Kerkeplaat 9 B, 3313 LC, Dordrecht
Verhuurd 3313 LC, Dordrecht

Kerkeplaat 9 B, 3313 LC, Dordrecht

Kenmerken

Oppervlakte 84 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2019
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kerkeplaat 9 B
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 43 m²
Oppervlakte in units vanaf 43 m²
Kantoor oppervlakte 41 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 2
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE HUUR: Twee multifunctionele bedrijfsunits die deel uitmaken van een recent opgeleverd bedrijfscomplex. Het complex, dat in totaal uit 20 bedrijfsunits bestaat is direct langs de provinciale weg N-3 gelegen en voorzien van een volledig afsluitbaar buitenterrein.

Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen, zijn de units ideaal geschikt voor klein bedrijven, zzp’ers en particulieren uit de hele omgeving en met name uit Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en uit de Alblasserwaard.

De bedrijfsunits zijn in totaal circa 84 m2 en beschikken over een bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond en een opslag-/kantoorruimte op de verdieping. De units zijn uitgevoerd met een elektrisch bedienbare overheaddeur, een separate loopdeur en een onderheide betonvloer met een uiterst gunstige vloerbelasting van 1.000 kg. per m² op de begane grond.

Bereikbaarheid
De locatie, ook wel bekend onder de naam ‘’Oostpoort’’, is gelegen op een strategische locatie binnen de Drechtsteden op bedrijventerrein ‘’De Staart’’, aan de noordzijde van de gemeente Dordrecht. De gehele locatie omvat ca. 14 hectare bedrijfsgrond en kan worden omschreven als een multimodaal bereikbare bedrijfslocatie, aangezien het terrein zowel bereikbaar is over het water als over de weg.

De locatie heeft een onderscheidend karakter omdat er relatief zware bedrijvigheid op de locatie is toegestaan (milieucategorie 4.2).

De bereikbaarheid van de locatie is uitstekend te noemen. Het terrein is gelegen direct naast de Provinciale weg N3 die de snelwegen A15 en A16 met elkaar verbindt. De A15 vormt een oost-westverbinding door het midden van het land, vanaf de havens van Rotterdam tot aan Bemmel tussen Arnhem en Nijmegen. De A16 vormt een belangrijke noord-zuidroute in het zuidwesten van het land, vanaf de grens met België bij Breda tot aan Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie I, Complexaanduiding 3134-A, Appartementsindex A-3, uitmakende het acht (8)/ tweehonderd drieëntwintigste (223) onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Indeling
Kerkeplaat 9B:
Ca. 43 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 41 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 2 Gemarkeerde parkeerplaatsen, gelegen voor de unit.

Kerkeplaat 9F:
Ca. 43 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 41 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 2 Gemarkeerde parkeerplaatsen, gelegen voor de unit.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Algemeen:
- onderheide betonfundering;
- onderheide betonvloer;
- opbouw staalconstructie;
- gevels deels prefab beton, deels sandwichpanelen en deels stalen gevelbeplating op isolerende binnendozen Rc = 4,5 m²/K/W;
- kunststof kozijnen met isolerende beglazing (HR ++ beglazing);
- geïsoleerd staaldak met PVC dakbedekking Rc = 6 m²/K/W;
- meterkast voorzien van watermeter en elektrameter;
- warmtevoorziening middels warmtepomp en vloerverwarmingsslangen op begane grond en verdieping;

Bedrijfsruimte
- onderheide betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m²;
- verdiepingsvloer, kanaalplaatvloer voorzien van zand-cement dekvloer, maximale vloerbelasting 500 kg/m²;
- vrije hoogte onder de verdiepingsvloer ca. 3, 75 meter,
- vrije hoogte op de verdieping ca. 2,72-2,92 meter onder de staalconstructie;
- unit scheidende wanden middels vellingblokken;
- elektrisch bedienbare overheaddeur van ca.3,00 meter breed en ca. 3,45 meter hoog; met 1 licht sectie met kader in aluminium;
- een separate loopdeur;
- houten steektrap naar de verdieping;
- betegelde toiletruimte met fonteintje op de begane grond;
- uitstortgootsteen op de begane grond;
- mechanische ventilatie met een afzuigpunt in het toilet en op de verdieping;
- verlichting middels LED armaturen aangebracht tegen de betonnen of stalen plafonds;
- deurbelinstallatie bij de entreedeur;
- buitenverlichting;

Kantoorruimte:
- pantry;
- te openen ramen;

Terreinvoorzieningen:
- verharding middels betonklinkers;
- riolering middels straatkolken;
- het terrein is afsluitbaar middels een elektrisch bedienbare schuifpoort.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kerkeplaat 9B:
€ 985,00 per maand.

Kerkeplaat 9F:
€ 985,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 40,00, exclusief BTW, per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de verwarmingsinstallatie;
• Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
• Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
• Inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
• Periodiek terrein- en groenonderhoud;
• Overig klein onderhoud van het complex;
• Onderhoud en stroomvoorziening toegangstechniek (toegangspoort terrein);
• Alle werkzaamheden die door Verhuurder namens Huurders worden verricht en die conform artikel 13 van de Algemene Bepalingen ten laste van Huurder komen;
• Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde levering

Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
Er is geen energielabel van toepassing.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- uittreksel KVK.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie