Object
Verhuurd

Merwedestraat 48 - 1B, Dordrecht 3313 CS Dordrecht

3313 CS Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Op het terrein dat in de gemeente Dordrecht en omstreken bekend is als de locatie waar vroeger de “LIPS” fabriek was gevestigd, is eigenaar DHG aangevangen met de herontwikkeling van het gehele terrein.

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Merwedestraat in Dordrecht, die één van de hoofdontsluitingswegen betreft naar het centrum van Dordrecht vanuit de oostkant van de stad. Aan de...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het terrein dat in de gemeente Dordrecht en omstreken bekend is als de locatie waar vroeger de “LIPS” fabriek was gevestigd, is eigenaar DHG aangevangen met de herontwikkeling van het gehele terrein.

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Merwedestraat in Dordrecht, die één van de hoofdontsluitingswegen betreft naar het centrum van Dordrecht vanuit de oostkant van de stad. Aan de Merwedestraat is een keur aan bedrijven gevestigd van transportbedrijven tot scheepsbouwbedrijven en van fast fitters tot een cluster van een tweetal grootschalige supermarkten i.c.m. een grote kringloopwinkel.

De locatie zal gefaseerd worden ontwikkeld, waarbij de locatie is verdeeld in een viertal deelgebieden. Huurder Hef en Hijs Nederland B.V. zal zich gaan vestigen in deelgebied 1A en daarvoor is de bouw reeds aangevangen.

Wat de beschikbare bedrijfsruimte uniek maakt in zijn soort is dat:
- de bedrijfsruimte is voorzien van een kraanbaan voorbereiding t.b.v. een bovenloopkraan;
- de bedrijfsruimte zal worden uitgevoerd met een tweetal grote overheaddeuren die maken dat de hal optimaal benaderbaar is;
- de bedrijfsruimte is voorzien van een uiterst gunstige vloerbelasting (ca. 3.000 kg. per m²);
- de bedrijfsruimte is voorzien van een gunstige vrije hoogte van ca 8 m;

Indeling en oppervlaktes
Ca. 63 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond:
Ca. 1.585 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
35 Parkeerplaatsen.

Zoals reeds eerder vermeld is het mogelijk om de kantoorruimte verder uit te breiden, naar wens van de eindgebruiker.

Alle voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van ter beschikking gestelde plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte
- Vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 3.000 kg. per m² (hoger in overleg);
- Kraanbaanvoorbereiding t.b.v. een bovenloopkraan;
- Verwarming middels heathers;
- Aansluitingen op gas, water en elektra;
- 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren ter grootte van ca. 4,2 x 4,2 m;
- Brandblusmiddelen;
- Lichtstraat;
- Bovenloopkraan (optioneel);
- Vrije hoogte ca. 8 m

Kantoorruimte
- Vloerbelasting kantoorruimte 400 kg. per m²;
- Verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Wanden worden glad afgewerkt gespoten opgeleverd;
- Kabelgoten met elektra aansluitpunten;
- Verwarming middels CV voorzien van radiatoren;
- Dames- en herentoilet;
- Pantry;
- Aansluitingen op gas, water en elektra

Bovengenoemd voorzieningenniveau betreft een indicatie van het standaard afwerkingsniveau. Het afwerkingsniveau kan met de eindgebruiker worden afgestemd.

Huurprijs
€ 106.985,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Bijkomende kosten
Het voorschot op de leveringen en diensten bedraagt € 1,25 per m² per jaar exclusief BTW. De kosten zullen door middel van een jaarlijkse afrekening van de daadwerkelijke kosten achteraf worden verrekend. In het voorschot zitten de navolgende leveringen en diensten:
- onderhoudscontract van de mechanische ventialtie;
- onderhoudscontract van de noodverlichting;
- onderhoudscontract van de CV;
- Onderhoud en keuring van brandslanghaspels;
- Onderhoud en keuring van heaters;
- Dak schoonmaak;
- Onderhoud en keuring van overheaddeuren;
- 5% administratiekosten over de overige leveringen en diensten;
- 10% administratiekosten over de periodieke doorbelastingen (indien van toepassing).

Gas, water en elektra
Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van gas, water en elektriciteit inclusief vastrecht en de diensten daaromtrent alsmede voor het (wettelijk verplichte) periodieke onderhoud. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de opzegging en beëindiging van de leveringscontracten bij einde van de huurovereenkomst.

Onderhoudscontracten
Huurder zal zelf zorg dragen voor glasbewassing, het groenonderhoud en eventuele overige onderhoudswerkzaamheden. Huurder sluit ten behoeve van dit onderhoud contracten af op eigen naam in overleg met Verhuurder. Voornoemde contracten behoeven de formele goedkeuring van Verhuurder. Huurder dient kopieën van de door haar afgesloten contracten aan Verhuurder te overleggen. Huurder zendt Verhuurder jaarlijks, voor het einde van het kalenderjaar, een kopie van alle afgesloten keuringsrapporten, certificaten en onderhoudscontracten conform de wettelijke verplichtingen. Verhuurder heeft de bevoegdheid om, na bij het niet voldoen aan bovenstaand verplichtingen, onderhoud en keuringen / certificering desnoods op kosten en voor risico van de Huurder zelf te(doen) verrichten. Tevens om Huurder een contractuele boete op te leggen voor iedere niet nakoming. Voorts is Huurder steeds aansprakelijk voor alle schades en kosten die met die niet nakoming samenhangen of daaruit voortvloeien.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het gehele complex in het vigerende bestemmingsplan: "Staart", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie: “Bedrijf met grotendeels de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2”

Naast de hierboven genoemde enkelbestemming, beschikt het grootste deel van het terrein over de gebiedsaanduiding:
“Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.1 / 4.2”

Een kleiner deel van de locatie, zijnde een strook van ca. 30 m breed die is gelegen langs de Merwedestraat en daarmee het dichtst bij de woonbebouwing, beschikt over de gebiedsaanduiding: “Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 3.2''

Datum van oplevering
Per direct

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Merwedestraat 48 - 1B
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerreinin woonwijk
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1585 m²
Kantoor oppervlakte 63 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.