Verhuurd 3316 GG, Dordrecht

Einsteinstraat 18, 3316 GG, Dordrecht

Omschrijving

Algemeen Het betreft een representatieve bedrijfsunit met kantoorruimte, onderdeeluitmakende van een bedrijfscomplex. Het bedrijfscomplex is gesitueerd op het bedrijventerrein Dordtse Kil II nabij Rijksweg A16 (Rotterdam/Breda) en is tevens goed bereikbaar vanuit het...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 158 m²
Perceel 188 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Nevenfuncties
  • Bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Einsteinstraat 18
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 188 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 102 m²
Oppervlakte in units vanaf 102 m²
Kantoor oppervlakte 56 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 3
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het betreft een representatieve bedrijfsunit met kantoorruimte, onderdeeluitmakende van een bedrijfscomplex. Het bedrijfscomplex is gesitueerd op het bedrijventerrein Dordtse Kil II nabij Rijksweg A16 (Rotterdam/Breda) en is tevens goed bereikbaar vanuit het centrum van Dordrecht.

Kadastrale aanduiding
Het object betreft een bedrijfsruimte op de begane grond met ingebouwde kantoorruimte op de eerste verdieping, gelegen 3316 GG te Dordrecht aan de Einsteinstraat 18. Het object is kadastraal bekend als: gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 8893, groot 11 a en 50 ca.

Indeling
Het complex omvatte ten tijde van de opname:
Ca. 102 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een entree met trapopgang naar de verdieping en toilet in de bedrijfsruimte;
Ca. 56 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping gelegen op een betonnen entresol voorzien van een pantry;
3 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op metingen welke zijn gedaan ten tijde van de opname en op basis van door u aangeleverde plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch, mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de nieuwste NEN 2580

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Handbediende overheaddeur van ca. 3 x 2,8;
- Toilet voorzien van mechanische ventilatie;
- Pantry met warmwaterboiler;
- Kantoorruimte voorzien van verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Rookmelders;
- Verwarming kantoorruimte middels een CV ketel gekoppeld aan radiatoren;
- Lichtkoepel in de bedrijfsruimte;
- Verwarming bedrijfsruimte middels een indirecte heater;
- Kunstof kozijnen voorzien van dubbel glas;

Huurprijs
€ 1.250,-- per maand exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor verwarming en servicekosten; eveneens te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings¬plan: "Dordtse Kil", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf”, met als dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie – 3’’ en nadere gebiedsaanduiding ‘’Milieuzone – Bedrijf t/m categorie 4.2’’ en Geluidsaanduiding - ‘’Geluidzone Industrie’’

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

De bovenstaande gegevens, aangaande de bestemming zijn afkomstig van website www.ruimtelijkeplannen.nl, op 04 december 2017.

Koopsom
€ 175.000,-- kosten koper exclusief BTW

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie