voor de waardebepaling en taxatie van onroerend goed. De International Valuation Standards worden regelmatig herzien en geactualiseerd door de IVSC, de International Valuation Standards Committee. Uniforme IVS-richtlijnen en vaste kaders, normen en rekenmodellen.

European Valuation Standards (EVS)

Het EVS 2016 voorziet in Europese standaarden op het gebied van onroerend goed, additionele hulp en technische informatie. Ondernemingsbestuur en ethische overwegingen zijn meegenomen in de standaard. Op deze manier wordt een taxatie verricht en getekend door een gekwalificeerde professional wiens ervaring, kwalificatie en ethisch gedrag geschikt is voor de opdracht.

Kwalificaties voor onze opdrachtgevers

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateurs. De specialisten van Ooms Taxaties zijn geregistreerd als vastgoedtaxateurs in dit centrale register. Daarbij worden taxaties verricht conform de reglementen van NRVT en indien van toepassing het Addendum Grootzakelijk Vastgoed.

Door middel van doorlopend toezicht wordt de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs gewaarborgd. De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT én de internationale richtlijnen EVS/IVS. Hierdoor voldoet Ooms Taxaties aan de kwaliteitseisen die banken en gemeentelijke overheden stellen.

NRVT

Meer dan 100 makelaars en taxateurs van Dynamis staan geregistreerd in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevorderd de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Bij het NRVT zijn ruim 6.600 taxateurs geregistreerd. Het NRVT kent haar eigen tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Argrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). Iedere kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Over Ooms Taxaties B.V.

Ooms Taxaties is een onafhankelijke taxateur voor commercieel vastgoed. Hierbij verklaren wij dat elke taxatie door deskundige en onafhankelijke taxateurs wordt verricht en lid zijn van NVM, geregistreerd bij het NRVT en/of lid van de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Ooms Taxateurs is specialist in de Rotterdams regio en beschikt over een groot netwerk van taxateurs voor landelijke vastgoedportefeuilles. Wij werken voor een brede doelgroep zoals: financiële instellingen, accountants, gemeentelijke overheden, gebouweigenaren, beleggers en investeren.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op via:
E-mail: taxaties@ooms.com
Telefoonnummer: 010 - 424 88 88