Markweg Zuid 4 E, 4794 SN, Heijningen
Verhuurd 4794 SN, Heijningen

Markweg Zuid 4 E, 4794 SN, Heijningen

Kenmerken

Oppervlakte 1575 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1980
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Markweg Zuid 4 E
Plaats Heijningen
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1400 m²
Oppervlakte in units vanaf 1400 m²
Kantoor oppervlakte 175 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.4
Energielabel einddatum 2031-01-04
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het hart van het bedrijventerrein Dintelmond is een cluster van twee representatieve geschakelde bedrijfs- / opslagloodsen beschikbaar, geschikt voor een keur aan mogelijkheden.

Het complex is in het verleden in gebruik geweest bij een productiebedrijf in isolatieglas en is thans in gebruik voor de bouw van prefab bouwmaterialen. Door de vorm van de loods is deze bij uitstek geschikt om opnieuw in gebruik te worden genomen voor productie. Door de positie van de toegangsdeuren en het aangrenzende buitenterrein, is gelegenheid om in hal 1 inslag van halffabrikaat of grondstoffen te realiseren, binnen het complex constructiewerk toe te passen en in hal 2 uitslag van gereed product.

Het bedrijventerrein Dintelmond is gerealiseerd als een strook lintbebouwing op de oostelijke oever van de rivier de Dintel. Dintelmond heeft een bruto-omvang van ongeveer tachtig hectare. Dintelmond ligt aan het Volkerak aan de monding van het riviertje de Dintel en is bereikbaar vanaf het Schelde-Rijn kanaal. Via Hellegat staat het industrieterrein in verbinding met het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Een kleine insteekhaven met een maximale diepte van 4,5 meter zorgt voor de zogenaamde natte ontsluiting van het terrein. De sluis aan het einde van de haven vormt via de Dintel de doorgang naar het achterland. Aan de noordkant heeft het terrein aansluiting op de A29. Via de A4 is er een directe verbinding met Rotterdam en Antwerpen. Het terrein biedt werk aan ongeveer vijftienhonderd mensen. Er zijn enkele relatief grote ondernemingen gevestigd zoals Arcelor Mittal, Zuid Nederlandse Staalbouw en Maltha Glasrecycling. In 2007 is het project revitalisering Dintelmond afgerond.

Heijningen is onderdeel van de gemeente Moerdijk, naar omvang een van de grootste gemeenten van Nederland. Het huidige Moerdijk is ontstaan na een serie van herindelingen. Bij de laatste herindeling zijn de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad samengevoegd tot de gemeente Zevenbergen. Op 1 april 1998 is de naam van de gemeente gewijzigd in Moerdijk.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Fijnaart, sectie V, nummer 143 (gedeeltelijk) en nummer 144 (geheel).

Indeling
Ca. 700 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond in loods I, (uitmakende de oorspronkelijke hoofdbouw, bouwjaar 1979), bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal (bruto 45 x 20 meter) met een overheaddeur in de zijgevel.

Ca. 700 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond in loods II, (uitmakende de uitbreiding, bouwjaar 1982) met een bedrijfsdeur aan de voorzijde met gelegenheid tot het plaatsen van een lange vrachtwagen.

Ca. 110 m² Secundaire ruimten op de begane grond, bestaande uit toiletruimten en kleedruimten.

Ca. 175 m² Kantoorruimten op de eerste verdieping, bestaande uit een open kantoortuin met in het midden ingebouwde repro-ruimte, gesepareerde kantine, toiletvoorzieningen, archief en ruimte met de technische installaties.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het complex zal leeg en vrij van huur worden opgeleverd, met onder andere navolgende (technische) voorzieningen:

Kantoor- / secundaire ruimte:
• aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
• sanitaire ruimte op de begane grond, voorzien van een dames- en herentoilet met gezamenlijk voorportaal en stalen watrog;
• sanitaire ruimte op de eerste verdieping, voorzien van een dames- en herentoilet met gezamenlijk voorportaal met handwasbak;
• werkkast met uitstortgootsteen;
• split-unit airco installatie t.b.v. de kantine en de archiefruimte op de eerste verdieping (Panasonic)*;
• kantine voorzien van een kunststof keukeninrichting met 3 onderkasten, 4 bovenkasten (grijs) en een rvs werkblad;
• verwarming middels radiatoren gekoppeld aan een cv-combi ketel;
• warmwatervoorziening via de cv-combi ketel;
• kunststof kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• kantoor voorzien van een verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• ventilatie en koeling* in de kantoren via een centrale dakunit (Mitsubishi Electric);
• elektronisch inbraakalarmsysteem*;
• internetverbinding d.m.v. glasvezel (de kosten voor het gebruik hiervan worden doorberekend aan huurder);

Bedrijfsruimte
• elektrisch bedienbare overheaddeur in de zijgevel van loods I ter grootte van ca. 3,99 x 4,30 m (bxh);
• handmatig bediende schuifdeur in de voorgevel van loods II ter grootte van ca. 4,79 x 4,23 m (bxH);
• beide loodsen zijn voorzien van een kraanbaan die is uitgerust met een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 3.200 kg*;
• vlakke betonvloer aangebracht in een aangetrild zandbed, met een vloerbelasting van ca. 1.500 kg/m²;
• vrije hoogte loods I ca. 5,60 m tot onderkant dakspant;
• vrije hoogte loods II ca. 5,91 tot onderkant dakspant;
• opgebouwde tl-verlichting in de bedrijfsruimte;
• twee dubbelwandige polycarbonaat lichtstraten in de bedrijfsruimte;
• verwarming in de bedrijfsruimte via vier heaters;
• brandslanghaspels;
• brandblusapparaten*;
• krachtstroominstallatie;
• buitenverlichting.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij beëindiging van de huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 84.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelfstandig leveringsovereenkomsten zal afsluiten met nutsbedrijven voor levering van gas, water en elektra. Daarnaast dient huurder zelf contracten af te sluiten inzake beveiliging en alarmopvolging, schoonmaak, contracten voor klein onderhoud van onder andere overheaddeur, warmwatertoestellen, verwarmingstoestellen, brandblusmiddelen, onderhoud airco's en keuringen bovenloopkranen.

Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de dienstwoning, plaatselijk bekend als Markweg Zuid 4G te Heijningen, wordt bewoond door verhuurder van het gehuurde.

Deze woning kan géén eigen aansluiting op het waterleidingnet verkrijgen, omdat geen sprake is van een burgerwoning, maar sprake is van een dienstwoning. Het waterverbruik van de woning verloopt via de watermeter die hoort tot het gehuurde. Het geringe verbruik van water voor de dienstwoning is door verhuurder verdisconteerd in de huurprijs. Het verbruik van verhuurder dient beperkt te blijven tot “normaal gebruik voor particuliere bewoning”.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
Energielabel A.

Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie