Object
Verhuurd

Kattestaart 10 -12, Papendrecht 3355 PP Papendrecht

3355 PP Papendrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit representatieve functionele bedrijfscomplex met hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte, welke is gesitueerd op een zichtlocatie nabij de hoofdontsluiting van Papendrecht, direct bij de op- en afritten van de Randweg N3. Het complex is zéér goed bereikbaar vanaf Rijksweg A15 (Rotterdam/Nijmegen) en de Randweg N3, die de A15 verbindt met de A16 (Rotterdam/...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit representatieve functionele bedrijfscomplex met hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte, welke is gesitueerd op een zichtlocatie nabij de hoofdontsluiting van Papendrecht, direct bij de op- en afritten van de Randweg N3. Het complex is zéér goed bereikbaar vanaf Rijksweg A15 (Rotterdam/Nijmegen) en de Randweg N3, die de A15 verbindt met de A16 (Rotterdam/ Antwerpen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie E, nummer 3544, groot 58 are 05 centiare.

Indeling
Ca. 177 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond met een gunstige vrije hoogte, gesitueerd aan de linkerzijde ten opzichte van de entree.
Ca. 243 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond met een beperkte vrije hoogte, gesitueerd aan de rechter- en achterzijde ten opzichte van de entree
Ca. 100 m² Secundaire ruimte gelegen op de begane grond (voorheen in gebruik als was- en kleedruimte, archief en werkplaatskantoor)
Ca. 100 m² Kantoorruimte annex showroom gelegen op de begane grond;
Ca. 380 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.
9 Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Verlaagd systeemplafond;
- Mechanische ventilatie;
- Elektronisch inbraakalarmsysteem;
- Brandmeld- en ontruimingscentrale;
- Noodverlichting en vluchtwegaanduiding;
- Handbrandmeldinstallatie;
- Kabelgoten met databekabeling;
- Twee elektrisch bedienbare overheaddeuren;
- Verwarming via gasgestookte CV installatie met radiatoren, gekoppeld aan indirecte luchtverhitters in de bedrijfsruimte;
- Brandslanghaspels;
- Poederblussers;
- Was- en kleedruimte voorzien van witte betegeling en sanitair;
- Houten kozijnen met dubbel glas;
- Ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Uitgebreide keuken in de kantine;
- Warmwatervoorziening via 80 liter boiler;
- Buitenverlichting;
- Camerabewaking.

Huurprijs
€ 5.500,-- per maand exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Beheersverordening Woongebied’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 21 maart 2013.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object: ‘Bedrijf (B) met nadere aanduiding (K)’

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd:
a. bedrijven van categorie 1 en 2, die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van bedrijfsgebonden kantoren en met uitzondering van:
- geluidzoneringplichtige inrichtingen en
- risicovolle inrichtingen
b. zelfstandige kantoren en / of dienstverlening uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3.2.

Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ zijn zelfstandige kantoren toegestaan tot een maximum van 500 m² bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging en mits een openbaar vervoerontsluiting aanwezig is binnen een afstand van maximaal 800 meter, gemeten over het openbaar toegankelijke gebied.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, be¬tref¬fende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kattestaart 10 -12
Plaats Papendrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 520 m²
Oppervlakte in units vanaf 177 m²
Kantoor oppervlakte 480 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.