Wat is een rentedepot?

Net zoals een nieuwbouwdepot, bestaat er ook een rentedepot.
Tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning is er meestal sprake van dubbele lasten. Dit komt doordat een nieuwbouwwoning meestal een bouwtermijn heeft van één jaar of langer. Over de periode vanaf het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris tot het opleveren van de woning moet de nieuwbouwhypotheek wel maandelijks al betaald worden. Om de rente te kunnen betalen wordt er ook weleens gebruik gemaakt van een rentedepot. Een rentedepot is een extra lening in de hypotheek om de rente te kunnen voldoen tijdens de bouw van de nieuwbouwwoning. Wanneer er een aflossingscomponent in de maandlast zit, dan wordt alleen de rente uit het rentedepot betaald. De aflossing moet uit eigen middelen voldaan worden. (Er zijn een aantal banken die, naast de rente, ook de aflossing uit het rentedepot betalen). Over het bedrag wat nog niet is onttrokken (uitbetaald is) uit het nieuwbouwdepot, krijg je rentevergoeding. De rentevergoeding is vaak hetzelfde als de hypotheekrente die je betaalt. Bij sommige geldverstrekkers is deze 1% lager. Het verschil tussen de rentevergoeding op het saldo van je bouwdepot en de rente die je moet betalen over de hypotheek, noem je renteverlies tijdens de bouw.
Ook de rente van het overbruggingskrediet wordt uit het rentedepot betaald.
Let op: De rente welke je over deze extra lening betaalt, is niet aftrekbaar voor de belasting.

Het beste is om met de adviseur te bespreken of een rentedepot voor jou van toepassing zou kunnen zijn, indien je een nieuwbouwwoning koopt.

Paul van den Herik
Neem contact op met Paul

Gerelateerde artikelen over: Nieuwbouw kopen

Zit er standaard een badkamer en keuken in?

Dit is per nieuwbouwproject verschillend. Let goed op de technische omschrijving die bij ieder project geleverd is. Hierin staat vermeld of het project inclusief of exclusief badkamer en/of...

Zit er standaard een parkeerplaats bij?

Dit is per nieuwbouwproject verschillend. Let goed op de tekeningen en de koopsommenlijst die bij ieder project geleverd is. Hierin staat vermeld of het project inclusief of exclusief een...