Voorstraat 403, 3311 CT, Dordrecht
Verkocht 3311 CT, Dordrecht

Voorstraat 403, 3311 CT, Dordrecht

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve winkelruimte op de begane grond, die is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht. Het gebouw waar de winkelruimte onderdeel vanuit maakt, bestaat in zijn geheel uit een drietal bouwlagen De...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 60 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 403
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 60 m²
Oppervlakte in units vanaf 60 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve winkelruimte op de begane grond, die is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht.

Het gebouw waar de winkelruimte onderdeel vanuit maakt, bestaat in zijn geheel uit een drietal bouwlagen De bovenverdiepingen van het complex zijn in gebruik als twee zelfstandige bovenwoning die beschikken over een eigen trapopgang. De winkel en bovenwoningen, welke laatstgenoemde niet te koop wordt aangeboden, zijn naast dat ze bouwkundig van elkaar zijn gescheiden ook kadastraal gesplitst in een tweetal appartementsrechten. De winkelruimte is voorzien van eigen NUTS aansluitingen en verkeerd in een nette staat van onderhoud.

De Voorstraat is te kenmerken als een aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie E, complexaanduiding 1206-A, appartementsindex 1 (403) en 2 (401 A). De appartementsrechten geven recht op het exclusieve gebruik van:
1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte met bijbehoren, gelegen op de begane grond (A-1), uitmakende het 17-74ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed;
2. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte met steigertje aan de achterzijde en verder bijbehoren, gelegen op de begane grond (A-2), uitmakende het 17-74ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed.

Indeling
Ca. 60,0 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond (appartementsindex A-1 en A-2), toegankelijk middels een tweetal entrees. De winkelruimte bestaande uit één grote open ruimte, een toilet en een kleine pantry.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• grote glazen pui v.v. houten kozijnen aan de zijde van de Voorstraat, voorzien van een tweetal toegangen tot de winkel (frontbreedte ca. 10 m);
• houten kozijnen aan de achterzijde v.v. glas in lood ramen;
• eigen gas- water- en elektra aansluiting;
• verwarming middels een CV gekoppeld aan radiatoren;
• pantry v.v. 2 onderkasten;
• toilet;
• warmwater voorziening middels close-in boiler;

Huurprijs
€ 11.000,-- per jaar, exclusief BTW, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Koopsom
€ 135.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Het object kan vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum -2” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4 .

Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 2 augustus 2017. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie